Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Chilieni | Commune: mun. Sf. Gheorghe | County: Covasna | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Covasna
Locality   Chilieni
Commune   mun. Sf. Gheorghe
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bartók Botond Site director Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional Covasna
National Arch. Record Site Code 63410.02
Report Cercetările începute în 1987 au continuat an de an pe terasa râului Olt de la Chilieni - Sf. Gheorghe. S-a deschis pe malul terasei S1 (14,00 x 1,00 m) care ulterior a fost prelungit spre sud cu încă 10,30 m pentru a se putea cerceta profilul malului terasei Oltului, unde au apărut gropi, în formă de sac şi benzi de chirpic. Între 0 - 9 m pe axa lui S1, spre est, s-au deschis două casete (C2, C3) iar în malul terasei, unde s-a surprins o bandă de chirpic, s-a deschis caseta (C1). S-au descoperit vestigii arheologice aparţinând secolelor IV, VI şi XI-XII. Materialul de secol IV p. Chr., provine din S1 şi prelungirea lui şi constă din: o cataramă din fier prevăzută cu spin; o fibulă din bronz, romboidală, fragmentară, un pieptene de os fragmentar, două puluri de ceramică confecţionaţi din pereţii unor vase şi fragmente în special de la vase mari de provizii modelate la roată şi arse cenuşiu (Krausengefässe), decorate cu caneluri sau benzi de linii în val (Pl I; fig. 1,2,4,6,8 a,b). În perimetrul lui S1 iniţial şi a casetelor C2 şi C3 s-au descoperit parţial două locuinţe (L1 şi L2) cu un bogat material de inventar. Urmele de arsură şi cenuşă, cât şi fragmentele ceramice, arse secundar indică faptul că locuinţele au fost incendiate. Materialului de secol VI p. Chr. a fost descoperit în L1 în apropierea malului terasei Oltului şi constă din câteva fragmente ceramice şi a unui pieptene de os, fragmentar, cu dinţii bilaterali, lucrat din plăcuţe de os (Pl. I, fig.5). Barele transversale sunt ornamentate cu incizii constând din linii paralele care le mărginesc pe cele în val. Lipsa unui bogat inventar pentru vestigiile de secol VI p. Chr., atestă o locuire de scurtă durată în această perioadă la Chilieni. Deasupra nivelelor de locuire, datate în sec. IV şi VI p. Chr., au fost surprinse în S1, C1, C2 şi C3 (L1 şi L2), vestigii aparţinând sec. XI-XII, constând din numeroase fragmente ceramice, fragmente de căldări de lut, şi obiecte din fier şi ceramică: un vârf de săgeată (fragmentar lipsindu-i o aripioară) din fier (Pl I, fig. 7), aproape identic cu cel de la Ungra, jud. Braşov descoperit în 1974: trei fusaiole plate (una a fost confecţionată din peretele unui vas) din ceramică, imitând pe cele plate din plumb descoperite la Doboz - Hajduirtás din Ungaria (Pl I, fig. 3 a,b,c), căldări din lut, şase fragmente de buze teşite orizontal şi trase în exterior, prevăzute cu orificii dintre care două lucrate la roată (Pl I, fig. 9 a,b,c) din a doua jumătate a sec. Xi sau din sec. al XII-lea. Fragmentele ceramice provin de la vase, mai ales oale-borcan, cu buzele faţetate şi ornamentate cu linii simple sau în val, benzi de linii ondulate care încheie o zonă de linii orizontale, benzi de linii orizontale, fie lipsite de decor (Pl II. fig. 1,2,3,4,5,6,7). Din sec. XI-XII s-a identificat vatra unei instalaţii de foc, de formă circulară, cu diametrul de 0,90 - 1,00 m, fragmentară (s-a păstrat jumătate din ea) în apropierea lui L2. Pe vatra care a avut un singur strat de lutuială s-a descoperit un fragment de vas cu buza faţetată de culoare neagră şi fără ornament, care a
fost supus unei arderi ulterioare (Pl II fig. 6).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu