Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Iclod | County: Cluj | Site: Tabla Popii | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Iclod
Commune   Iclod
Site  Tabla Popii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Viorica Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Hica Ioana Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 58151.01
Report Au continuat cercetările arheologice la locul numit "Tabla Popii" aflat între satul Fundătura şi comuna Iclod, pe marginea stângă a drumului naţional DN 1C, Cluj-Napoca-Gherla. Continuând numerotarea lucrărilor din anii precedenţi s-a trasat secţiunea S5 situată la nord de cea anterioară din 1995, cu dimensiunile de 12 x 4 m, pe direcţia V-E. Latura scurtă de 4 m cade perpendicular pe ductul şoselei Cluj-Gherla.
{Stratigrafia}
Sub stratul de humus, până la adâncimea de 0,50 m s-a găsit un nivel de pământ puternic pigmentat, cu arsură, gresie şi ceramică hallstattiană. De la 0,50 m în adâncime până la 1,30 m au apărut fragmente ceramice şi obiecte mărunte aparţinând cronologic epocii târzii a bronzului. În acest nivel s-a descoperit un bordei care coboară până la 2,15 m şi două gropi menajere cu adâncimea de 1,40 - 1,50 m. Continuându-se excavarea secţiunii S5 sub stratul din epoca romană, apare nivelul de pământ steril. Din nivelul hallstattian s-au remarcat trei platforme de chirpic, bucăţi de arsură de mari dimensiuni, oase de animale şi ceramică neagră sau brună, ornamentată cu caneluri. La adâncimea de 0,65 m s-a descoperit un mormânt de înhumaţie aparţinând unui adult, deranjat şi incomplet care din lipsă de inventar n-a putut fi încadrat cronologic, mai ales că străpunge nivelul hallstatian şi cel din epoca bronzului. Izolat, s-a găsit o fibulă romană de bronz şi două fragmente ceramice lucrate la roată din aceeaşi epocă. Aşezarea va fi cercetată şi în anii următori în funcţie de fondurile alocate în acest scop.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu