Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Târgşoru Vechi | County: Prahova | Site: La Mănăstire | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Bronze Age;
Hallstatt;
Migrations Period;
Early Medieval Period;
Late Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Prahova
Locality   Târgşoru Vechi
Commune   Târgşoru Vechi
Site  La Mănăstire
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciupercă Bogdan Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Lichiardopol Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Măgureanu Andrei Mircea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Niculescu Gheorghe Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Sârbu Dorin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 130927.01
Report Rezervaţia arheologică de la Târgşoru Vechi este situată la 9 km NV de municipiul Ploieşti, în apropierea satului Târgşoru Vechi, la dreapta drumului judeţean Ploieşti–Strejnic–Târgşoru Vechi, întinzându-se pe ambele maluri ale pârâului Leaota, astăzi colmatat.
Obiectivul campaniei din 2008 de la Târgşoru Vechi a fost cercetarea unor aşezări suprapuse, aparţinând mileniului I, identificate şi investigate parţial în sectorul D (sec. II-III, sec. V-VII, sec. VIII-X) şi târgului medieval (sec. XVII-XVIII).
Au fost deschise 10 suprafeţe, care au primit denumirile de Cas. I, Cas II, Cas III, Cas IV, Cas V, Cas VI, Cas VII, Cas VIII, Cas IX, fiecare având dimensiunile de 6 x 5 m şi S I/2008 cu dimensiunile de 11 x 3 m, însumând o suprafaţă totală de 303 mp.
Adâncimea maximă atinsă a fost de 1,5 m faţă de nivelul actual.
În cele nouă casete, precum şi în secţiune, au fost cercetate peste 40 de complexe aparţinând în cea mai mare parte evului mediu, dintre care menţionăm patru locuinţe adâncite.
Din strat au fost recoltate fragmente ceramice atribuibile, fie preistoriei (epoca Bronzului şi Hallstatt), fie epocii migraţiilor (sec. II – III şi VIII – X p.Chr.), materiale care anunţă complexe afectate de intervenţiile medievale. Nu au fost observate complexe aparţinând acestor epoci şi datorită faptului că cercetarea nu a atins adâncimea la care acestea apar în mod obişnuit.
Dintre complexele medievale, aflate într-un stadiu intermediar de cercetare, finalizarea cercetării fiind un obiectiv al campaniei 2009, putem menţiona peste 30 de gropi de diferite diametre, majoritatea de formă rotundă în plan.
De asemenea, putem menţiona în afara gropilor mai sus menţionate:
- două cuptoare menajere
Cpl. 8 este un cuptor, cu diam. de 1,62 m (la adâncimea de 0,40 m faţă de nivelul actual).
Cpl. 13 este un cuptor, cu diam. de 0,50 m (la adâncimea de 0,47 m faţă de nivelul actual), aparţinând evului mediu.
- posibile locuinţe (datorită formei şi dimensiunilor)
Cpl. 14 este o groapă de mari dimensiuni, uşor rectangulară, cu lungimea surprinsă de 2,70 m (la adâncimea de 0,40 m faţă de nivelul actual), care taie cpl. 29.
Cpl. 29 este o groapă uşor ovală, cu lungimea surprinsă de 2,50 m (la adâncimea de 0,54 m faţă de nivelul actual), care fost tăiată de cpl. 14.
Cpl. 30 este o groapă uşor ovală, de mari dimensiuni, cu lungimea surprinsă de 3,10 m (la adâncimea de 0,54 m faţă de nivelul actual), aparţinând evului mediu. A fost tăiată de cpl. 29.
- amenajări gospodăreşti
Cpl. 24 este o amenajare rectangulară de suprafaţă, cu latura lungă de 4,10 m (la adâncimea de 0,57 m faţă de nivelul actual), marcată de resturi de la una sau mai multe bârne carbonizate. A fost suprapusă de cpl. 18 şi 23.
Extrem de important pentru cronologia evoluţiei târgului medieval este faptul că trei din cele patru locuinţe identificate se întretaie, cercetarea lor putând, astfel, aduce date interesante referitoare la evoluţia spaţială şi temporală a acestui cartier al târgului medieval, precum şi date care să poată preciza o cronologie mai fină pentru diversele materiale descoperite (în special ceramică), fapt deosebit de interesant din prisma analizei comparative cu alte cartiere sau situri de epocă medievală.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological reserve from Târgşoru Vechi is situated 9 km NW from Ploieşti, in the proximity of the village with the same name. Placed on the right side of the road from Ploieşti-Strejnic to Târgşoru Vechi, the archaeological site is crossed by the Leaota River, nowadays clogged up.
The main purpose of this year was the investigation of the settlements dated in the 1st Christian millennium and of the mediaeval one. In this respect, we opened 10 surfaces with an area of 303 square metres.
In the excavated area were identified over 40 archaeological structures, most of them being different kind of pits, but also 2 ovens and 4 sunken buildings. Most of these structures ca be dated in the Middle Ages.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu