Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Moineşti | County: Bacău | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Moineşti
Commune   or. Moineşti
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 20885.01
Report S-a trasat o nouă secţiune în partea de NE a aşezării cu lungimea de 12 x 2 m. Mai întâi s-a procedat la degajarea stratului de piatră - (gresie de kliva) în partea de sud a secţiunii şi apoi au fost continuate săpăturile până la adâncimea de 0,80-1 m.
Din punct de vedere stratigrafic situaţia este identică cu cea întâlnită în secţiunile săpate în campaniile trecute.
Primul nivel de locuire aparţine sec. II a.Chr., iar cel de-al doilea nivel sec. I a.Chr. - I p.Chr.
În urma săpăturilor a rezultat o mare cantitate de ceramică lucrată cu mâna şi la roata olarului specifică civilizaţiei geto-dacice ce se încadrează în sec. II-I a.Chr.-p.Chr.
Ca tipuri de vase menţionăm: ceşti-opaiţe, vase-borcan, fructiere, cupe, străchini, căni, vase de provizii şi amfore.
În partea de nord a secţiunii a fost descoperită o locuinţă uşor adâncită cu foarte mult material, oase calcinate de animale, cenuşă, cărbuni şi pietre de la construcţia respectivă. De formă oarecum dreptunghiulară, locuinţa a avut fundaţia de piatră.
Materialele rezultate din campania anului 1994 reprezintă un fond documentar foarte important pentru epoca geto-dacică care se încadrează perfect în ceea ce numim drept perioada clasică a civilizaţiei geto-dacice.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu