Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mehadia | County: Caraş-Severin | Site: Cetate | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Mehadia
Commune   Mehadia
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Praetorium
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Benea Doina
Lalescu Iulian
Muscalu Bogdan
Vlascici Simona
National Arch. Record Site Code 53283.01
Report Cercetările arheologice s-au desfăşurat între 1-15 august 2006 în castrul roman.
Accentul a fost pus pe studierea sistemului defensiv al fortificaţiei romane prin dezvelirea turnului de SE. Cercetările au fost îngreunate de vegetaţia pomicolă. Pentru dezvelirea întregului complex a fost trasată o casetă de 7,25 x 3,40 m, orientată aprox. pe mijlocul turnului.
Stratigrafic, au fost constatate două etape de refacere a turnului: prima construită din piatră de carieră şi mortar alb, iar următoarea, tot cu piatră de carieră - granit, uneori şi andezit cu mortar, având în compoziţie var, nisip şi cărămidă pisată, mortar tipic utilizat în sec. al IV-lea. Dar, o departajare cronologică fermă lipseşte. [Se cuvine a menţiona că lucrările de cercetare au fost afectate de cercetările anterioare efectuate de către M. Macrea în 1943]. Ca atare, deocamdată prima etapă de construire din piatră se datează în sec. al III-lea, iar în timpul lui Constantin, ultima refacere constatată în diferite puncte ale castrului (porţi, amenajare atelier olărie etc.). Materialul arheologic rezultat constă din ceramică de culoare roşie, amfore.
Turnul de colţ construit din piatră de carieră a suferit mai multe refaceri. Zidul lat de 0,70 m pe laturile interioare, este rotunjit în exterior, în schimb în interior are o formă trapezoidală. Lungimea laturilor oblice de N şi de S este de 4,35 m pe exterior şi 3,80 m pe interior. Intrarea în turn a fost amplasată pe centrul laturii de V cu o lăţime de 0,70 m. Pragul uşii era format dintr-un strat gros de mortar în care era fixat un rând de piatră. Latura de V a turnului avea în interior 3,68 m, iar în exterior 4,28 m.
În centrul castrului, în imediata apropiere a bazinului pentru prelucrarea lutului, s-a trasat o secţiune de 18 x 2 m. Cu acest prilej a fost dezvelit în nivelul de locuire romană târzie o varniţă (1,40 x 1,50 m) uşor alveolată, având un strat de var gros de 0,15 m. Varniţa a fost astupată şi abandonată încă din antichitate.
Cercetările din anul 2006, reduse ca timp au dus un plus de informaţie privind mai ales sistemul de turnuri de colţ al castrului.
Abstract other lang.
Abstract   The 2006 archaeological excavations focused on the defensive system of the Roman fortification by uncovering the south-east tower, and two phases of its rebuilding were observed. The 2006 excavations, brought fresh information especially on the corner tower system of the camp.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu