Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Prehistory;
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Prehistory;
Hallstatt;
Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Citadel;
Funerary find
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sectorul X, extramuros
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia
Dobrinescu Ionuţ Cătălin
Duţescu Maria-Magdalena
Ene Daniel Lucian
Miron Costin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Potârniche Tiberiu
Raţiu Alexandru-Mircea
Ştefan Călin Dan
Stoian Gabriel
Ţiplic Ioan Marian
Urduzia Claudia
National Arch. Record Site Code 63063.10
Report Suprafaţa cercetată:
- sondaj SI/secţiune SI (2 x 10 m)
În perioada 10-15 august 2007 a fost executat un sondaj (SI) la cca. 4-500 m E-NE de incinta cetăţii Capidava, pe platoul unui deal ce oferă o bună vizibilitate spre intrarea în cetate.
Scopul cercetării:
- identificarea unor complexe arheologice extramurane; observaţii privind raporturile dintre cetate şi teritoriul învecinat. În acest sens am trasat o secţiune SI, orientată E-V de 2 x 10 m, în care am descoperit trei complexe arheologice:
- C1- groapă circulară la -0,80m, săpată în solul galben-cenuşiu; jumătate din aceasta se află în profilul de N al secţiunii; necercetată în această campanie;
- C2 – mormânt de inhumaţie;
- C3 – pavaj(?) din cărămizi şi ţigle romano-bizantine.
Mormântul este în groapă simplă, fără sicriu, orientat E-V; poziţia mâinilor – împreunate pe bazin; capul cu privirea spre răsărit, căzut uşor pe umărul stâng. Datorită texturii prăfoase a solului nu am putut identifica groapa mormântului. Defunctul a fost descoperit la -0,70 m de nivelul actual de călcare. La cca. 30 cm deasupra lui a fost identificat un strat de pietre mărunte, cu fragmente ceramice medievale (un vas reîntregibil). Probabil, acest strat avea un rol de protecţie a mormântului, dată fiind adâncimea mică la care a fost găsit.
Orientarea defunctului, cu capul spre V, poziţia mâinilor (împreunate pe bazin) şi nu în ultimul rând oala medievală (sec. XI p.Chr.) ne-a determinat să datăm acest mormânt în perioada medievală.
Pavajul(?) realizat din spărturi de ţiglă şi cărămidă romană, apare la acelaşi nivel cu defunctul din perioada medievală, în c.4 şi 5. Deasupra acestui rest de pavaj(?) am descoperit ceramică romano-bizantină(sec. IV-V) şi medievală (sec. XI). Acest complex arheologic l-am datat, larg, în perioada romană târzie.
Din punct de vedere al stratigrafiei, nu am putut identifica încă niveluri distincte de locuire, dar după stratul vegetal urmează 60-70 cm de sol galben - cenuşiu, prăfos, cu materiale arheologice – pietre, resturi osteologice, fragmente de amfore, castroane şi oale, majoritatea de sec. IV p.Chr. şi fragmente ceramice medievale (oale de sec. XI) - amestecate.
Dat fiind timpul relativ scurt alocat acestui sondaj şi numărul mic de lucrători, de anul acesta, nu putem trage încă concluzii asupra locuirii de pe acest platou. Cu siguranţă locuirea sau activităţile umane de pe acest deal sunt strâns legate de etapele de evoluţie ale cetăţii, cercetările viitoare urmând să completeze imaginea locuirii în zona extramurană. [Cătălin Dobrinescu]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
01sectorul de est
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl10.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl11.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl12.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl13.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl14.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl15.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl4.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl5.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl6.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl7.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl8.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl9.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/plan 1 2007.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
02 sector III VI
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 1 Capidava sector III VI.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 4.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 5.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
03 sector VII
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 03 sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/03 sector VII/pl 1 plan general conservare 2006.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 03 sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/03 sector VII/pl 2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 03 sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/03 sector VII/pl 3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
04 sector X extra muros
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04 sector X extra muros.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/04 sector X extra muros/CAPIDAVA 1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04 sector X extra muros.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/04 sector X extra muros/CAPIDAVA 2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
05territorium
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig00.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig01.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig02.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig03.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig04.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig05.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
06La Bursuci
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2007 Campaign. Report no. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06La Bursuci.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/06La Bursuci/LABURSUCI.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu