Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Constanţa | Site: str. Brâncoveanu | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Hellenistic Period;
Early Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Constanţa
Commune   mun. Constanţa
Site  str. Brâncoveanu
Site Sector
Site name   Tomis
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Neagu George Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Papuc Gheorghe Site director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Voinea Valentina-Mihaela Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60428.02
Report În perioada 28 februarie - 28 martie am efectuat cercetări arheologice de salvare pe proprietatea din strada Brâncoveanu, nr. 1, Constanţa, în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenului pentru ridicarea unei locuinţe, conform contractului nr. 521/2005 încheiat între proprietar şi MINAC. Lotul cercetat se află în raza anticului Tomis, aproape de rezervaţia arheologică Parcul Catedralei.
Pe suprafaţa destinată construcţiei au fost trasate patru secţiuni: secţiunile S.1 (3 x 6 m), S.2 (4 x 4 m), S.3 (3 x 6 m) şi S.4 (13 x 3 m), orientate pe direcţia V-E, paralel cu strada Brâncoveanu şi despărţite de martori de 1 m. Până la ad. de aprox. 2 m straturile au fost puternic deranjate de construcţii moderne şi contemporane. Din umplutura gropilor au fost recuperate fragmente ceramice de epocă elenistică şi romană, provenind în special de la amfore, o pipă şi fragmente de vase smălţuite turceşti. Deoarece în profilul de S al secţiunii S.1 a apărut un zid de piatră, cu acordul proprietarului am extins secţiunii cu 2 m spre S. În colţul de SV al acesteia restul de pavaj şi zid de epocă romană au fost puternic deranjate de o groapă de var contemporană.
Pe profilul de E, obţinut după demonterea martorilor am surprins următoarea succesiune stratigrafică:
- între 0 -0,80 m nivelul vegetal în care au fost antrenate numeroase fragmente ceramice prin lucrări de construcţie; din acest nivel pornesc mai multe gropi contemporane de dimensiuni mari (D - 1,80/5 m), întretăiate, fără posibilitatea unei delimitări clare.
- între -0,80 -1,40 m nivel de locuire roman timpuriu, puternic deranjat de construcţii contemporane, singurele complexe arheologice fiind surprinse pe latura de S a secţiunii S.1 şi în colţul de SE al secţiunii S.3 şi în colţul de E al secţiunii S.4. Datarea acestui strat în perioadă romană timpurie ne-a fost sugerată de opaiţul cu disc descoperit în restul de zid C.1 din secţiunea S.1. De formă discoidală, cu rozete pe marginea discului, opaiţul se încadrează în tipul XIX după tipologia lui C. Opaiţ, datat în primul sfert al sec. II p.Chr. Cele două ziduri C1. şi C.2 şi pavajul C.3 corespund acestei secvenţe de locuire. Tot în nivelul de distrugere care acoperă zidurile şi pavajul a apărut un vas getic, lucrat cu mâna, de culoare cenuşie şi ars secundar.
- între -1.40 m -2,15 m am identificat a doua secvenţă de locuire din perioadă romană timpurie (prima în ordine cronologică) căreia îi corespunde primul zid C.4, demantelat când a fost construit pavajul, după cum s-a observat şi după secţionarea acestuia. Din acelaşi moment datează şi groapa C.5, cu diametrul D = 2,10 m.
- între -2,20 m -2,80 m primul nivel de locuire, foarte sărac în material ceramic, cu un singur complex arheologic - o gropă clopot de dimensiuni mici (D max 0,80 m), surprinsă la baza profilul magistral. Materialul ceramic din acest nivel corespunde unei locuiri elenistice: amfore cu stampile, ceramică pictată cu negru pe fond alb, ceramică cu angobă firnis. Una dintre stampilele lizibile, provenind de la o amforă de Sinope (tipul Vb) se datează cca 252 - 243 a.Chr.
- de la -2,80 m solul devine curat, de culoare brun-bej, iar de la -3 m apare loess-ul, vizibil şi pe peretele gropii C.5, care atinge ad. de 3,75/3,80 m.

Complexele arheologice din suprafaţa cercetată au fost în mare parte distruse de construcţiile moderne şi contemporane. Pe suprafaţa construibilă, extinsă pe latura de S a secţiunii S.1 am surprins următoarele complexe arheologice:
- C.1 şi C.2 - în jumătatea de S a secţiunii S.1 fragmente de ziduri din piatră, orientate pe direcţia NV-SE, legate cu pământ, fiecare având grosimea de aprox. 0,50 m, păstrate în elevaţie aprox. 0,70 m. Între cele două ziduri a fost realizat un pavaj simplu - C.3 din dale de piatră, cu o lăţime de 2 m. Pe latura de S a pavajului, paralel cu zidul C.2 s-a observat baza unui zid demantelat, provenind de la o construcţie anterioară stradelei. După secţionarea pavajului a fost delimitat acest zid C.4, care respectă aceeaşi tehnică de conmstrucţie şi orientare ca şi cele din fază ulterioară. Groapa de var din colţul de SV al secţiunii S.1 a distrus mare parte din acest ansamblu constructiv cu două faze, singura certitudine fiind încadrarea lui cronologică, pe baza opaiţului prins în distrugerea zidului C.1, în prima jumătate a sec. II p.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Gheorghe Papuc, Valentina Voinea, George Neagu, Cercetări de salvare în Peninsula Tomis - Str. Brâncoveanu, Pontica 40, 2007, sub tipar.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu