Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oltina | County: Constanţa | Site: Capul Dealului | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Medieval
Periods
Early Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Oltina
Commune   Oltina
Site  Capul Dealului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Chiriac Costel
Custurea Gabriel Gheorghe
Mototolea Constantin-Aurel
Talmaţchi Cristina
National Arch. Record Site Code 62495.01
Report În toamna anului 2006 s-a desfăşurat cea de a patra campanie arheologică în aşezarea fortificată de perioadă medieval timpurie de la Oltina - Capul Dealului. Situat între localităţile Oltina şi Satu Nou (SV Dobrogei), pe un promontoriu din apropierea Dunării, flancat la N de apele fluviului, iar la S de cele ale lacului Oltina, situl a fost semnalată încă din anul 1935 de către P. Polonic1. Numeroasele descoperiri fortuite din acest punct, ca şi din teritoriul apropiat, au determinat acordarea unei atenţii sporite din partea cercetătorilor, în vederea achiziţionării materialelor respective2, dar mai ales iniţierea săpăturilor sistematice, începând cu anul 2001. În urma documentării pe teren - desfăşurată în timpul campaniilor arheologice din anii 2001-2003 - s-a stabilit că aşezarea medieval timpurie de la Capul Dealului a fost apărată de un val de pământ lung de cca. 410 m însoţit, către V, de un şanţ adânc de aproape 3 m şi s-a apreciat că aceasta a avut, în sec. X-XI, un aport deosebit în evoluţia societăţii din arealul apropiat3.
Din motive obiective campania din 2006 s-a desfăşurat doar pe parcursul a două săptămâni (14-28 septembrie), drept pentru care săpăturile au fost concentrate în C 13-20 din S 2, unde s-a urmărit clarificarea naturii complexelor 3 şi 4. Cercetările efectuate, apariţia în profilul de E, în urma intervenţiilor animalelor în cei doi ani în care nu s-a mai săpat, a unor cărămizi care par a indica gura unui cuptor, ca şi prezenţa în strat a unor urme de pământ ars şi cenuşă, ne-au determinat să presupunem existenţa în cpl. 3, cel puţin în faza actuală a documentării pe teren, a unui atelier meşteşugăresc (!?).
Pe ansamblu, materialul arheologic descoperit constă în numeroase fragmente ceramice specifice sfârşitului de sec. X şi celui următor (printre care şi patru funduri cu marcă de olar), două fusaiole, un fragment dintr-o brăţară bizantină de sticlă (de culoare albastră), un împungător din os, o gresie de ascuţit, zgură de sticlă etc.
Colectivul şantierului a efectuat şi cercetări de suprafaţă în zona localităţii Oltina. A fost vizat teritoriul cultivat cu viţă de vie, pornind din spatele centrului de colectare a grânelor, “Comcereal”, până la drumul care coboară spre Regia Tutunului, precum şi punctul “Şoseaua lui Traian”, de pe malul drept al Dunării, ultimul plasat la cca. 2,5 Km NE de aşezarea fortificată. Din primul punct au fost colectate fragmente ceramice din epoci diferite (getică, romană, romană-bizantină, medieval timpurie), în timp ce în al doilea a fost identificat un fragment de zid (probabil colţ) construit din blocheţi fasonaţi şi mortar, precum şi fragmente de ţigle şi cărămizi romane.
Materialul rezultat a fost depozitat la MINAC.
Abstract other lang.
Abstract   During the fall of 2006 we carried out the fourth archaeological campaign in the early mediaeval fortified settlement of Oltina - Capul Dealului. From objective reasons, the 2006 campaign had only two weeks (14th - 28th of September) and was focused on the complexes C13-20 from S2, where we tried to clarify the nature of the 3rd and 4th complexes.
The archaeological material discovered consists in many ceramic fragments specific to the end of the 10th century and the following one (among the fragments, we have four bottoms with potter’s marks), two bone awls, a fragment of a Byzantine glass bracelet (colour blue), a piercing grit stone, glass stag etc.
A surface investigation was also carried out in the Oltina village area.
The discovered archaeological material is to be found in the reserves of the Museum of National History and Archaeology from Constanţa.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu