Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period;
Late Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Urban settlement;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate
Site Sector Sector A - Strada ABV IV
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălăşescu Adrian
Barnea Alexandru
Bogdan Cătăniciu Ioana
Căpiţă Carol
Constantin Robert
Ellis Linda
Gămureac Emilian
Ionescu Mihai
Ionescu Mihai Severus
Lungu Liviu
Olariu Cristian
Panaite Adriana
Papuc Gheorghe
Radu Valentin
Scurtu Florin
Talmaţchi Gabriel
Tusa Sebastiano
Vintaloro Angelo
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report În campania iulie-august 2007, datorită lipsei de fonduri, cercetarea s-a rezumat la două obiective: rolul sarcofagului refolosit în structura edificiului A71 şi dezvelirea parţială a edificiului A9.
Săpătura a început la S de sarcofag pentru a pune în evidenţă legătura zidului la care este adosat acesta cu edificiul A10. În paralel m-am adâncit în interiorul sarcofagului pentru a lamuri legătura acestuia cu zidul nordic al edificiului A7 (cu care corespunde planimetric). Am curăţat, de asemenea, exteriorul laturii nordice a sarcofagului până la nivelul străzii, pentru lămurirea evoluţiei edificiului spre stradă. Nu există nici un fel de legătură între sarcofag şi zidul la care este adosat (are doar două asize ) cu edificiile A7 şi A10. Probabil sarcofagul, împreună cu pintenul de zid cu mortar cu care face corp comun la E, reprezintă o preluare de către edificiul A7 a acestui element de arhitectură odată cu extinderea acestuia spre V (zidul nordic al edificiului A7 nu continuă sub sarcofag). Atunci sarcofagul a fost folosit ca intrare, demarcată de patru blocuri, ce creează spre exterior un ansamblu monumental (cel puţin pentru acea perioada) al acesteia.
În ceea ce priveşte interiorul edificiului A9, acesta a fost dezvelit până la nivelul de călcare. Au fost curăţate cele două dolia din interior. În primul se remarcă fragmentele mari de chirpic din elevaţia clădirii, cu urme mari şi clare de tencuială, albă şi gri-verzui (stratul inferior). Remarcabil pentru nivelul de viaţă de atunci este cârpirea unei spărturi din primul dolium cu o olană aproape intactă, lipită de vas cu pământ ars. În al doilea dolium, sub stratul masiv de blocuri de piatră din elevaţie a fost găsit scheletul complet al unui câine de rasă mică (starea de degradare a danturii indica faptul că era adult) târât probabil de resturile elevaţiei în chiupul în care a fost găsit (este probabilă şi varianta reîntoarcerii acasă după incendiere şi acoperirea ulterioară). Nu în ultimul rând, trebuie remarcată situaţia intrării estice în clădire. Stratul de dărâmătură rezultat în urma ultimei distrugeri este suprapus la intrare de un mic pavaj din blochete regulate de piatră, ce reprezintă ultima fază de funcţionare a clădirii, după care aceasta (ca şi cetatea dealtfel) este abandonată paşnic, fapt dovedit de profil.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu