Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tulcea | Site: Dealul Monumentului | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval
Periods
Roman-Byzantine Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Tulcea
Commune   mun. Tulcea
Site  Dealul Monumentului
Site Sector
Site name   Aegyssus
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Iacob Mihaela
Nuţu George
Paraschiv Eugen Dorel
National Arch. Record Site Code 159623.09
Report Cercetarea a avut caracter preventiv, fiind prilejuită de lucrările de reamenajare a Muzeului de Istorie şi Arheologie (pavilionul vechi), obiectiv situat aproximativ în centrul anticului Aegyssus.
Pentru realizarea unui grup sanitar, în colţul de NE al edificiului, a fost săpată o suprafaţă poligonală de 17 m2, aceasta corespunzând cu viitoarea extindere. Săpătura s-a efectuat până la ad.max de 2,80 m (ad. la care a apărut sterilul galben), într-un strat de cultură ce conţinea materiale arheologice de perioadă otomană (un fragment de ceramică de Iznik, faza Miletus, datat în sec. XV), romano-bizantină (amfore LR 1, LR 2, Kuzmanov XV, farfurii Hayes 3, veselă de bucătărie şi de băut de factură locală), romană timpurie (două torţi de amfore Zeest 84 - 85, un fragment de bol şi o toartă de la o oenochoe din sticlă). Acest strat fusese, în mare parte, deranjat de intervenţii anterioare, cu prilejul realizării fundaţiilor muzeului.
În zona centrală a suprafeţei cercetate, la ad. de 1,30 - 1,40 m faţă de nivelul actual de călcare, a apărut un mormânt de copil (M 1), orientat V-E. Defunctul fusese depus într-un coşciug, de la care s-au păstrat resturi de lemn şi un piron din fier. Scheletul, descoperit în poziţia decubit dorsal, era distrus parţial - din craniu s-a păstrat un fragment de mandibulă şi câţiva dinţi, iar antebraţul drept şi câteva vertebre n-au fost găsite.
În zona de NV a suprafeţei, la aceeaşi adâncime a apărut un mormânt de adult (M 2). Defunctul fusese depus în groapă simplă. Ca şi în cazul primului mormânt, scheletul, care era slab conservat, a fost descoperit în poziţia decubit dorsal, cu mâna dreaptă pe abdomen iar stânga pe lângă corp.
În lipsa unor piese de inventar şi a unui context stratigrafic clar nu putem încadra cronologic mormintele descoperite.
La N de clădire a fost efectuată o secţiune cu l=1 m, pe toată lungimea clădirii. Am săpat într-un strat de pământ amestecat, cu puţine fragmente ceramice atipice romano-bizantine, deoarece la mijlocul anilor ‘70 V. H. Baumann efectuase cercetări în această zonă. În capătul de V al secţiunii au fost descoperite resturile unui zid, o cărămidă întreagă şi partea inferioară a unui dolium (cu diametrul păstrat de cca. 1,25 m) din perioada romano-bizantină.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu