Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Stolojani | Commune: Băleşti | County: Gorj | Site: Biserica Sfinţii Voievozi | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Late Medieval
Periods
Late Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Stolojani
Commune   Băleşti
Site  Biserica Sfinţii Voievozi
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile Site director Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
National Arch. Record Site Code 77974.01
Report Biserica Sf. Voievozi din satul Stolojani, com. Băleşti jud. Gorj se află situată la cca. 15 km V de Târgu Jiu, la 5 km N de DN 67 D Târgu Jiu - Motru, de intersecţia cu satul Corneşti, pe malul drept al râului Jaleş, la cca. 300 m V. Biserica este amplasată pe un platou, aici fiind cimitirul satului.
În documentele medievale se arată că în punctul Cuţui, din satul Stolojani a existat un schit, metoh al mănăstirii Tismana, amintit încă din anul 1677, când într-un zapis din 14 noiembrie „…ieromonahul Nicodim de la schitul Stolojani, cu fiii săi, dau vie şi pământ schitului”.1
Ca urmare a lucrărilor de conservare-restaurare a bisericii Sf. Voievozi (monument istoric), construită din lemn de stejar în anul 1818, sub aceasta au apărut ruinele unei biserici mai vechi, probabil din sec. XVIII (după fragmentele de pisanie pictate pe frescă). La ad. de 0,85 m faţă de nivelul actual de călcare a apărut, pe latura nordică a bisericii, paramentul şi fundaţia din zid de piatră de râu (cu o gr. de 0,80 m), ce se păstrează parţial în dreptul pridvorului şi altarului şi în întregime în dreptul pronaosului şi naosului. Podeaua era realizată din cărămidă de epocă aşezată pe lăţime.
Aici s-au descoperit fragmente din cei doi stâlpi ( cu dimensiunile de 0,60 x 0,60 m central) ce despărţeau pronaosul de naos (distanţa între stâlpi este de 1,60 m) şi un stâlp (cu dimensiunile de 0,48 x 0,48 m) ce despărţea naosul de altar. Aceştia se mai păstrează pe o înălţime maximă de 0,60-0,86 m. Erau zugrăviţi în frescă cu motive vegetale şi geometrice. Din cercetările arheologice se pot reconstitui dimensiunile vechii biserici: pridvorul se mai păstrează pe o L de 2,80 m şi o l de 6 m, pronaosul pe o L de 4,50 m, naosul pe o L de 3,30 m şi altarul cca. 2 m (total dimensiune biserică 12,60 x 6 m) .S-au descoperit şi câteva fragmente ceramice din sec. XIX (farfurii smălţuite, străchini, potir) şi o limbă de clopot din bronz.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu