Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Luncaviţa | County: Tulcea | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic;
Middle Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Luncaviţa
Commune   Luncaviţa
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian
Bălăşescu Adrian
Carozza Laurent
Florea Mihai
Haită Constantin
Maillé Michel
Micu Cristian Leonard
Mihail Florian
Monah Felicia
Radu Valentin
Sandu Gabriel
Stănică Aurel
Ştefan Cristian
National Arch. Record Site Code 160699.02
Report Obiectivele stabilite de echipa de cercetare pentru campania 2008 au fost următoarele:
- realizarea unui set de fotografii aeriene pentru microzona Luncaviţa;
- realizarea unor cercetări geo-radar în punctul „Cetăţuia”;
- continuarea cercetărilor pe suprafaţa SI din aşezarea-tell;
- continuarea cercetărilor în zona şanţului eneolitic aflat la V de aşezarea-tell;
- iniţierea unui program de formare în domeniul industriei materiilor dure animale pentru specialişti din cadrul ICEM Tulcea şi MJ Ialomiţa
- obţinerea unor eşantioane destinate studiilor de paleomediu în cadrul microzonei Luncaviţa.
Realizarea fotografiilor aeriene din acest an este în directă legătură cu obiectivele generale ale programului de cercetare de la Luncaviţa, structurate pe ideea studierii unei microzone bine definită din punct de vedere al caracteristicilor sale fizico-geografice. Analiza setului de fotografii rezultate ar permite identificarea unor detalii ce privesc topografia zonelor aflate în preajma siturilor arheologice descoperite în microzona Luncaviţa. Fotografiile aeriene au fost realizate în cadrul programului STRATEG (Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană), cu sprijinul domnului Wiliam S. Hanson (Professor of Roman Archaeology, University of Glasgow, Department of Archaeology) şi Dr. Ioana Oltean (University of Exeter, UK). În final, s-au arhivat 22 de fotografii ce acoperă o suprafaţă de aproximativ 11,5 km2 din microzona avută în vedere. Interpretarea şi prelucrarea (georeferenţierea) fotografiilor sunt în curs de finalizare.
Cercetările geo-radar din acest an se desfăşoară în cadrul proiectului Cercetări arheologice şi prospecţiuni prin mijloace optoelectronice CARPO, realizat în colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, în perioada 2007-2009. Obiectivul specific campaniei 2008 de la Luncaviţa este acela de identificare şi definire, cu ajutorul unei tehnologii moderne, a spaţiilor din afara aşezării-tell din punctul „Cetăţuia” transformate prin acţiunea factorilor antropici la nivelul perioadei eneolitice. În acest context, a fost aleasă o suprafaţă-test aflată pe partea dreaptă a Văii Largi, la aproximativ 300 m sudE de tell. Într-o primă fază, terenul avut în vedere a fost curăţat cu ajutorul unei motocositori, pentru a obţine o suprafaţă care să permită amplasarea grilei specifice şi deplasarea dispozitivului geo-radar. Cu ajutorul staţiei totale au fost amplasate în spaţiu, în raport de coordonatele fixate în campanile anterioare, suprafeţele destinate cercetării. Poziţia şi dimensiunile acestora (suprafeţele S1 50 × 6 m, S2 25 × 8 m, S3 25 × 10 m, S4 35 × 25 m şi S5 87,5 × 1 m) au fost determinate de caracteristicile terenului şi de nevoia acoperirii unei zone cât mai mari. Până în momentul redactării acestui raport, datorită condiţiilor specifice din teren, au fost cercetaţi 1712,5 mp din totalul de 2500 mp stabiliţi pentru acest an. Rezultatele finale vor fi aduse la cunoştinţă în perioada următoare;
În cadrul suprafeţei SI, cercetările din acest an au avut în vedere situaţiile identificate în sectoarele 4, 5, 10 şi 11. Luându-se în considerare observaţiile făcute la sfârşitul campaniei trecute împreună cu specialistul sedimentolog, a fost cercetată într-o primă fază US 1864, considerată în acel moment un nivel ocupaţional exterior locuinţelor nr. 6 (în continuare L6) şi nr. 8 (în continuare L8). În urma epuizării sedimentului corespunzător s-a putut observa că acesta s-a acumulat într-o fază ulterioară distrugerii Locuinţei nr. 8 (US 1858), pe care o suprapune. Suprafaţa acesteia din urmă este mult mai mare decât s-a considerat anterior, regăsindu-se pe cea mai mare parte a sectoarelor 4 şi 5, precum şi pe o bună parte din sectoarele 10 şi 11. Remarcăm în acest context prezenţa unui complex de vase în apropierea vetrei complexului de locuire (zona de V a locuinţei), puternic afectat de prăbuşirea pereţilor. În acest punct au fost observate puţine fragmente de chirpici arşi, aceştia având o structură friabilă, omogenă, compactă. Limita vestică a fragmentelor de chirpici arşi pare să se fi oprit pe linia ţăruşilor L1-L3. Tot în această campanie a continuat cercetarea vetrei L8 (cpl. 43), mai precis a primei faze de utilizare (în ordine cronologică), formată din partea activă şi nivelul de amenajare în a cărui structură au fost incluse fragmente de piatră de mici dimensiuni (US 2169), afectate ca urmare a folosirii complexului. Finalizarea cercetării US 2060 din sectorul 5 a permis stabilirea suprafeţei reale a L9 în spaţiul menţionat. În această campanie au fost cercetate nivelurile de locuire şi de construcţie ale complexului. Pe primul dintre acestea a fost înregistrat un vas fragmentar în asociere cu resturi rezultate din prelucrarea unor coarne de cerb. Podeaua L9 se prezintă ca un sediment albicios, dur, puternic afectat de galeriile săpate de animale. În zona exterioară L8 şi L9, spre E, a fost identificată şi cercetată o asociere de fragmente de chirpici puternic incendiaţi, partea superioară a unui vas de mari dimensiuni, oase de mamifere şi coarne de cerb cu urme de prelucrare. Nu excludem posibilitatea ca această asociere să aparţină unui complex (locuinţă?) în care să fie incluse şi descoperiri similare făcute în campaniile precedente;
În această campanie a continuat cercetarea şanţului eneolitic aflat la V de aşezarea-tell, atenţia noastră concentrându-se asupra unor sectoare din suprafaţa SV. Spre deosebire de ceea ce a fost înregistrat în campaniile anterioare, se poate remarca prezenţa încă din stratul vegetal a unei cantităţi mai mari de fragmente ceramice atribuite culturii Gumelniţa, faza A2, alături de care au apărut pietre de mici dimensiuni, câteva aşchii de silex şi un mic fragment de piatră rezultat din perforarea unei unelte. În partea superioară a umpluturii şanţului se regăsesc mici fragmente de chirpici arşi. Acesta pare să-i păstreze aceeaşi orientare.
Trebuie precizat că la încheierea campaniei, suprafeţele cercetate din aşezarea-tell şi din suprafaţa SV au fost acoperite cu o folie de plastic pentru protejarea stratului cultural. Peste aceasta a fost depus un strat de pământ de aproximativ 0,20 m.
Echipa româno-franceză, formată din Florian Mihail (ICEM Tulcea), Cătălina Cernea (MJ Ialomiţa) şi Noelle Provenzano (UMR 5140 Lattes, Franţa) a început studiul materialului arheologic reprezentând IMDA. Trebuie subliniat că pentru membrii echipei române a fost un moment de debut în acest domeniu, misiunea cercetătoarei din Franţa având şi un caracter didactic, urmărindu-se pregătirea unor specialişti IMDA în România. Pe toată durata misiunii s-a încercat îmbinarea pregătirii teoretice cu aplicaţiile practice. În perioada următoare se vor organiza, cu sprijinul colegilor francezi, stagii de specializare a specialiştilor români în Franţa;
În perioada 15-22 august s-a desfăşurat misiunea domnilor Jean-Michel Carozza (Universitatea Strasbourg) şi Laurent Carrozza (UMR 5602 Geode), ce a avut drept obiectiv obţinerea unor eşantioane – prelevate din zona mlăştinoasă aflată la N de tell – destinate studiilor de paleomediu în cadrul microzonei Luncaviţa.
În perioada cercetărilor din acest an a fost organizată misiunea domnilor Laurent Carozza (UMR 5602 Geode) şi Jean-Michel Carozza (Universitatea Strasbourg), desfăşurată în cadrul proiectului Du Neolithique a l’Age du Bronze: convergences et dissemblances des processus de transformation des societes, programul Brâncuşi. Cele două echipe angrenate în proiect au decis continuarea cooperării în domeniul cercetării siturilor neolitice din nordul Dobrogei, într-un nou proiect, o atenţie deosebită fiind acordată microzonei Luncaviţa. În acest context va fi abordată problema evoluţiei comunităţilor umane din zonă în contextul transformărilor sesizate la nivelul mediului.
Abstract other lang.
Abstract    The purposes established by the excavation team for the 2008 campaign were:
- the achievement of a aerial photos set for the Luncaviţa microzone;
- the execution of geo-radar investigations in the „Cetăţuia” point;
- the carrying on of re-excavations on the surface SI from the tell-settlement;
- the carrying on of the excavations in the area of the Aeneolithic ditch situated west from the tell-settlement;
- the initiation of a formation program in analysis of bone artefacts for specialists of the Eco-Museal Research Institute of Tulcea and Slobozia County Museum;
- the achievement of samples meant for the environment studies in Luncaviţa microzone.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu