Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate - teritoriu | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period;
Late Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Urban settlement;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate - teritoriu
Site Sector
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălăşescu Adrian
Barnea Alexandru
Bogdan Cătăniciu Ioana
Căpiţă Carol
Constantin Robert
Ellis Linda
Gămureac Emilian
Ionescu Mihai
Ionescu Mihai Severus
Lungu Liviu
Olariu Cristian
Panaite Adriana
Papuc Gheorghe
Radu Valentin
Scurtu Florin
Talmaţchi Gabriel
Tusa Sebastiano
Vintaloro Angelo
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report Periegheze:
În urma colaborării cu echipa americană condusă de dr. Linda Ellis (USSF) s-a trecut la verificarea unor fotografii realizate prin satelit (Digital Globe) în sectorul Pietreni, zona cimitirului turcesc. Pentru a confirma posibila existenţă a unei împrejmuiri de piatră a cimitirului, s-a trecut la efectuarea a două secţiuni, la N şi S de cimitir, pe valul care înconjura cimitirul. Fiecare dintre secţiuni a fost orientată N-S, cu dimensiunile de 3,50 x 2,00 m. Din păcate, cercetarea de teren a infirmat fotografia aeriană, fiind identificat doar un val de pământ extrem de bine tasat. Doar în S1 (secţiunea de N), la -0,47 m, au fost descoperite fragmente de lemn şi fier (cuie, scoabe), câteva oase de pasăre şi fragmente ceramice moderne.
În cadrul aceluiaşi program de colaborare cu echipa americană, au fost efectuate periegheze în mai multe localităţi din sudul regiunii: Cetatea, Lespezi, Dobromir, Dobromiru din Deal, unde, pe lângă prelevarea de mostre de apă de la cişmelele locale, s-au făcut şi deplasări în aria înconjurătoare. Ca o regulă, s-a putut observa că deasupra fiecărei cişmele, pe platou, există urme de locuire antice (fragmente ceramice romane şi Latène). De la localnicii din Lespezi a fost recuperată şi o monedă cu legenda DN CONSTANT IVS NOBC, aflată într-o stare bună de conservare.
Cu studenţii FIB au fost efectuate periegheze la Oltina, Şipote şi Ispanaru.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu