Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mitoc | County: Botoşani | Site: Malu Galben | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic
Periods
Palaeolithic
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Botoşani
Locality   Mitoc
Commune   Mitoc
Site  Malu Galben
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Chirica Vasile Site director Institutul de Arheologie Iași
National Arch. Record Site Code 38385.02
Report În anul 1996, cercetările arheologice de la Mitoc, pe Prut, au continuat în două sectoare principale:
1. partea superioară a profilului, pentru identificarea presupusului nivel V de locuire gravettiană;
2. partea inferioară a profilului, pentru detalierea caracteristicilor locuirilor aurignaciene şi descoperirea unor eventuale urme de locuire mai veche, din paleoliticul mijlociu.
1. Cercetările au evidenţiat existenţa unui nou nivel de locuire, postulat de noi în 1989 (cf. V. Chirică, The Gravettian in the East Romanian Carpathians, BAI, III, Iaşi, 1989). Acesta se situează în solul de aspect loessoid de sub masivul pachet de nisipuri, de caracter acvatic (ciclurile 2a - 2b din sistematizarea lui P. Haesaerts).
2. Cercetările din partea inferioară a profilului (corespunzătoare ciclurilor 12a - 12 b din sistematizarea lui P. Haesaerts) nu au evidenţiat elemente noi, importante, care să determine modificări asupra schemei geocronologice a Aurignacianului de pe teritoriul României.
Rezultatele ultimelor analize de cronologie absolută, efectuate prin Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din Bruxelles, au adus noi contribuţii privind datarea locuirilor aurignaciene şi gravettiene din marea staţiune paleolitică de la Mitoc, Malul Galben.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu