Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Moineşti | County: Bacău | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Moineşti
Commune   or. Moineşti
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Căpitanu Viorel Site director Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău
Ursachi Vasile Muzeul de Istorie Roman
National Arch. Record Site Code 20885.01
Report S-a trasat o nouă secţiune în partea de NE a aşezării cu lungimea de 12 x 2 m. Mai întâi s-a procedat la degajarea stratului de piatră - (gresie de kliva) în partea de sud a secţiunii şi apoi au fost continuate săpăturile până la adâncimea de 0,80-1 m.
Din punct de vedere stratigrafic situaţia este identică cu cea întâlnită în secţiunile săpate în campaniile trecute.
Primul nivel de locuire aparţine sec. II a.Chr., iar cel de-al doilea nivel sec. I a.Chr. - I p.Chr.
În urma săpăturilor a rezultat o mare cantitate de ceramică lucrată cu mâna şi la roata olarului specifică civilizaţiei geto-dacice ce se încadrează în sec. II-I a.Chr.-p.Chr.
Ca tipuri de vase menţionăm: ceşti-opaiţe, vase-borcan, fructiere, cupe, străchini, căni, vase de provizii şi amfore.
În partea de nord a secţiunii a fost descoperită o locuinţă uşor adâncită cu foarte mult material, oase calcinate de animale, cenuşă, cărbuni şi pietre de la construcţia respectivă. De formă oarecum dreptunghiulară, locuinţa a avut fundaţia de piatră.
Materialele rezultate din campania anului 1994 reprezintă un fond documentar foarte important pentru epoca geto-dacică care se încadrează perfect în ceea ce numim drept perioada clasică a civilizaţiei geto-dacice.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu