Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Radovanu | County: Călăraşi | Site: Gorgana a doua | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
Late La Tène
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Călăraşi
Locality   Radovanu
Commune   Radovanu
Site  Gorgana a doua
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Geamăn Dumitru
Ghibercea Mihai
Grigore Monica
Lungu Simona
Mecu Laurenţiu
Mocanu Andrei Cosmin
Morintz Alexandru
Moroiu Liviu
Nălbitoru Alexandru
Nica Tiberiu
Paunov Petkov Emil
Schuster Cristian
Şerbănescu Done
Simion Sanda
National Arch. Record Site Code 104760.07
Report Săpăturile derulate în august-septembrie 2006, au avut ca obiect cercetarea stratului aparţinând primului nivel getic. S-a optat pentru deschiderea mai multor suprafeţe, în scopul identificării modului de dispunere în spaţiu a construcţiilor surprinse în campaniile anterioare. Pentru aceasta au fost trasate paralel cu secţiunea XXV din anul 2005 două şiruri de casete. Acestea au fost dispuse la 1 m distanţă de secţiunea XXV, la N de aceasta. Au fost deschise 12 suprafeţe, notate A-J. Dintre acestea, 11 au dimensiunea de 16 m2 (4 x 4 m). A 12-a suprafaţă, din cauza unei viroage a fost redusă 12 m2 (3 x 4 m).
Săparea simultană a întregii suprafeţe de 188 m2 a permis stabilirea că cele două vetre decorate cu şnur, cercetate în 2005, se aflau fiecare în interiorul unor construcţii de suprafaţă. Dimensiunea acestor construcţii nu a putut fi determinată cu precizie. Ele se prezintă sub forma unor aglomerări compuse din fragmente de podină şi bucăţi de chirpici cu impresiuni de nuiele. Ca şi în campaniile anterioare, gropile de par lipsesc. Totuşi, menţionăm faptul că în construcţia din suprafeţele A şi B a fost identificat un şir de gropi. Acestea au diametrul sub 0,05 m şi au aparţinut unor pari ce sprijineau, probabil, o policioară, aflată în imediata vecinătate a vetrei de foc.
Resturile unei a treia construcţii de suprafaţă au fost descoperite în suprafeţele E şi F, de altfel această construcţie, mai exact partea ei sud-vestică, a fost cercetată de Sebastian Morintz şi Done Şerbănescu din anii ‘70-‘80 ai sec. trecut. În partea nord-estică a locuinţei a fost identificat un mic fragment de perete, lung de cca. 30 cm şi gros de cca. 4 cm. Dată fiind poziţia acestuia, în interiorul construcţiei - locuinţă, presupunem ca este vorba de un element de compartimentare.
Toate cele trei complexe investigate în anul 2006 au livrat o cantitate importantă de material arheologic constând în mod preponderent din ceramică, dar şi oase de animale şi câteva fragmente metalice.
În campania 2006, pentru o înţelegere cât mai exactă a sistemului de fortificaţii getice de la Radovanu, s-a procedat şi la curăţarea profilurilor vechilor secţiuni efectuate în anii ‘80 din sec. trecut de către Eugen Comşa pe Gorgana I/Gherghelău, aflată la cca. 250 m SSE de Gorgana a doua, pe acelaşi mal drept al fostului curs al râului Argeş. Această operaţiune s-a făcut în perspectiva reluării săpăturilor arheologice în anii următori.
Abstract other lang. Die 2006 durchgeführten Grabungen setzten sich die Erforschung der Spuren des I. getischen Niveau’s zum Ziel. Es wurden 12 Quadratte mit einer Gesammtoberfläche von 188 m2 eröffnet. Dadurch konnten die Überreste dreier Häuser analysiert werden. Leider gab es keine sicheren Anhaltspunkte für die Bestimmung ihrer Dimensionen. Zwei der Bauten waren mit schnurverzierten Ofen ausgestattet. Der gebrannte Lehmbewurf trug Pfosten- und Flechtspuren. Die Kulturschicht und insbesondere die drei Bauten beherbergten eine wichtige Anzahl von archäologischen Materialien (Keramik, Metallgegenstände, Münzen).
Abstract   The excavations conducted in August - September 2006, aimed to excavating the first Getic level. All the three complexes investigated in 2006 delivered a considerable quantity of archaeological material consisting mostly of pottery, animal bones and metal fragments. We cleared the older sections carried out in the ‘80s of the past century with a view to resuming the archaeological excavations in the years to come.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu