Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Lainici | Commune: Bumbeşti-Jiu | County: Gorj | Site: Mănăstirea Lainici | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Late Medieval;
Restoration of Historic Monuments
Periods
Late Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Lainici
Commune   Bumbeşti-Jiu
Site  Mănăstirea Lainici
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
National Arch. Record Site Code 79317.05
Report Mănăstirea Lainici se află situată pe DN 66 (E 79), la 33 km N de municipiul Târgu Jiu, pe malul drept al râului Jiu, la cca. 50 m V de acesta. Mănăstirea, metoh al Episcopiei Râmnicului, are hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului şi datează ante 1784 (Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Episcopia Râmnic, CV/6; vezi şi CV/26), refăcută din temelii între anii 1812-1817 de monahia Calistrata, Răducan Sărdănescu medelnicer, Nicolae Brăiloiu fost mare pitar şi alţii. A fost pictată în frescă, atât în interior cât şi în exterior în 18201, reparată în anii 1859, 1935, 1990, 2007 (restaurare pictură, reparaţii zidărie, hidroizolaţii pridvor).
Ca urmare a lucrărilor de consolidare şi hidroizolaţie la pridvorul bisericii vechi a mănăstirii Lainici, s-a trasat o casetă aici, orientată E-V, cu dimensiunile de 5 x 3,80 m. La ad. de 0,80 m, pe latura de S au apărut fragmente de schelete umane (3 cranii, şi numeroase resturi osteologice de la membrele superioare şi inferioare, deranjate probabil odată cu refacerea fundaţiei bisericii în anii 1812-1817), iar pe latura de N s-a păstrat parţial un schelet uman (cu o L de 1,20 m) ce a aparţinut unei călugăriţe, după cum reiese din inscripţia cu litere chirilice, incizată pe cărămida (cu dimensiunile de 24 x 12 x 3 cm) descoperită sub cap: Zinovia monahia mi.
La picioarele acesteia s-a descoperit fragmentele unui alt schelet şi o cărămidă cu inscripţia Misail monah.
Mormintele pot fi datate la sfârşitul sec. XVIII, ele fiind deranjate cu ocazia refacerii fundaţiei bisericii, la începutul sec. XIX.
Abstract other lang.
Abstract   Lainici monastery is situated on DN 66 (E79), 33 km N of the city of Targu Jiu, on the right bank of the river Jiu, approximately 50 m West from it. Following the consolidation and hydro-insulation works at the old church porch of Lainici monastery, we drew a sondage here, oriented to the EW. We discovered and investigated graves that can be dated to the end of the 18th century, as they were damaged by the restoring the church foundation, at the beginning of 19th century.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu