Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pietrele | Commune: Băneasa | County: Giurgiu | Site: Gorgana | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic;
Middle Eneolithic
Site Category
Civil;
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Pietrele
Commune   Băneasa
Site  Gorgana
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Abuladze Joni Universitatea de Stat "Ivane Javakhishvili", Tbilisi
Becker Nico Fachhochschule fur Technik u. Wirtschaft, Restaurierung/ Grabungstechnik, Berlin, Germany
Benecke Norbert Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Berdzenishvili Irma Universitatea de Stat "Ivane Javakhishvili", Tbilisi
Bublitz Anne Institut für Physische Geographie, Universität Frankfurt am Main, Germany
Ehrich Richard Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Gatsov Ivan Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Gatsova Lili Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Georgescu Cristina Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Hansen Svend Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Kaufhold Sandra Fachhochschule fur Technik u. Wirtschaft, Restaurierung/ Grabungstechnik, Berlin, Germany
Kay Marvin Arkansas University, Anthropology Department, USA
Kleindienst Jonas Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Klimscha Florian Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung, Berlin, Germany
Koprivc Ute Fachhochschule fur Technik u. Wirtschaft, Restaurierung/ Grabungstechnik, Berlin, Germany
Müller Michael Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Nedelčeva Petranka Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Neef Reinder Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung, Berlin, Germany
Prange Michael Deutsches Bergbau-Museum, Bochum, Germany
Reingruber Agathe Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung, Berlin, Germany
Ruess Kai Institut für Physische Geographie, Universität Frankfurt am Main, Germany
Schröder Christoph Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ţerna Stanislav Institutul de Arheologie şi Etnografie, Chişinău
Toderaş Meda Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Tomuschat Maria Fachhochschule fur Technik u. Wirtschaft, Restaurierung/ Grabungstechnik, Berlin, Germany
Vachta Tilmann Fachhochschule fur Technik u. Wirtschaft, Restaurierung/ Grabungstechnik, Berlin, Germany
Vulpe Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Werning Pina Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Wrobel Heide Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Wunderlich Jürgen Institut für Physische Geographie, Universität Frankfurt am Main, Germany
Zhvania Dimitri Universitatea de Stat "Ivane Javakhishvili", Tbilisi
Zidarov Petar Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
National Arch. Record Site Code 101038.01
Report A şasea campanie de cercetări arheologice de la Pietrele-Măgura Gorgana s-a desfăşurat în perioada 14 iulie 2008-6 septembrie 2008. Finanţarea cercetării în anul 2008 a fost suportată de către Deutsche Forschungsgemeinschaft (200000 RON) şi MCC (5000 RON).
Cercetările arheologice din tell-ul de la Pietrele-Măgura Gorgana fac parte dintr-un proiect comun de cercetare româno-german iniţiat de Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”din Bucureşti şi Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung. Aşa cum este menţionat în protocolul de colaborare, proiectul va continua până în anul 2013. Obiectivul acestei colaborări este continuarea cercetărilor sistematice în aşezarea de tip tell, efectuarea de cercetări arheologice în aşezarea plană din jurul tell-ului, în necropola identificată la cca. 200 m V de tell şi în amenajarea cu sanţuri circulare concentrice de pe terasa superioară a Dunării.
Campania de săpături din 2008 s-a concentrat în cele trei secţiuni deschise pe tell.
Suprafaţa A (8 x 5,50 m) a fost trasată în aşa fel încât să putem surprinde întreaga intervenţie modernă identificată anterior şi datorată săpăturilor din anii 1943 şi 1948 ale lui D. Berciu. Au fost identificate 20 de complexe. După curăţare, în zona profilului de N s-a putut observa foarte clar în plan aglomerarea de chirpic identificată şi documentată în anul 2006 şi traseul vechilor săpături ale lui D. Berciu. Cu această ocazie, am putut surprinde colţul de NE al şanţurilor II- III cercetate în anul 1948. Această intervenţie a putut fi surprinsă foarte bine şi la curăţarea profilelor de est şi de V pe toată lăţimea suprafeţei. Zonele de chirpic puternic ars provin de la dărâmătura unei locuinţe incendiate, surprinsă şi cercetată parţial de D. Berciu în săpăturile din anul 1948. În partea nordică a putut fi surprinsă parţial o bucată din peretele de lut al locuinţei. Sub bucăţile de chirpici ars, pe podeaua acoperită cu un strat de scoici de apă dulce şi multă cenuşă, a fost descoperit un schelet uman în conexiune anatomică (P08A206). Din inventarul acestei locuiţe au fost recoltate vase, unelte de os, cute din piatră, o greutate de lut şi o figurină antropomorfă ce ţine pe cap un castron de mari dimensiuni.
Suprafaţa B, deschisă în 2002 în partea de NV a tell-ului, a fost prelungită în 2007 cu 3 m spre E şi cu 2 m spre S pentru a se surprinde limita sudică şi estică a construcţiilor cercetate în anii precedenţi. Dimensiunile actuale ale secţiunii sunt 11 x 20 m. În campania 2008 au fost identificate 202 complexe conţinând ceramică, oase de animale, unelte de os, piatră şi cupru, fragmente de pereţi ş.a.
Până acum au fost cercetate două construcţii separate de o zonă cu depuneri de cenuşă şi lentile de pământ verzui care conţineau multe oase de animale şi cochilii de scoici. Prin extinderea spre S şi est a secţiunii B s-a putut identifica limita estică, respectiv cea sudică a contrucţiei duble cercetate anterior.
În extinderea de S a suprafeţei B a fost identificat pe o lungime de 8 m peretele sudic (P08B405), nears, al locuinţei cercetate în anul 2004 în partea de est a suprafeţei B. Lăţimea peretelui surprins variază între 0.30-0.60 cm. Nu a putut fi surprins în elevaţie datorită gradului avansat de degradare, dar traseul peretelui a putut fi observat în mai multe grunduri succesive. Materialele recoltate, constând în fragmente ceramice, unelte de os, figurine antropomorfe, pietre de râşnit, mici obiecte de cupru, completează datele pe care le aveam referitor la inventarul locuinţei.
În partea de V a extinderii sudice am putut cerceta limita sudică a casei arse identificate şi cercetate în campaniile dintre anii 2004 şi 2007. Între şi sub bucăţile mari de chirpic ars provenite de la peretele căzut al casei au fost găsite câteva fragmente de vase puternic arse, topoare fragmentare, râşniţe , etc. Nu au fost surprinşi pereţi în elevaţie şi nici resturi ale podelei. Cele două structuri de locuire sunt separate de zona cenuşie observată şi în campania anterioară.
În secţiunea B s-a continuat cercetarea structurilor de locuit nearse identificate anterior. S-au putut observa traseele mai multor pereţi din lut nears. S-au cercetat mai multe contexte aparţinând acestor structuri de locuire. A fost secţionată şi cercetată vatra identificată în 2007 (P08B593). Vatra avea forma rectangulară şi un singur nivel. Patul vetrei a fost amenajat dintr-un strat de lut crud (gros de cca. 0,06-0,07 m), compactat şi presat în care au fost aplicate multe pietricele mici şi un fragment ceramic de mici dimensiuni. Suprafaţa de ardere a vetrei a fost dintr-un strat de lut gros de 0,02-0,03 m aplicat peste nivelul de pietre. Sub patul vetrei au fost recoltate fragmente de la un capac pictat la exterior cu grafit, margine înaltă şi mâner cilindric (decorat în benzi şi linii late şi înguste).
În partea estică a secţiunii au fost identificate şi cercetate traseele a trei pereţi nearşi şi unul ars, cu gropi de pari de formă rotundă la colţuri ce delimitau o mică “încăpere”(P08B596) rectangulară. Zona cercetată din interiorul “încăperii” este foarte săracă în materiale arheologice. Cele mai clare complexe au putut fi cercetate în partea sudică a suprafeţei B. În zona vestică a suprafeţei a fost identificat colţul unei structuri din lut nears şi o groapă de par de formă rotundă (P08B609, P08B640). În zona sudică a suprafeţei s-a ajuns la un nou orizont cu case arse. Au fost identificaţi pereţi căzuţi din chirpic puternic ars pe o lungime de 5-6 m, lăţimea surprinsă fiind momentan de 1,5 m datorită faptului că întreaga structură continuă în profilul de S. În restul suprafeţei B au fost identificate doar fragmente de pereţi de lut nearşi, zone cu nisip si pietre care nu par să delimiteze clar structuri de locuire. Merită atrasă atenţia asupra faptului că în zonele cu nisip foarte curat au fost găsite numeroase fragmente de oase umane, care nu sunt în conexiune anatomică.
În suprafaţa F au fost identificate 241 de complexe conţinând ceramică, oase de animale, unelte de os, piatră şi cupru, fragmente de pereţi ş.a.
În ansamblu, contextele identificate pot fi grupate pe câteva zone distincte. Culoarul de acces, orientat aproximativ N-S, separă resturile de locuinţe aflate la V şi E de acesta. Lăţimea culoarului de acces este de aproximativ 1-1,2 m. Complexele din zona centrală şi est-centrală a secţiunii pot fi interpretate ca rezultat al amenajărilor şi dărâmărilor succesive ale unor locuinţe. In campania din acest an au fost cercetate: (a) terasarea peste care a fost construită locuinţa cercetată în campaniile 2006-2007, precum şi (b) resturile unei locuinţe anterioare, parţial demolate.
Nivelări succesive alcătuiesc o terasare menită să asigure substrucţia locuinţei centrale incendiate cercetate în 2006-2007 (“P06/07F-LC”). Terasarea a fost realizată prin depunerea unei cantităţi considerabile de lut galben şi galben-cenuşiu cu relativ puţine materiale reprezentative. In zona centrală a terasării a fost identificat un miez de lut galben-brun realizat parţial prin depunerea unor turte de pământ legate cu lut. Acest miez a fost amplasat între pereţii de lut galben ai soclului locuinţei “P06/07F-LC”.
Terasarea (substrucţia) locuinţei “P06/07F-LC” suprapune o altă locuinţă identificată, delimitată şi parţial cercetată la finele campaniei actuale (“P08F-LC”). De la bun început trebuie precizat că, în ciuda unei diferenţe de nivel de peste 1,5 m, planimetria locuinţei centrale cercetate în 2006-2007 şi respectiv terasamentul care îi corespunde suprapun complet şi respectă amplasamentul şi orientarea locuinţei centrale identificate în 2008.
Locuinţa “P08F-LC” are o planimetrie rectangulară de 9/8,5 m, cu pereţi realizaţi din lut galben şi cu o structură de stâlpi de lemn ale căror amprente şi resturi putrezite au putut fi identificate în masa de pământ a pereţilor (Fig. 3). În campania 2008 au fost identificate doar părţile superioare ale pereţilor ca şi ale umpluturii prăbuşite între aceştia. Cercetarea şi demontarea lor până la nivelul podelei (sau al podelelor?) din interiorul locuinţei este preconizată pentru campania viitoare. Dintre cei patru pereţi exteriori ai acestei locuinţe, cel mai bine păstrat este cel de vest. In acest perete, au fost identificaţi şapte stâlpi verticali (mai precis amprentele sau resturile lor putrezite păstrate în masa de lut galben a peretelui), groşi de cca 20-25 cm. Aceştia au fost dispuşi, unii faţă de ceilalţi, la distanţe de cca 1-1,2 m. Elemente ale structurii de lemn a elevaţiei locuinţei “P08F-LC” au fost identificate şi în pereţii de S, N şi est. Spaţiul interior al locuinţei “P08F-LC” a fost separat în două încăperi printr-un perete central orientat N-S, realizat ca şi pereţii exteriori din lut galben încărcat pe o structură de lemn din care au putut fi identificate urmele a trei stâlpi de lemn. Deocamdată nu a putut fi lămurit dacă în interiorul acestui perete a existat sau nu o deschidere care să asigure comunicarea dintre cele două încăperi.
La N de terasarea locuinţei “P06/07F-LC” şi de locuinţa “P08F-LC” a fost identificată o succesiune de straturi rezultate din demolările unei locuinţe şi din nivelările care le suprapun. Complexele din zona de S a secţiunii F sunt separate de cele din zona centrală de un spaţiu intermediar care în urma cercetărilor din această campanie s-a dovedit a fi o falie provocată de alunecări de teren sau de altă natură. Această falie a afectat atât dărâmăturile locuinţei centrale “P06/07F-LC” cât şi terasamentul acesteia. Complexele din zona de S ilustrează pe de o parte nivelări similare celor observate în zona centrală a secţiunii F, precum şi degradări ale stratigrafiei provocate de alunecări în preajma pantei de S a tell-ului.
În extremitatea vestică a secţiunii F, între profilul de V şi culoarul de acces orientat N-S au fost identificate mai multe complexe care aparţin unor locuinţe parţial cercetate.
Cercetări interdisciplinare.
În zona înconjurătoare tell-ului şi în lunca Dunării a continuat seria de foraje efectuată de echipa de geografi de la Universitatea din Frankfurt, condusă de prof. dr. J. Wunderlich. Scopul acestor foraje este obţinerea informaţiilor asupra cursurilor de apă sau a bălţilor existente în preistorie, prin analiza sedimentelor, pentru reconstituirea mediului geografic preistoric. Aceste foraje au fost dublate de o serie de măsurători geoelectrice.
Materialele osteologice din tell-ul de la Măgura Gorgana au fost analizate în totalitate. Rezultatele preliminare indică un tip de subzistenţă bazat atât pe vânătoare (mistreţ, iepure, urs), pescuit cât şi pe creşterea animalelor domestice (porc, oaie, capră).
Au fost colectate probe de sol pentru analize sedimentologice şi arheobotanice. Din diverse contexte arheologice au fost colectate bucăţi de lemn şi cărbune pentru datarea cu radiocarbon.
Analiza traseologică efectuată asupra unui lot pieselor de silex de către prof. dr. Marvin Kay a aratat faptul că acestea erau folosite în proporţie de 70% pentru tăierea grânelor. Pe una dintre piesele de silex cu ajutorul microscopului a fost observat un solz de peşte, ceea ce ne indică faptul că unealta respectivă a fost folosită pentru tăierea şi curăţarea hranei. Pe una din lamele lungi de silex găsite în anul 2006 (P06B310) au fost identificate posibile urme de sânge.
Pentru determinarea analizei metalografice a obiectelor de cupru au fost recoltate mostre din 18 piese descoperite în campania aceasta. Cu ajutorul acestora se încearcă identificarea sursei de materie primă, precum şi obţinerea mai multor date privind procesul metalurgic.
Materialul arheologic recoltat a fost spălat, marcat şi analizat din punct de vedere statistic şi tipologic în întregime. Restaurarea vaselor se face în laboratorul amenajat special. Ceramica analizată în anul 2008 cântăreşte 1152 kg. Numărul total al vaselor întregi găsite în această campanie este de 65 repartizate astfel: 37 de vase provin din secţiunea F, 24 de vase din secţiunea B şi 4 vase din secţiunea A. Cea mai mare parte sunt vase de dimensiuni mici (cupe şi capace) unele dintre ele fiind pictate cu grafit, decor tipic pentru cultura Gumelniţa.
Abstract other lang.
Abstract   Location: Gorgana

The sixth archaeological excavation campaign at Pietrele - Măgura Gorgana was conducted between the 14th of July and 6th of September 2008. The archaeological excavations in the tell at Pietrele - Măgura Gorgana are part of a joint Romanian-German excavation project initiated by “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology in Bucharest and Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung. As mentioned in the collaboration protocol, the project will run until 2013. The goal of this collaboration is to continue the systematic excavations into the tell type settlement, to conduct archaeological excavations in the flat settlement around the tell, in the cemetery identified about 200 m West of the tell and to dig concentric circular trenches on the upper terrace of the Danube.
The 2008 excavation campaign focused on the three sections opened on the tell, as we investigated unburned houses, fired houses, hearths, etc. In area F we identified 241 features containing pottery, animal bones, bone, stone and copper tools, wall bits, a.s.o.
In the area surrounding the tell and in the Danube river meadow we carried on the series of drillings conducted by the team of geographers from the University of Frankfurt, led by Professor J. Wünderlich. The bone material from the tell at Măgura Gorgana were entirely analysed. The preliminary results point to a type of subsistence based both on hunting (wild boars, hares, and bears), fishing and domestic animal breeding (pigs, sheep, goats).
We collected ground samples for sedimentologic and archaeobotanic tests. From various archaeological contexts we collected wood and charcoal bits for radiocarbon dating.
The track test conducted on a lot of the flint artefacts by Professor Marvin Kay showed that these were used in proportion of 70% for cutting grain. To determine the metallographic test of the copper artefacts we picked up samples from 18 artifacts discovered during this campaign. By using these we try to identify the source of raw matter, as well as to obtain more data on the metallurgic process.
The whole archaeological material collected was washed, marked and tested from a statistical and typological point of view. The vessels are restored in the specially arranged laboratory. The pottery tested in 2008 weighs 1,152 kg. The total number of the whole vessels found during this campaign is 65, distributed as follows: 37 vessels come from section F, 24 vessels from section B and 4 vessels from section A. Most of them are small sized vessels (cups and lids), some of which are painted with graphite, a typical Gumelniţa culture decoration.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu