Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bumbeşti-Jiu | County: Gorj | Site: Gară, Vârtop | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Military habitation;
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Bumbeşti-Jiu
Commune   Bumbeşti-Jiu
Site  Gară, Vârtop
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
National Arch. Record Site Code 79317.01 79317.02
Report Castrele romane, cu zid de piatră şi cel cu val de pământ de la Bumbeşti-Jiu, punctele Gară şi Vârtop se află la 2,5 km şi respectiv 1,5 km la S de oraşul Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj şi la cca. 1 km E, de malul stâng al râului Jiu. Cele două fortificaţii se află amplasate pe câte un platou, la altitudinea de 430 m, pe cca. 20 ha (inclusiv vicusurile militare), având următoarele coordonate: latitudine 45010', longitudine 23023' .
Primele cercetări au avut loc aici în anul 1897, fiind conduse de Grigore Tocilescu, apoi reluate în 1937 de C. S. Nicolăescu –Plopşor, iar din 1956 până în 1981 (cu mici întreruperi) de Grigore Florescu şi Exspectatus Bujor, din partea IAB. Din anul 1982 până în 1994 cercetările au fost conduse de col.dr. Christian Vlădescu, de la MMN, iar după 1994 şi în prezent de un colectiv de la MJ Gorj, având ca responsabil ştiinţific pe dr. Vasile Marinoiu, directorul instituţiei.
Bumbeşti-Jiu Gară (intramuros)
Obiectivul cercetării a avut drept scop investigarea construcţiilor şi a căilor de acces din interiorul castrului cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu Gară.
Campania de anul acesta a vizat în continuare praetentura sinistra unde s-a trasat o secţiune S1/2007 cu dimensiunile de 22 x 2m, orientată N-S, la 0,50 m V de S1/2006.
În c.3 şi 4 apare fundaţia din piatră de râu a unui zid, cu legătură de mortar, ce are o grosime de 0,62 m şi este orientat pe direcţia E-V. Se pare că a aparţinut unei construcţii (probabil barăcii militare descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate de E. Bujor în a doua jumătate a sec. XX).
În c.7-11 au apărut fundaţiile aceleiaşi construcţii (baracă militară), din care s-au descoperit segmente din laturile de V, N şi de S. În interior, în partea de N-V s-a descoperit un pavaj din cărămidă. Zidurile erau realizate din piatră de râu cu legătură de mortar de var, având o gr. de 0,65 m (fundaţia de pe latura nordică). Cunoaştem doar lăţimea încăperii, care este de cca. 6 m.
Dintre materialele arheologice descoperite în această secţiune amintim două monede (una fragmentară de argint - denar, emisă de împărăteasa Iulia Maesa, anii 223-226, iar a doua din bronz - dupondius, de la aceeaşi împărăteasă), materiale de construcţie (cărămizi, ţigle, olane, piroane din fier etc.), un vârf de săgeată piramidal din fier, piese de harnaşament din bronz (un distribuitor de curele), un bolţ de catapultă, din fier, un cuţit din fier, vase ceramice de uz casnic (oale, castroane, amfore ), de diferite mărimi, fragmente de sticlă etc.
Din punct de vedere stratigrafic, S1/2007 prezintă următoarea situaţie:
0 -0,12 m - strat vegetal actual;
-0,12 -0,62 m - strat arheologic roman;
- de la -0,62 m începe stratul steril din punct de vedere arheologic.
Tot în aceeaşi perioadă, s-a deschis o altă secţiune S2/2007, cu dimensiunile de 12 x 2 m, la S de principia, la distanţă de 10 m S de horrea. Nu am descoperit aici urme ale vreunei construcţii.
Materialele arheologice descoperite aici constau din vase ceramice de uz casnic, fragmentare (oale, castroane, fructieră etc), ţigle, olane, piroane şi ţinte de încălţăminte din fier etc.
Din punct de vedere stratigrafic, S2/2007 prezintă următoarea situaţie:
0 -0,10 m strat vegetal actual.
-0,10 -0,57 m strat arheologic roman.
- de la -0,57 m începe stratul steril din punct de vedere arheologic.
Bumbeşti-Jiu Gară, extramuros (vicus -ul militar)
In vicus-ul militar de la Bumbeşti-Jiu Gară s-a trasat o secţiune de control, S3/2007 cu dimensiunile de 15 x 1 m, orientată N-S, situată la cca. 400 m N de castrul cu zid de piatră, pe un platou, unde noi presupunem că ar fi necropola romană ce deservea castrele şi vicus-urile militare din punctele Gară şi Vârtop.
Aici a apărut fundaţia din piatră a unui zid, orientat E-V, fără legătură de mortar, al unei construcţii din epoca romană. Pentru a delimita şi preciza destinaţia acestei construcţii, am deschis o casetă C1/2007, cu dimensiunile de 2,60 x 2 m, la 0,50 m E de S3/2007. Se continuă zidul apărut în S3/2007, surprins pe o lungime de 2,60 m, din care pornea un alt zid, spre N, descoperit şi acesta, pe o lungime de 2 m. Rezultă că avem o construcţie din care se conturează două încăperi.
Materialele arheologice descoperite aici constau din fragmente ceramice lucrate la roată şi câteva cu mâna (o buză de urcior roman tip şaibă, buze de oale şi castroane, o toartă, olane), un fragment de cuţit din fier etc.
Stratigrafia este următoarea:
0 -0,08 m - strat vegetal actual
-0,08 -0,52 m - strat arheologic roman.
- de la -0,52 m - sol steril arheologic
Bumbeşti-Jiu Vârtop (extramuros, în thermae)
La Bumbeşti-Jiu punctul Vârtop, în termele castrului a fost trasată o singură casetă C1/2007, orientată E-V, având dimensiunile de 5,40 x 2,60 m.
Trasarea casetei a avut drept scop descoperirea unor noi substrucţii ce aparţineau termelor, de pe latura estică.Astfel, s-a trecut la secţionarea unui martor lat de 2,60 m, menţinut între două secţiuni investigate de noi în urma cercetărilor arheologice din anii 1997-1999.
C1/2007 a fost trasată la 0,20 m N de S1/1997 şi la 0,25 m sud de S1/1999. La adâncimea de 1,50 m, faţă de nivelul actual de călcare, a apărut un canal de evacuare a apelor din terme, orientat pe direcţia NV-SE, construit din piatră de râu având la bază un pavaj de ţigle (în număr de 9 bucăţi ce coboară în trepte în direcţia S-E), iar în partea superioară, cărămizi de dimensiuni mari (0,62 x 0,22 x 00,8 m). Canalul fiind surprins pe diagonala casetei, traseul acestuia se mai păstrează pe o lungime de 5,70 (latura lungă) şi 3,50 m (latura scurtă) şi pe o adâncime de 0,25-0,32 m. De o parte şi de alta, canalul din piatră era protejat de un strat compact de nisip, ce are o grosime de 0,50 m. Caseta a fost adâncită până la 1,80 m, de unde începe solul steril arheologic.
Materialul arheologic descoperit aici se compune din trei monede, din care doi sesterţi, probabil de la împăraţii Traian ( AE, Av. ?,. [T])RAIA[NVS] ?.., Rv.,...S.C..; diam. 22 - 24 mm) şi Antoninus Pius ( AE, Av..ANTONIN[VS] ?. Rv., ilizibil; diam. 20 –25 mm) şi o monedă de bronz modernă, cu nominalul de 1 creiţar ( Av., ? EIN KREUZER – 1816 şi Rv., K.K. OESTERREICHISCHE SCHEIDEMUNZE – diam. 25 mm).
De asemenea s-au descoperit fragmente de ţigle, olane, cărămizi (unele întregi pentru pile, cu dimensiunea de 0,28 x 0,26 x 00,9 m), piroane din fier, vase ceramice de uz casnic de mici dimensiuni (ulcele, ulcioare cu buza treflată, castroane), imitaţii de terra sigilatta, tuburi paralelipipedice pentru circulaţia aerului cald în terme, fragmente de sticlă, din care una colorată în albastru etc.
Stratigrafia casetei este următoarea:
0 -0,10/0,50 m - strat vegetal actual şi umplutură de pământ.
-0,10/0,50 m –1,20/1,80 m strat arheologic roman
- de la -1,20/1,80 m - strat steril din punct de vedere arheologic de culoare galbenă.
Abstract other lang. The Roman camps with stone wall and the one with earth vallum at Bumbeşti-Jiu, the locations of Gară and Vârtop are 2.5 km and 1.5 km, respectively, south of the town of Bumbeşti-Jiu, Gorj county and about 1 km East, on the left bank of the Jiu river. The two fortifications are located on a plateau each, at the altitude of 430 m, over about 20 ha (including the military vicuses). The aim of the investigations was to look into the constructions and the access paths inside the camp with stone wall at Bumbeşti-Jiu Gară. We opened up new sections in the intramuros area, and at the military vicus.
Abstract   Th excavations at Bumbeşti Jiu (Gară and Vârtop) in 2007 continued inside the stoned wall castrum and in the two military „vicus”.
The 2007 work showed the river boulders foundation of military hibernacula.
In the military „vicus” from the „Gară” point we discovered the foundations of a building, which might have belonged to a temple situated in a Roman necropolis, unknown until present.
In the military „vicus” at „Vârtop” the research continued in the Roman „baths”. Here, we discovered the foundations of an outlet canal., and two bronze coins from the reign of Trajan and Antoninius Pius.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu