Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Albeşti | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Greek and Hellenistic
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Albeşti
Commune   Albeşti
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 60954.01
Report Cercetările arheologice de la Albeşti s-au desfăşurat în sectoare apropiate incintei de Est şi Nord. Situaţia surprinsă în
sectorul C, caroul 64 documentează etapele amenajării fortului în acest sector, într-o succesiune cronologică coerentă; 1) incintă faza I; încetarea funcţionării incintei I; 2) incintă faza a II-a; stradă Est-Vest contemporană amenajării incintei a
II-a; 3) în faza a III-a strada îşi încetează funcţionarea şi pe ea se amenajează locuinţe din S.B, c.5.
Continuarea cercetărilor spre Nord (c. 65-66) ne conduce în faţa unei situaţii complexe: caroul 65 este traversat de la Nord la Sud de trei ziduri paralele, dar nu şi contemporane. Numerotarea lor, dinspre Est, remarcă şi aici succesiune: - zidul 1 păstrează traseul incintei I; el apare la distanţa de 1,45 m faţă de incinta a II-a; materialele din preajma lui, în special amforice, se plasează în general, în sec. IV a. Chr.
- zidul 2 este continuarea unui zid surprins mai demult în S.C. caroul 66.
- zidul 3 este acelaşi care suprapune pavajul din S.C. c.64.
Fiecare din zidurile 2 şi 3 aparţine câte unui complex de locuire de mai mare întindere: locuinţa delimitată de zidul 2 măsoară 8,80 m (latura de Est) şi 9,30 m (latura de Nord corespunzătoare carourilor 8 şi 18 din sector B).
Zidul 3 face parte din latura dinspre Est (lungă de 9 m) a locuinţei care corespunde, în suprafaţă, carourilor 6-7 şi parţial,
16-17 din sector B. Paralel laturei de Nord a incintei au fost cercetate catourile 17-37, sector B. Carourile 27-37 corespund unei locuinţe cu două încăperi şi cu câte o vatră amenajată pe axa Est-Vest a încăperilor. Cercetarea locuinţei a prilejuit recuperarea unui bogat material ceramic. În colţul de NE al încăperii a doua (c. 37) s-au aflat grupate mai multe reliefuri ceramice (Cybele, Demetra, altare) care pot să fi aparţinut unui lăcaş de cult. Materialul arheologic din cele două încăperi aparţine sec. III a. Chr (spre mijlocul şi al treilea sfert al secolului).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu