Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Feldioara | County: Braşov | Site: Biserica evanghelică (sector B) | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Braşov
Locality   Feldioara
Commune   Feldioara
Site  Biserica evanghelică (sector B)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ioniţă Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 40964.05
Report Feldioara este cunoscută sub două nume total diferite. Cel de Földvár, în versiune românească Feldioara, are sensul de “cetate de pământ” în limba maghiară. Al doilea nume, folosit de coloniştii germani, este Marienburg - Cetatea Sfintei Marii - şi datează, probabil, din anul 1211, de la instalarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei, ştiut fiind că Sf. Maria a fost patroana ordinului cruciat. Situl istorico-arheologic (suprapus de aşezarea actuală) se află pe o terasă înaltă de cca. 20 m care înaintează ca un pinten de la V la E în lunca Oltului. Situl cuprinde mai multe epoci: neolitic, epoca bronzului, Hallstatt, La Tene, epocă romană şi medievală.
Şantierul arheologic a fost organizat de IAB în vara anului 1990, sub conducerea regretatului dr. Radu Popa, cu colaborarea Direcţiei Monumentelor Arheologice şi a Siturilor Istorice (1990-1993) şi a Muzeului Militar Naţional (1991-1995), cuprinzând de-a lungul vremii mai multe sectoare de lucru marcate cu litere de la A la F: sectorul A (1990-1991) - marginea de SE a terasei, a arealului determinat de marele şanţ de apărare, viza în principal surprinderea zidului de incintă al aşezării medievale; sectorul B (1990-1991, 1998-1999, 2006) - amplasat în jurul basilicii romanice; sectorul C (1990) - situat în grădina casei parohiale; sectorul D (1990-1995) - piaţeta de plan aprox. trapezoidal care se află între basilica romanică (biserica evanghelică) şi casa parohială evanghelică; sectorul E (1991) - marginea vestică a teritoriului delimitat de marele şanţ de apărare; sectorul F (1991-1995) - cetatea, situată în extrema estică a platoului pe care se află satul.
În anii 1998 - 1999, datorită faptului că monumentul era afectat de o ciupercă, s-au mai efectuat cercetări punctuale la biserica evanghelică (sector B) pentru obţinerea unor date tehnice privind un proiect de restaurare, nematerializat în cele din urmă.
Sector B
Campania s-a desfăşurat în perioada august-septembrie 2006, fiind finanţată de către Fundaţia Habermann. Obiectivul urmărit era surprinderea limitei vestice a necropolei aparţinând primilor colonişti germani din secolul al XII-lea şi a unor eventuale fundaţii de la construcţii ce au existat cândva în curtea bisericii.
S-au continuat cercetările în curtea bisericii, întrerupte în 1999 din motive financiare. S-a deschis o secţiune (SI/2006) de 10 x 2 m în partea de S a curţii orientată N-S completată cu o casetă în afara curţii.
Au fost cercetate 20 de complexe; 4 morminte din a doua jumătate a sec. al XII-lea şi 16 morminte din sec. XIV-XVII. Mormintele din secolul al XII-lea fac parte din necropola cercetată în afara incintei (sector D - 1991-1995 - 109 morminte), dar care continuă şi în curtea bisericii (după cum s-a văzut în campania din 1998 - 9 morminte) şi ca atare au fost numerotate în continuare începând cu M.119. Toate cele patru morminte sunt în decubit dorsal, braţele pe lângă corp, picioarele întinse, orientate VE. Trei dintre acestea M.119, M.120, M.121 au avut nişă în dreptul capului în vreme ce M.122 nu a avut nişă (poate fi mai târziu sec. XIII-XIV). Mormintele respective sunt fără inventar, în M.120 găsindu-se însă un vârf de săgeată de fier (tipul cu trei aripioare), pătruns din spate între coaste şi care probabil a cauzat moartea persoanei.
Mormintele mai târzii se deosebesc de cele din secolul al XII-lea prin faptul că nu au nişă în dreptul capului, iar braţele sunt puse pe piept sau abdomen. Foarte multe morminte au fost deranjate de înmormântări ulterioare, în câteva dintre ele găsindu-se resturi de lemn şi cuie de fier de la sicrie. Un singur mormânt M.13/2006 a avut inventar cinci inele de bronz (4 verigi simple şi unul cu chaton - probabil sec. XIV-XV) şi o verigă mai mică, tot de bronz, în zona abdomenului. De la mormintele deranjate, fără a putea preciza complexul, s-au mai găsit: un inel verigă de bronz, asemănător cu cele patru din M.13/2006, precum şi un altul dintr-un metal alb (argint?), ce pare a fi însă modern.
Sub actualul zid de incintă a apărut fundaţia unei construcţii care continuă în afara incintei şi pare a intra sub drumul asfaltat. Fundaţia este alcătuită din bolovani de piatră legaţi cu mortar var-nisip şi are grosimea de cca. 0,80-1 m. În stadiul actual al cercetărilor nu putem preciza cronologia şi la ce a servit această construcţie, ci doar că deasupra ei au fost găsite fragmente ceramice aparţinând sec. XVI-XVII, ceea ce dovedeşte faptul că în această perioadă a fost demantelată.
În afara materialelor deja menţionate s-au mai găsit fragmente ceramice aparţinând mai multor epoci: bronzului, romană şi medievală. Depunerile din epoca romană sunt foarte consistente 0,50-0,60 m, din ele rezultând în afara ceramicii şi câteva fragmente de sticlă. Datorită numărului mare de înmormântări practicate în această zonă a curţii bisericii, materialele sunt foarte amestecate şi nu putem avea nici o stratigrafie care să ne permită stabilirea de raporturi între fundaţia apărută sub zidul de incintă şi diferitele faze de construcţie ale bisericii. Campania viitoare, probabil, ne va ajuta să obţinem date în plus în ceea ce priveşte această construcţie.
Obiectivul urmărit în 2007 este acelaşi ca şi în 2006, la care se adaugă posibilitatea de a lua probe de sol pentru un studiu paleobotanic în colaborare cu o instituţie din străinătate.
Materialele arheologice rezultate în urma campaniei se află în depozitele IAB.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Adrian Ioniţă, Dan Căpăţână, Nikolaus Boroffka, Rodica Boroffka, Adrian Popescu, Feldioara/Marienburg Contribuţii arheologice la istoria Ţării Bârsei, Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes, Bucureşti, Ed. Academiei, 2004.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu