Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Moceriş | Commune: Lăpuşnicu Mare | County: Caraş-Severin | Site: Dealul Gruni | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Moceriş
Commune   Lăpuşnicu Mare
Site  Dealul Gruni
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Micli Vidu Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Rancu Dacian Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Ţeicu Dumitru Site director Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
National Arch. Record Site Code 53121.02
Report Satul Moceriş se află situat în zona de S-E a depresiunii Bozovici sau Almaj, cum mai este cunoscută. Informaţii din izvoarele scrise medievale atesta, în veacul al XV-lea, o aşezare şi o curte medievală românească în această zonă.
Plecând de la această premisă, s-a căutat identificarea vetrei satului medieval şi a curţii româneşti, obiectiv prioritar, precum şi identificarea altor urme de locuire în această zonă.
În acestă perioadă s-au efectuat săpături arheologice pe Dealul Gruni, situat pe partea vestică a satului. S-au trasat două secţiuni cu următoarele caracteristici:
- S1 orientată pe direcţuia N-S, a avut dimensiunile de 15/1,50 m;
- S2 orientaată pe direcţia E-V, a avut dimensiunile de 15/1,50 m.
S-au identificat un nivel de locuire, la adâncimea de 1,30 m, măsurat de la nivelul actual de călcare. Ceramica găsită face dovada unei locuiri preistorice, din periada mil. II a. Chr. Concomitent, s-au efectuat săpături în interior, în zona grădinii cetăţeanului Iancuţă Iosif şi Blidaru Nicolae, zonă în care au fost semnalate vestigii arheologice. S-au executat două secţiuni cu următoarele caracteristici:
- S1 orientat E-V cu dimensiunile de 20/1,50 m;
- S2 orientat E-V cu dimensiunile de 20/1,5 m.
Stratigrafia relevă, la dimensiunea de 1,50 m, un sol lutos, steril arheologic, urmează apoi până la adâncimea de 0,30 m, un sol brun, cu urme de locuire şi strat vegetal.
În S2, la adâncimea de 1 m, s-au identificat urmele unei necropole, probabil din perioada medievală.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu