Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mangalia | County: Constanţa | Site: Cartierul Dobrogea I, parcela 16, loturile 40,41,42,43,67,70 | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Neolithic;
Greek and Hellenistic
Periods
Late Neolithic
Site Category
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Mangalia
Commune   mun. Mangalia
Site  Cartierul Dobrogea I, parcela 16, loturile 40,41,42,43,67,70
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Colesniuc Sorin Marcel
Ionescu Mihai
Pâslaru Ion
National Arch. Record Site Code 60491.11
Report Începând din primăvara anului 2006, la periferia de V a municipiului Mangalia, în zona aflată pe dealul dintre lacul Mangalia şi şoseaua Mangalia-Albeşti, Primăria oraşului a lotizat terenul Cartierul Dobrogea I, unde locuitorii oraşului, primind terenuri pentru construirea de locuinţe, au început să sape fundaţiile. Printre primele loturi au fost cele din parcela nr. 16, situate pe linia E-V, având în partea vestică farul Mangaliei. Fiecare lot din parcela 16 are o suprafaţă totală de 500 m2.
Vestigiile antice au fost depistate pentru prima dată la lotul nr. 41. După investigarea lor am constatat că materialele descoperite aparţin epocii neolitice. După studierea articolelor apărute în literarura de specialitate şi consultări cu specialiştii din Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi din Institutul de Arheologie “Vasile Parvan” din Bucureşti, le-am datat ca aparţinând fazei târzii a culturii Hamangia. Următoarele cercetări efectuate de noi pe alte loturi ale parcelei 16 ne-au convins că suntem în faţa unei aşezări neolitice a culturii Hamangia.
Am constatat că descoperirile făcute în jurul Mangaliei, în anii ‘50 ai sec. XX, au nemijlocită legătură cu descoperirea noastră. În depozitul şi expoziţia Muzeului de Arheologie “Callatis” Mangalia şi MINA Constanţa se află vase ceramice, unelte din piatră şi silex, precum şi podoabe (printre care şi brăţări Spondylus) provenind din mormintele culturii Hamangia, descoperite întâmplător în zona Mangaliei. Materialele sunt datate de specialişti în faza târzie a culturii Hamangia. Locul necropolei de lângă Mangalia, din păcate nu este cunoscut. Se cunoaşte numai locul necropolei culturii Hamangia de lânga satul Limanu, care se află la NE de dig, în partea vestică a lacului Mangalia, pe unde trece drumul spre satul Limanu, dinspre şoseaua Mangalia-Albeşti.
Lotul nr. 40: În partea vestică a şanţurilor de fundaţie ale casei au fost găsite urmele stratului cultural Hamangia, conţinând fragmente ceramice, oase de animale, cirpici, pietre şi aşchii de silex. Stratul se află la ad. 0,40 m şi a avut gr. de cca 0,45 m. Într-o secţiune cu dimensiunile de 7 x 2 m, la V de fundaţie am descoperit urmele unei locuinţe, care conţine din belşug fragmente ceramice bogat ornamentate. Locuinţa a fost orientată pe axa N-S, adâncită în pământ galben până la -1,00 m de la suprafaţă actuală şi a avut dimensiunile 5 x 3 m. Pe podeaua din lut bătut au fost depistate câteva gropi cu dimensiuni diverse: d de la 0,10-0,15 m până la 0,25-0,35 m, cu ad. de 0,10-0,15 m.
Lotul nr. 41: În timpul cercetărilor au fost găsite fragmente ceramice şi litice în partea nord-vestică a şanţurilor de fundaţie ale casei, care proveneau de la rămăşiţele unei locuinţe. Pentru a stabili limitele ei am săpat pe lângă fundaţie o secţiune de 6 x 2 m. Stratul cultural de culoare negru-cenuşiu se află la ad. de 0,40-0,70 m sub stratul vegetal. Locuinţa a avut forma ovală, cu L 5 m şi l 4 m, orientată pe axa lungă de la E-V. Cea mai mare ad. a locuinţei (până la 0,50 m) se află în partea vestică. În partea estică am constatat prezenţa a trei nivele-trepte, ceea ce poate indica o intrare în locuinţă. În partea vestică se aflau pietre din calcar, neprelucrate, care înconjurau o vatră, unde am găsit oase calcinate, cărbuni, fragmente ceramice şi bucăţi de piatră prelucrată, care reprezentau fragmente de râşniţe manuale. Pe podeaua din lut bătut, în câteva locuri am descoperit grupări de fragmente ale unor vase întregibile.
Lotul nr. 43: În partea de NV a şanţurilor de fundaţie, au fost găsite urmele stratului cultural la ad. 0,70 m. Dintre fragmentele ceramice trebuie remarcat fundul unui vas ornamentat cu linii punctate, ce prezintă figuri geometrice-triunghiuri, romburi şi trapeze. Bordura fundului a fost ornamentată cu linii scurte infipte.
Lotul nr. 67: Sub stratul de pământ vegetal, la -0,20 m am observat stratul negru-cenuşiu cu gr. de până la 0,60 m. În partea sudică a fundaţiilor au fost descoperite pietre din calcar şi fragmente de râşniţe din gresie, care prezentau urmele unei locuinţe orientate pe axa SE-NV, având dimensiunile de 5 x 3 m. Printre materialele găsite sunt: unelte din silex, fragmente ceramice şi cirpici.
Lotul nr. 70: În colţul şanţurilor de fundaţie la SV au fost găsite multe fragmente ceramice ale unui vas întregibil, ornamentat cu barbotină şi valuri verticale, lipite sub buza şi pe umerii vasului.
Materialele din loturile descrise mai sus pot fi datate în mileniul IV a.Chr. şi aparţin fazei Mangalia sau fazei CIII a culturii Hamangia.
Abstract other lang.
Abstract   The 2006 rescue excavations revealed the existence of vestiges from the Neolithic. The specialists date the materials to the late phase of the Hamangia culture, dated to the 4th millenary BC.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu