Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mangalia | County: Constanţa | Site: Cartier Dobrogea I, lot nr.60 parcela 16, lot nr. 18 parcela 17, lot nr. 32 parcela 17 | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Neolithic
Periods
Middle Neolithic
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Open settlement;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Mangalia
Commune   mun. Mangalia
Site  Cartier Dobrogea I, lot nr.60 parcela 16, lot nr. 18 parcela 17, lot nr. 32 parcela 17
Site Sector
Site name   Callatis
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Colesniuc Sorin Marcel
Ionescu Mihai
Pâslaru Ion
National Arch. Record Site Code 60491.03
Report În anul 2007, loturile din cartierul Dobrogea I al Mangaliei au fost în continuare cercetate. Prin urmare, au fost descoperite materiale noi între care: figurine zoomorfe, un fragment de vas pictat cu vopsea neagră, fragmente de capace şi de tigaie.
Multe oase de animale şi fragmente ceramice au fost descoperite pe lotul nr. 60 (parcela 16). Printre formele ceramice am descoperit un pahar ornamentat cu linii incizate umplute cu vopsea albă, fragmente de tip copac cu ornamente în interior şi exterior, fragmente de tigaie.
Nu prea departe de acest lot, spre S, pe lotul 32, parcela 17, în materialul bogat au fost găsite două statuete zoomorfe fragmentare. Precizăm că până acum era cunoscută doar o singura statuetă zoomorfă aparţinând culturii Hamangia, apărută în aşezarea neolitică de la Ceamurlia de Jos.
Printre materialele arheologice descoperite, mai numeroase sunt fragmentele ceramice. Ceramica poate fi împărţită, după funcţionalitate, în două grupuri principale: ceramica de uz comun şi ceramica fină.
Prima grupă este reprezentată de numeroase fragmente, însă vase întregi nu au fost descoperite deocamdată. Pereţii acestor fragmente sunt groşi şi reprezintă, fără îndoială, vase mari de provizii.
Arderea vaselor se făcea la foc deschis şi, de aceea, ea nu este uniformă. Sunt cunoscute fragmente decorate cu vârci paralele, verticale şi oblice. Gâtul vaselor este bine netezit.
Ceramica fină este mai bogată şi variată ca formă şi decor. Pasta din care erau confecţionate vasele este bine frământată, pereţii sunt subţiri, arderea este bună, iar suprafeţele, în general, sunt lustruite.
Repertoriul formelor este relativ bogat şi reprezentat de: străchini, castroane şi pahare. Străchinile au corpul bine profilat. Paharele au forme diferite şi sunt acoperite de ornamente incizate şi încrustate cu vopsea albă.
Alte forme sunt reprezentate de vase cu corp bombat şi gât cilindric. Comparaţia ceramicii din aşezarea Dobrogea I cu cea din necropolele Mangalia şi Limanu ne permite să remarcăm asemănarea dintre ele. De exemplu, paharele din aşezare au perfecte analogii cu paharele provenite din necropola Mangalia.
Abstract other lang.
Abstract   In 2007 we continued the excavations in the lots of Dobrogea I District of Mangalia. We found new material, including: Hamangia culture zoomorphic figures, a fragment from a black painted vessel, fragments of lids and frying pan. The pottery can be divided by function, into two main groups: coarsewares and fine ceramics.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu