Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period;
Late Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Urban settlement;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate
Site Sector Sector Poarta de Nord
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălăşescu Adrian
Barnea Alexandru
Bogdan Cătăniciu Ioana
Căpiţă Carol
Constantin Robert
Ellis Linda
Gămureac Emilian
Ionescu Mihai
Ionescu Mihai Severus
Lungu Liviu
Olariu Cristian
Panaite Adriana
Papuc Gheorghe
Radu Valentin
Scurtu Florin
Talmaţchi Gabriel
Tusa Sebastiano
Vintaloro Angelo
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report Cercetările de la Adamclisi în sectorul Poarta de Nord au fost reluate după o întrerupere de 5 ani. Cercetarea porţii descoperite în 1999 ajunsese la nivelul fundaţiilor: -4,5 m. Descoperirea unei structuri de piatră anterioară incintei de epoca romano-bizantină pe toata suprafaţa, ce se afla în curs de cercetare, impunea desfăşurarea cercetărilor pe o arie mai largă. Cantitatea mare de dărâmătură ce acoperă pe cca. 1,5 m întreaga zona este un pericol permanent de prabuşire ameninţător pentru muncitori.
Cu un fond de cercetare de cca. 7000 lei am lucrat cu cca. 20 muncitori zilnic o lună.
S-a cercetat o suprafaţă de 12 x 15 m şi s-a îndepărtat stratul de dărâmătură până la marginea platoului. Adâncimea la care s-a ajuns depăşeşte cca. 5,5 m. Am efectuat sondaje pentru fundaţii, pe latura de V a turnului de incintă, depăşind 6,7 m. Pentru evacuarea pământului de la această adâncime s-a lucrat în trepte păstrate spre N. Cercetarea a pus în evidenţă faza de sec. III a unei fortificaţii de incintă şi o structură, abia pusă în lumină, din piatră de carieră la un nivel anterior. Nu putem şti daca este vorba despre o fundaţie de zid sau doar resturile unui drum pietruit.
Am eliminat profilul stratigrafic perpendicular pe incintă. Refolosit ca piatră de construcţie în zid, am descoperit un altar fragmentar pe care se păstrează, cu lacune, doua rânduri de inscripţie în limba greacă.
Pentru a elucida planimetria şi cronologia fazei romane timpurii a porţii urmează ca cercetarea să continue şi în anul viitor pentru extinderea suprafeţei de investigare spre V şi spre N.
Concomitent am supravegheat arheologic sondaje de control ale cercetării magnetometrice efectuate de Dr. Ing. Florin Scurtu. S-a efectuat secţiunea SG5 22 x 2 x -0,90-1 m şi SG6 4 x 2 x -0,9 m. Cercetarea a constatat corectitudinea rezultatelor studiului magnetometric. S-a lucrat cu 4 muncitori 10 zile. S-a pus în evidenţă intrarea largă a unui edificiu de mari dimensiuni, eventual cu caracter oficial, construit din piatră legată cu mortar. Edificiul are faţada de S la o stradelă paralela cu via principalis. Cercetarea completează cu date noi cercetările efectuate de FIB în acelaşi scop.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu