Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Satu Mare | Site: Piaţa de vechituri | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Late Medieval;
Modern
Periods
Late Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Satu Mare
Locality   Satu Mare
Commune   mun. Satu Mare
Site  Piaţa de vechituri
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Astaloş Ciprian Muzeul Judeţean Satu Mare
Kádas Zoltán Muzeul Judeţean Satu Mare
Marta Liviu Muzeul Judeţean Satu Mare
Szőcs Péter Levente Muzeul Judeţean Satu Mare
Virag Cristian Muzeul Judeţean Satu Mare
National Arch. Record Site Code 136492.02
Report În data de 7 septembrie 2006, specialiştii Muzeului Judeţean Satu Mare au fost sesizaţi despre descoperirea unor oase umane, găsite cu ocazia lucrărilor de modernizare la Piaţa de Vechituri (Satu Mare, str. Gh. Bariţiu, nr. 2). A fost executat o verificare de teren şi s-a constatat că lucrările au deranjat un cimitir. Pentru documentarea şi cercetarea mormintelor deranjate au fost sistate lucrările şi au fost documentate mormintele descoperite. Lucrările au fost supravegheate în continuare de specialiştii Muzeului Judeţean Satu Mare.
În momentul sesizării Muzeului Judeţean Satu Mare, pe suprafaţa afectată de proiect (cca. 1000 m2) a fost amenajată, până la ad. de 0,4 m de la nivelul de călcare actual, o şapă de pietriş pentru baza planşeului de beton şi au fost săpate mecanic două şanţuri paralele de canalizare de câte 0,8 m l, în L de 60 m şi ad. de 1,5 m. Oasele umane au fost descoperite în cursul săpării mecanice. Cercetarea arheologică a propus identificarea complexelor (în principal morminte de inhumaţie) deranjate, documentarea lor şi - în măsura posibilităţii - cercetarea lor integrală. Oasele din morminte şi inventarul lor a fost recuperate şi au fost depozitate la Muzeul Judeţean Satu Mare, împreună cu documentaţia de şantier.
În profilul şi fundul şanţurilor de canalizare au fost identificate gropile de mormânt care au fost delimitate şi documentate grafic şi fotografic. S-a trecut la cercetarea prin săpătură manuală şi documentarea a mormintelor nederanjate şi a celor din porţiunea dintre cele două şanţuri de canalizare. Au fost identificate 114 inhumaţii databile în sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea. Mormintele au fost orientate aprox. V-E, scheletele fiind aşezate pe spate, în poziţie întinsă. Numărul mormintelor cu inventar este redus, majoritatea vestigiilor descoperite fiind accesorii vestimentare (copci şi nasturi). În două cazuri a fost documentat şi recuperat decorul metalic al sicriului. Sub nivelul mormintelor au fost identificate trei complexe medievale, databile în sec. XII şi XIII. Două dintre acestea este groapă de lucru având câte un cuptor săpat în perete. Într-una din cazuri, platforma cuptorului a fost realizat din fragmente ceramice lipite în lut. Al treilea complex este o groapă de resturi menajere, de dimensiuni mici, având în umplutură ceramică şi pământ amestecat cu cenuşă.
Fragmentul de cimitir aparţine oraşului Mintiu, unit cu oraşul Satu Mare în anul 1715. Zona Pieţei de Vechituri fiind situată la limita aşezării Mintiu până în sec. al XIX-lea, şi, în acelaşi timp, pe lângă drumul de acces în oraş dinspre N, a fost un loc prielnic pentru amplasarea unui cimitir. Inhumaţiile au fost începute în sec. al XVIII-lea, iar densitatea şi inventarul mormintelor arată o folosire de cca. 100-150 de ani. Această data, mijlocul sec. al XIX-lea, este în concordanţă cu deschiderea cimitirelor actuale din oraş.
În urma cercetării respectiv supravegherii arheologice, suprafaţa afectată de şanţurile de canalizare prevăzute în proiectul de modernizare, a fost eliberată de sarcină arheologică. Cimitirul, însă, ocupă toată suprafaţa pieţei şi probabil se extinde şi la loturile vecine. Se impune efectuarea cercetării arheologice preventive, respectiv supravegherea arheologică al eventualelor lucrări efectuate în zonă.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu