Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Iernut | County: Mureş | Site: cătun Sfântu Gheorghe - Pe şes; Râtul Morii | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Iernut
Commune   or. Iernut
Site  cătun Sfântu Gheorghe - Pe şes; Râtul Morii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Rusu Mircea Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ursuţiu Adrian Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 117836.03
Report S-a urmărit extinderea săpăturilor anterioare din anul 1991. A fost deschisă o secţiune de 16 x 2 m orientată NV-SE, paralel cu malul Mureşului, amplasată chiar pe marginea terasei râului.
În secţiune a fost surprinsă următoarea stratigrafie:
Sub nivelul de pământ arabil cu o grosime de 0,25 - 0,30 m începe: 1. nivelul aparţinând aşezării din HaC (0,30 - 0,60 m) pământ cenuşos de culoare neagră; 2. nivelul corespunzând etapei târzii a bronzului final (0,60 - 0,70 m), cu pământ de culoare maronie şi consistenţă sporită; 3. nivel neuniform ca grosime conţinând materiale Coţofeni.
Nu au fost surprinse complexe în nici unul din nivelele de locuire mai sus amintite.
Menţionăm că, în urma sondajului din anul 1991, a fost dezvelită o locuinţă aparţinând purtătorilor culturii Basarabi şi nivelul aferent acesteia.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu