Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Creţeşti | County: Vaslui | Site: La Intersecţie | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Eneolithic;
Bronze Age
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Creţeşti
Commune   Creţeşti
Site  La Intersecţie
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Merlan Vicu Muzeul Municipal Huşi
Salomeia Paul Muzeul Municipal Huşi
National Arch. Record Site Code 163217.01
Report Obiective: decopertarea integrală a L5 din S4; săparea unei noi secţiuni S5.
Realizări: săparea integrală a secţiunii S5; decopertarea integrală a locuinţei L5 descoperită din campania 2004 în S4 şi terminată în 2006 în S5;
Începând cu m. 9 din S4 a fost descoperit un complex ceramic alcătuit dintr-un bol fragmentar reîntregibil, oase, pietre, iar la m. 14 fragmente ceramice tip “Cucuteni C” cu scoică pisată în pastă, păstrată într-o stare mediocră. În c. 13 la -0,70 m a apărut o statuetă zoomorfă (berbec), păstrând picioarele din spate uşor tocite. Sub masa de chirpici a locuinţei L5 s-a conturat o groapă de fundare cucuteniană G14 în care s-au descoperit fragmente ceramice arse puternic, contorsionate, din cauza unui incendiu. Ceramica păstra încă urme de pictură bicromă iar în jur s-au mai găsit şi câteva oase. În aceeaşi groapă, în dreptul c. 13 (aprox. în zona centrală a locuinţei L5) a fost găsit un corn de bour (Boss primigenius) de 35 cm lungime şi cu un diametrul la baza de 10 cm iar la vârf, unde era rupt din vechime, avea 4 cm. Alături au fost găsite şi fragmente ceramice pictate policrom, dar majoritatea sunt corodate de aciditatea solului. În c. 9 la -0,60 m a apărut un schelet de matur, fiind orientat E-V, cu capul spre răsărit şi picioarele spre apus, mormânt aparţinând culturii Noua. Faţa era orientată în sus, mâinile deasupra toracelui şi bazinului, iar coloana vertebrală avea o curbură pronunţată mai ales la nivelul zonei superioare (cervicale). Starea de conservare a M13 era bună. Avea în inventar o ulcică din lut ars cu tortiţe supraînalţate, păstrată fragmentar, depusă în zona picioarelor. M13 este singurul mormânt descoperit până acum care a străpuns nivelul de chirpici şi platforma locuinţei cucuteniene.
A fost trasată şi o nouă secţiune S5 (20 x 2 m) paralel cu S4 pe direcţia SE-NV, care a avut ca scop decopertarea locuinţei L5 descoperită, încă din 2004 în S3, care se prelungea în afara S4 spre V. Locuinţa L5 a fost surprinsă de la m. 7 şi a continuat până la m. 16, dar s-a constatat că aceasta iese şi din perimetrul S5 spre V între c. 11-16 (bucăţi de perete se aflau în exteriorul locuinţei). Decopertarea a fost uşurată şi de lucrările antropice recente de nivelare a platoului cu ocazia astupării gropii de lut, exploatată de localnici. Astfel nivelul cucutenian a apărut la cca. -0,40 m în partea de S a S5 şi la -0,60 m în N.
Groapa de fundare descoperită încă din S4 se continua şi în S5 (sub masa de chirpici a platformei care are amprente de bârne masive şi crengi). Intre m. 8 si m. 9, în partea estică a secţiunii şi în martorul dintre S4 şi S5, a apărut un nou mormânt M14. Starea de conservare mediocră; nu avea nici un obiect în inventar.
În concluzie, prin campania din iulie - septembrie 2006 s-a decopertat aproape în întregime locuinţa L5, care a fost identificată încă din 2004 în S3 şi a continuat şi în S4 şi S5. Sub chirpicul locuinţei s-a găsit groapa de fundare (caracteristică tuturor locuinţelor cercetate de la Creţeşti - “La Intersecţie”). S-au mai găsit încă două morminte din epoca bronzului, care fac parte dintr-o necropolă Noua.
Abstract other lang.
Abstract   During the 2006 campaign, we excavated the entire house L5, identified since 2004 in the trenches S3, S4 and S5, and dated in Aeneolithic, Cucuteni Culture. We discovered a fragmentary bowl, ceramic sherds, bones, stones, a zoomorphic statuette (ram), and the foundation pit of the house (G14) with strongly burnt pottery fragments with traces of bichrome painting, bones and a Boss primigenius horn 35 cm long and 10 cm wide at the bottom, broken in antiquity. We excavated the entire south-west area of the house and identified also parts of the platform made of large wooden beams under the earthen clay mass of the fallen walls.
We also discovered two inhumation graves from the late Bronze Age (Noua Culture), M13 and M14, probably from a necropolis. M13 had a small double handled fragmentary pot at the feet of the skeleton oriented east-west, looking west. M14 had no finds.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu