Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Jupa | Commune: mun. Caransebeş | County: Caraş-Severin | Site: Tibiscum (Cetate sau Peste Ziduri) | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Military habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Jupa
Commune   mun. Caransebeş
Site  Tibiscum (Cetate sau Peste Ziduri)
Site Sector
Site name   Tibiscum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Benea Doina
Muscalu Bogdan
Regep Vlascici Simona
Socol Gabriel
Trăilă Marinela
National Arch. Record Site Code 51038.01
Report În anul 2006 cercetările arheologice s-au efectuat în vicus-ul militar la două mari complexe: clădirea XII (THERMAE) şi clădirea XI (locuinţa).
Thermae I reprezintă un edificiu complex în care s-au descoperit ştampilele lui cohors I Vindelicorum, ceea ce ar sugera caracterul lor militar. Deocamdată în cursul cercetărilor efectuate au fost dezvelite laturile de N şi de V.
În 2006 am încercat printr-o casetă de 5 x 5,5 m să dezvelim o porţiune din sectorul acestui complex. În această suprafaţă au fost identificate mai multe nivele de locuire din piatră. Stratigrafic se constată următoarea situaţie:
0,00 -0,20 m- humus vegetal;
-0,20 -0,85 m- strat de dărâmătură masivă;
-0,85 -1 m- nivel de locuire antică, marcat prin ceramică;
-1 -1,06 m- strat de dărâmătură antică;
-1,07 - nivel de locuire marcat prin pământ negru- material arheologic nesemnificativ (mai ales ceramică).
Primul strat aparţine unui edificiu din piatră de râu din care a fost surprinsă doar o porţiune dintr-un zid orientat E-V, lat de 0,80 m. Zidul apare la ad. de 1,65 m şi a fost la un moment dat demantelat. Peste acest nivel de locuire a fost ridicată fundaţia zidului de incintă al thermaelor care încheie latura de V şi continuă. Fundaţia edificiului are o l=0,80 m, iar elevaţia propriu-zisă păstrată în unele porţiuni până la 0,15 m de la nivelul solului actual are o l=0,70 m. Zidul reprezintă de fapt latura de S a edificiului. El a fost dezvelit pe 4,75 m (latura de V şi 4,20 m cea de S). Materialul arheologic descoperit în întreaga suprafaţă este sporadic. Nu se constată amenajări ale unor camere de baie propriu-zise. Trebuie să fie o anexă, poate chiar intrarea cu un apodypterium.
În jumătatea nordică a suprafeţei cercetate au fost descoperite într-o masă de lemn ars, cenuşă şi cărbune, fragmente de opaiţe concentrate într-un punct (cca. 8 exemplare), opaiţele prezintă următoarele ştampile: APOLAUSTI(1), FESTI(1), MURRI(1). Alături de acestea apar fragmente de opaiţe cu unul sau mai multe ciocuri având ca toartă supra-înălţată un vultur cu aripile desfăcute. Opaiţele de acest tip prezintă urme de angobă roşie pe suprafaţa corpului. Datarea lor se face în a doua jumătate a sec. al II-lea - prima jumătate a sec. al III-lea p.Chr.
Cercetările efectuate în acest an au evidenţiat latura de S a edificiului care urmează să fie în continuare dezvelită prin alte 3-4 casete pentru a scoate la suprafaţă întregul edificiu.
Clădirea XI (casă de locuit). Acest edificiu a fost identificat în cursul cercetărilor din anul 2005. Este o clădire paralelă cu clădirea X, la 1,30 m V de aceasta. Tipologic, clădirea se încadrează în seria acelora cu fronton îngust şi dezvoltată pe adâncimea lotului.
În anul 2005 a fost dezvelit parţial un zid median al clădirii pe direcţia N-S, iar prin două casete s-au dezvelit porţiuni din zidul de incintă de E al clădirii. Primele concluzii de atunci evidenţiau amplasarea clădirii cu faţada spre S în faţa unui drum.
În anul 2006 s-au trasat două casete, caseta 2 (subîmpărţită cu martori în 3- a, b, c- şi o casetă 4. Dimensiuni: caseta 2: 11 x 4 m; caseta 4: 3,40 x 6 m. Stratigrafic nu s-a constatat o altă situaţie faţă de ceea ce cunoşteam în urma campaniei din 2005, dar s-a putut stabili lungimea edificiului de 26,90 m pe direcţia N-S. Colţul de NE al clădirii a fost distrus cu ocazia dezvelirii edificiului X. Planimetria între cele două edificii X şi XI prezintă o mare asemănare. În ambele cazuri se constată prezenţa unui portic la intrare; apoi a unui spaţiu de cca. 10-11 m pe care nu apare nici o construcţie redând poate o curte şi abia în jumătatea nordică apar încăperile.
Edificiul construit din piatră a fost precedat de două amenajări din lut şi lemn. În cea de a doua fază de lemn nu se constată utilizarea ştampilelor.
În concluzie, cercetările de la Tibiscum din anul 2006 au condus la dezvelirea jumătăţii estice a edificiului XI, caracterizat printr-un bogat material arheologic, mai ales ceramică locală provincială, numeroase amfore, fragmente de terra sigillata.
Abstract other lang.
Abstract   In 2006 the archaeological excavations were conducted in the military vicus in two large complexes: building 12 (baths) and building 11 (sunken-floored building). The stratigraphical sequence was established, as the excavations resulted in the uncovering of the east half of building 11, characterized by a rich archaeological material, especially provincial local pottery, many amphorae, and fragments of terra sigillata.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu