Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sultana | Commune: Mănăstirea | County: Călăraşi | Site: Malu-Roşu | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Neolithic
Periods
Neolithic;
Eneolithic;
Middle Eneolithic
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Tell;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Călăraşi
Locality   Sultana
Commune   Mănăstirea
Site  Malu-Roşu
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Andreescu Radian-Romus
Bălăşescu Adrian
Chiţonu Mădălin
Florea Mihai
Ignat Theodor Aurelian
Ion Alexandra
Lazăr Alexandru Cătălin
Moldoveanu Katia
Radu Valentin
Soficaru Andrei
National Arch. Record Site Code 104216.03
Report Obiectivele campaniei 2008 din situl arheologic Sultana-Malu Roşu au vizat continuarea cercetărilor din cele două sectoare deschise în anii anteriori: sectorul tell - aşezare gumelniţeană şi sectorul terasă – unde se află necropola aşezării.
În sectorul tell, cercetările au continuat în suprafaţa S I, în vederea finalizării locuinţei incendiateL5. În acest scop, au fost degajate ultimele resturi ale nivelului de distrugere al locuinţei, pentru a obţine o imagine completă a modului de amenajare a interiorului locuinţei. Pe podeaua locuinţei L5 au fost surprinse o serie de râşniţe (3 bucăţi), două vase reîntregibile şi mai multe unelte de os/corn şi silex. De asemenea, în vederea stabilirii modului de construcţie a locuinţei şi de amenajare a podelei, s-a decis secţionarea podelei pe o suprafaţă de 4 x 4 m. În urma acestei acţiuni, s-a constatat că podeaua era realizată peste resturile unei locuinţe neincendiate (L7), amenajarea constând într-o simplă nivelare, fără adaos de alte materiale/sediment.
Interesant este că imediat sub podelele locuinţei L5, în c. F 1 – 2, a fost identificată o tranşee (C6/2008) ce tăia L7, pe o lungime de 1,90 m, lăţimea acesteia fiind de 0,85 m. Aceasta a fost săpată în trei trepte, în bază fiind identificată o groapă de par , cu diametrul 0,25 m. Această tranşee conţinea un sediment, distinct faţă de cel din locuinţele L5 şi L 7, omogen, ce conţinea foarte puţine materiale arheologice (fragmente ceramice, bucăţele de chirpici ars, scoici, oase).
De asemenea, tot în sectorul tell, a continuat cercetarea unor tranşee începute în campania 2007.
În SI, c. A 1-2, B 1-2, a continuat cercetarea C1/2007. Umplutura complexului consta într-un sediment omogen, compact, ce conţinea chirpici ars, cărbune, scoici, oase de animale, fragmente ceramice, piese litice şi de os.
În aceeaşi suprafaţă, c. E 1, D 1-2, a fost identificată o altă tranşee (C1/2008), cu L = 4,5 m şi l = 0,60 – 0,70 m. Pe fundul acesteia s-au identificat trei gropi de par, dispune simetric, pe centrul şanţului cu diametre cuprinse între 0,10 şi 0,25 m. Umplutura complexului consta într-un sediment omogen, compact, ce conţinea chirpici ars, cărbune, scoici, oase de animale şi fragmente ceramice.
Tot în S I, c. C 1 – 2, D 2, a fost descoperită o altă tranşee (C2/2008), cu L = 3 m şi l = 0,50 m. Pe fundul acesteia au fost descoperite alte trei gropi de par, cu diametre 18 – 30 cm. Umplutura tranşeei consta într-un sediment omogen, compact, saturat, ce conţinea chirpici ars, cărbune, scoici, oase de animale şi fragmente ceramice şi piese litice.
În sectorul terasă, s-a deschis o nouă suprafaţă – Son3/2008 (6 x 8 m), amplasată între secţiunile Son 1/2007 , Son 2/2007 şi Son 7/2007, în vederea finalizării cercetării din această zonă a necropolei. Cercetarea a condus la identificarea a 13 morminte de inhumaţie (M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25). Majoritatea dintre acestea conţineau indivizi depuşi în poziţiei chircită, pe partea stângă (M13, M14, M15, M17, M18, M21, M25) sau pe partea dreapta (M22, M24), orientaţi E-V. Inventarul funerar lipseşte în cele mai multe cazuri, iar atunci când a fost prezent (M13, M14) consta doar în mărgele de Spondylus. Restul complexelor cercetate (M16, M18, M19, M20, M23) conţineau resturi osteologice umane, fără conexiune anatomică. Gropile acestor complexe erau orientate la fel ca şi cele ale mormintelor ce conţineau indivizi în conexiune anatomică. În unele cazuri, resturile osteologice erau depuse stil „pachet” (M16), alteori erau depuse dispersat (M19, M20). Fiecare dintre aceste complexe conţineau resturile unui singur individ.
De asemenea, tot pe terasă, s-au efectuat două sondaje de verificare (Son 1/2008 şi Son 2/2008) în aşezarea Boian din punctul Gheţărie. Într-unul dintre acestea (Son 2/2008) s-a cercetat o groapă de bordei, utilizată ulterior în scopuri menajere.
Un alt obiectiv al campaniei 2008 a fost evaluarea locuirii Boian de pe terasa Iezerului Mostiştei. Materiale aparţinând fazei Giuleşti a culturii Boian au fost descoperite în partea de V a terasei în sondajele practicate în vederea descoperiri terasei. Au fost descoperite aglomerări de materiale si gropi puţin adânci fără a se identifica cu siguranţă complexe de locuire. Într-un singur caz la o adâncime de 2 m s-a surprins, în colţul sondajului, resturile unei posibile locuinţe incendiate. O locuire Boian a fost semnalată în punctul Gheţărie, punct în care locuitorii sapă gropi pentru lut. O astfel de groapa a tăiat un complex Boian. A fost deschisă o suprafaţă de 3 x 2,5 m în zona acestei gropi. A fost descoperită o aglomerare de materiale într-o groapă puţin adâncă, 0,40 m cu dimensiuni păstrate de 2 x 1 m.
Planimetria şi altimetria a fost realizată cu ajutorul unei nivele optice Leica NA 724 şi a unei staţii totale Leica TCR 407 Power, la care s-a adăugat un GPS Garmin eTrex Legend CX.
Sedimentul din complexele cercetate în aşezarea de tip tell şi din morminte a fost recoltat şi tamisat.
Din toate mormintele cercetate au fost recoltate probe pentru datării absolute (C14), parazitologie şi A.D.N.
Cercetările viitoare vor continua în aşezarea de tip tell precum şi pe terasă în necropolă.
Abstract other lang.
Abstract   The settlement lies about 400 m North-East from the village of Sultana, in the location named Malu Roşu, on the high terrace of the Iezerul Mostiştea Lake.
In 2008 campaign we excavated the last part of the destruction level of house no. 5 and we obtained a global image of the house floor.
In the necropolis we excavated 13 Aeneolithic graves with skeletons in a hooker position, on the left side or on right side, E-V oriented. In most of the cases the grave goods are absent. Only in two burials we found Spondylus beads.
In the west end of the high terrace we made two sondages in the Boian settlement from “Gheţărie” point. We discovered a pit containing many finds from Boian culture period (pottery fragments, animal bones, flint tools etc.).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu