Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cluj-Napoca | Site: Piaţa Muzeului | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Cluj-Napoca
Commune   mun. Cluj-Napoca
Site  Piaţa Muzeului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alicu Dorin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Bota Emilian Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cociș Sorin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Molnár Zsolt Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Paki Adela Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Voişian Valentin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Wittenberger Mihai Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 54984.02
Report I. Piaţa Muzeului
Au continuat lucrările de consolidare-restaurare în toate sectoarele săpăturii. Astfel, în sectorul A a fost finalizat zidul de sprijin din zona fundaţiei obeliscului şi a fântânii medievale. În sectorul C a fost ridicat zidul de sprijin de pe latura de N, iar în caroul D au fost refăcute zidurile unei încăperi cu . Săpăturile arheologice s-au axat pe stabilirea stratigrafiei complexului. În acest scop a fost trasată o secţiune de 9 x 2 m în sectoarele C, D şi E. În acest mod s-a putut observa stratigrafia încăperilor din suprafaţa C, stratigrafie care, considerăm noi, este aproape uniformă pentru întreaga clădire romană.
Nivelele stabilite sunt:
1. Nivelul târziu roman (amenajări cu lemn şi nivelări cu mortar);
2. Nivel datat în perioada Severilor (nivelul cel mai bine păstrat: între nivelul 1 şi 2 există un strat consistent de arsură);
3. Nivel construit în piatră, cu altă structură decât nivelele superioare;
4. Nivel de construcţii din lemn (s-au păstrat foarte bine grinzile din podea şi un fragment din perete);
5. Nivel de urme de construcţie din lemn (în ambele nivele de lemn s-au găsit fragmente ceramice dacice);
6. Nivel preistoric - a fost descoperit un fragment de seceră cu buton databil în Ha A1.

II. Str. V. Deleu
Obiectivul principal al campaniei 1996 a constat în dezvelirea laturii de V a clădirii C1 şi restaurarea clădirii C2 şi parţial C1. Suprafaţa cercetată a fost de 15 x 10 m. Aria investigată continuă de fapt cercetarea din clădirea C1. S-au descoperit mai multe camere de locuit, fiecare cu sistem de încălzire prin . Într-o ultimă fază de locuire, mijlocul sec. III p. Chr. unele camere s-au redus, creându-se un culoar neîncălzit. Sub nivelele de piatră au fost descoperite trei nivele cu construcţii din lemn. Stratigrafia este identică şi în restul complexului de clădiri, respectiv sec. II-III p. Chr., precum şi un nivel de sec. XI-XII. În cea mai mare parte a campaniei, s-au executat lucrări de restaurare şi conservare întregii săpături arheologice.

III. Piaţa Unirii
În anul 1996 au continuat cercetările pe şantierul arheologic din Piaţa Unirii. Astfel, în suprafaţa nr.2 a fost degajată complet clădirea absidată descoperită în 1995. Din această clădire s-au mai păstrat doar absida şi o parte din zidul sudic. Restul zidurilor au fost scoase (datorită distrugerilor medievale nu se poate preciza momentul când au fost dezafectate zidurile). Iniţial, clădirea avea două compartimente, ambele dotate cu instalaţie . Întâlnim atât sisteme de încălzire bazate pe canale, cât şi sisteme de încălzire bazate pe pile. Se remarcă faptul că absida a fost adosată, într-o fază târzie, la clădirea principală. În această zonă a fost identificat şi un nivel de locuire cu vetre şi urme de arsură, anterior fazelor de piatră. Pe lângă ceramica romană, pe acest nivel au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice lucrate cu mâna în manieră dacică.
La N de clădirea absidată şi paralelă cu ea, a fost degajată o clădire compartimentată. În primele două compartimente (de la V) au fost descoperite numeroase fragmente de zgură, arsură şi sticlă. În al treilea compartiment se remarcă prezenţa unor urme de bârne arse. Latura de E a clădirii prezintă alte trei mici compartimente. La N de această clădire a fost descoperită o colonetă de calcar. În suprafaţa nr. 3 (pe axul central al pieţii), au continuat lucrările de degajare a clădirii posibilului templu. A fost descoperit un nivel de dărâmătură de cca. 1 m, sub care se găseau fragmentele de tegule provenite din dărâmarea acoperişului. Pe latura de S a fst descopertă şi o intrare de la care s-au mai păstrat canatrile (pe p înălţime de cca. 1.50 m ) şi pragul porţii. În nivelul de dărâmătură a fost descoperit capul unei statete feminine lucrate în calcar, Stilul de execuţie al piesei este îngrijit, ea datându-se la începutul sec. III p. Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu