Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Jupa | Commune: mun. Caransebeş | County: Caraş-Severin | Site: Castrul roman | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Jupa
Commune   mun. Caransebeş
Site  Castrul roman
Site Sector
Site name   Tibiscum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ardeţ Adrian Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Ardeţ Lucia-Carmen Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Benea Doina Site director Universitatea de Vest, Timişoara
National Arch. Record Site Code 51038.01
Report Au fost cercetate mai multe obiective:

I. Castru mare - Principia
Au fost continuate cercetările iniţiate la vest de principia unde a fost trasată pe direcţia nord-sud, o secţiune cu dimensiunile d 12 x 2 m. Cu această ocazie, a fost surprinsă stratigrafia fiind secţionată via decumana, la care au fost identificate 3 faze de refacere (ultimele două aparţinând castrului mare). Totodată, la nivelul castrului III (de pământ) contemporan cu castrul mic din piatră - au fost descoperite la nord de via decumană - faza I urmele unei barăci din bârne de lemn, cu podea de mortar (baraca a fost dezvelită pe o lungime de 6,25 m (apare la adâncimea de 1,80 - 1,85 m). După incendierea ei, a avut loc nivelarea şi amenajarea castrului mare printr-o lentilă de pietriş şi apoi de lut galben. Primul nivel al castrului mare apare la 1,30 - 1,35 m cu o baracă tot din lemn, distrusă prin incendiu, după nivelare la adâncimea de 0,55 - 1,00 m apare cel de-al doilea nivel de amenajare a castrului mare.

II. Via Decumana
Are o lăţime de 7 m, rigolele ei sunt astupate. La sud de via decumana nu au fost descoperite urme de construcţii.

III. Vicusul militar
Au fost continuate cercetările la clădirea XII unde cercetările au fost extinse spre nord cu o casetă de 12 x 5 m. Astfel s-a conturat latura de nord a unui edificiu, fiind surprins parţial colţul de nord-est. În ultima fază de existenţă a edificiului (la 1,00 m adâncime) au apărut urmele unui edificiu de mari dimensiuni încălzit cu două , având o suspensură formată din circa 7-9 rânduri de cărămizi pătrate (20 x 20 cm) aşezate pe cărămizi pătrate de mari dimensiuni.
În timpul cercetărilor a putut fi observată stratigrafia şi s-a stabilit existenţa a patru nivele de locuire din care două de
lemn, fără o foarte clară departajare cronologică în sec. II - sfârşitul sec. III. Destinaţia edificiului nu apare încă clară, pare a aparţine unui complex de băi. Sub aspectul materialului arheologic rezultat a fost descoperită ceramică romană, monede, opaiţe etc.Cercetările efectuate au permis de asemenea conservarea porţiunilor din edificiul dezvelit.

IV. Sector - Oraşul roman

Obiectivul principal al acestei campanii l-a constituit terminarea săpăturilor în zona de sud a Clădirii B (fig. 1), unde am reluat cercetările începute în anul 1995 în casetele A şi B1 şi am deschis casetele B2 şi C2, urmând ca în acest an să finalizăm întreaga clădire aflată în zona urbană a anticului Tibiscum.
{Caseta A}:
În această zonă s-a mers până la -2,50 m, surprinzându-se două nivele de locuire, dintre care unul reprezintă pe cel de construcţie, iar celălalt pe cel de refacere. Primul nivel de construcţie, apare la cca. -1,80 m fiind datat la începutul sec. III, când clădirea este ridicată în piatră; este reprezentat de un strat gros de cca. 25 cm de pământ cu mortar şi cărămizi. Al doilea nivel aparţine unei faze mai târzii; apare la cca. -0,50 m şi constă dintr-un strat de amenajare în care sunt prezente numeroase fragmente creamice, cărămizi şi mortar alături de foarte multe fragmente de var şi tencuială de la refacerea construcţiei. Peste acest strat constatăm prezenţa unei pelicule de pietriş şi nisip, de cca. 25 cm, ce reprezintă stratul de amenajare al porticului din faţa clădirii cercetate de noi. În acest strat am putut descoperi, cu ocazia săpăturilor din anul 1995, o monedă datată la începutul sec. IV p. Chr., foarte deteriorată.
{Caseta B}:
Încăperile B1 şi B2. Încăperea B1: a fost terminată cercetarea începută în anul precedent. Încăperea B2: am deschis o nouă suprafaţă cu dimensiunile 6 X 6 m. Am surprins cinci nivele de locuire pe o adâncime de 2,50 m, mergându-se până la pământul viu. Primul nivel situat la o adâncime de -2,00 - -2,25 m constă dintr-o podea de amenajată pentru a fi folosită la instalaţia de . Este pentru prima dată când descoperim în primul nivel o astfel de amenajare care suprapune un strat de cca. 10 cm de arsură, peste pământul viu, format din nisip şi pietriş. În acest nivel au fost descoperite foarte multe fragmente ceramice, dintre care, o buză de amforă (fig. 2/A) care face parte din tipul Dressel 6, datată la începutul sec. II şi o monedă emisă în timpul împăratului Traian care are pe revers podul de la Drobeta, fiind emisă în anul 105 p. Chr. Alături de aceste piese mai poate fi menţionată şi o cărămidă fragmentară care are cartuşul unei inscripţii în care se poate observa litera M (fig. 3) şi care reprezintă, se pare, ştampila bine cunoscută la Tibiscum a producătorului MASY.Al doilea nivel este mult mai consistent şi constă dintr-un strat de cca. 20 cm de arsură şi cărămidă de la pereţii prăbuşiţi alături de chirpic. Acest nivel se află la cca. -1,80 m şi suprapune un strat de amenajare peste primul nivel de locuire. Menţionăm că anul acesta în nivelul al doilea nu am surprins urme de locuinţe, ci numai dărâmături provenite de la acestea. Materialul ceramic este foarte abundent în acest nivel, iar dintre piesele mai deosebite se poate menţiona şi o monedă datată în 138 p. Chr.Cel de-al treilea nivel constă dintr-un strat de amenajare, surprins la cca. 1,00 - 1,20 m adâncime, în care s-a constatat prezenţa gropilor săpate pentru fundaţiile construcţiei. Nivelul se compune dintr-un strat de pietriş şi nisip cu urme de
mortar şi var.
Nivelul al 4-lea suprapune stratul de amenajare şi reprezintă podeaua locuinţei din lut gălbui pe care au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, obiecte din fier şi foarte multe ţigle căzute probabil de la acoperiş. Pe acest nivel am descoperit două monede de la Filip Arabul, iar pe zidul de incintă al clădirii, în timpul curăţirii acestuia a fost descoperită o monedă din vremea lui Gallienus. Peste acest nivel constatăm un strat de amenajare de cca. 10 cm până la nivelul la care a mai rămas piatra de la ziduri.Ultimul nivel suprapune acest strat şi constă dintr-o peliculă foarte subţire de lut, ce reprezintă ultima lutuire a acestei încăperi, fiind situată sub stratul vegetal. Materialul arheologic este foarte sărăcăcios din pricina răscolirii şi a existenţei a numeroase tufişuri care acoperă clădirea antică. Am reuşit în acest an să descoperim câteva fragmente ceramice, dintre care două funduri de vase (fig. 2/B, C.), unul cenuşiu şi grosier (fig. 2/C) şi celălalt format dintr-o pastă grosieră ci foarte
multă pleavă, fiind brun negricios.
{Caseta C 2}:
S-a cercetat suprafaţa de 6 X 3 m, până la adâncimea de 0,50 m.
Rezultatele săpăturilor arheologice efectuate în anul 1996, vin să confirme observaţiile noastre din anii precedenţi; anul acesta s-a descoperit în primul nivel şi o amenajare pentru instalaţia de încălzit. Această descoperire este foarte ###
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu