Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hunedoara | Site: Castelul Corvinilor | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Late Medieval;
Restoration of Historic Monuments;
Modern
Periods
Modern Age
Site Category
Civil
Site Types
Castle
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Hunedoara
Commune    Hunedoara
Site  Castelul Corvinilor
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Roman Cristian Constantin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Roman Delia Maria Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Tincu Sorin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
National Arch. Record Site Code 86829.02
Report Săpătura preventivă a fost efectuată la cererea Primăriei Municipiului Hunedoara, în vederea finalizării proiectului vizând iluminatul architectural exterior pentru Castelul Corvinilor. Prezenţa numeroaselor descoperiri arheologice în perimetrul propus de către executant, a motivat necesitatea cercetării arheologice preventive şi întocmirea acestui raport.
În funcţie de necesităţile proiectului ce viza iluminatul architectural exterior, a fost urmărit integral întregul traseu al şanţurilor prin care s-a introdus cablu de alimentare la reţeaua electrică. Săpătura a urmat următorul traseu: latura estică a Gropii Urşilor, traseul ţevii de alimentare cu gaz a monumentului, marginea interioară a contraescarpei legată de primul şanţ de apărare, latura nordică a terasei de artilerie, sectorul cuprins moară şi Turnul Capistrano la baza pintenului calcaros, latura vestică a galeriei de legătură cu Turnul Njeboisa. Săparea manuală a a acestui şanţ pentru racord la reţeaua electrică a evidenţiat prezenţa sub nivelul vegetal a unui nivel cu multe resturi de costrucţie (ţiglă glazurată, cuie, scoabe), rezultat în urma lucrărilor de restaurare din sec. XIX-XX. Având în vedere anumite particularităţi ale proiectului au fost trasate şi cercetate 3 secţiuni, amplasate între Turnul pustiu şi contraescarpă (S1, 14,40 x 1,5 m), Turnul alb şi contraescarpă (S2, 18,20 x 1,5 m) şi între colţul estic al capelei şi contraescarpă (S3, 31,60 x 1,5 m).
Cercetarea acestor secţiuni a demonstrat existenţa unei dinamici stratigrafice variabile pe aceste sectoare, grosimea maximă a depunerilor fiind sesizată în cazul S3, în timp ce cele mai puţin consistente depuneri aparţin S1.
Au fost evidenţiate etapele de umplere ale primului şanţ al castelului de la Hunedoara, precum şi intervenţiile aparţinând primei etape de restaurare a monumentului întreprinse la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX.
Locul de depozitare al materialelor arheologice este MCC Hunedoara.
Abstract other lang.
Abstract   The rescue excavations were conducted at the request of Hunedoara City Hall, in order to complete the design for the exterior architectural lighting for Corvin Castle. We emphasized the stages of filling the first trench of the Hunedoara Castle, as well as the interventions belonging to the first phase of the restoration of the monument conducted at the end of the 19th century and early 20th century.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu