Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Şirna | County: Prahova | Site: Fântâna lui Hârţu | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Latene;
Free Dacians
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Prahova
Locality   Şirna
Commune   Şirna
Site  Fântâna lui Hârţu
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Neagu Nina Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Nicolae Vlad Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Olteanu Ştefan Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 135440.01
Report Cercetările arheologice au pus în evidenţă complexe de locuire din epoca geto-dacă şi daco-romană, aducând date noi privind evoluţia comunităţilor săteşti din zona amintită.
O parte a descoperirilor făcute (secţiunea XXX) datează din secolele IV şi V, sporind numărul complexelor cercetate până acum pentru această perioadă la Şirna. Este vorba de trei locuinţe (nr. 115-117), două dintre ele cercetate integral, a treia parţial), datând din sec IV (locuinţele nr. 115-116), a treia (nr. 117) din sec. IV-V. Forma locuinţelor este rectangulară, cu colţurile rotunjite, prevăzute cu cuptor scobit în peretele locuinţei şi cu vetre simple.
Noutatea cercetărilor din campania amintită constă în descoperirea, pentru prima oară la Şirna, a unei locuinţe din perioada geto-dacă (sec. III-II a.Chr.), a cărei datare s-a făcut pe baza unei fibule descoperite în locuinţă, de tradiţie tracică, datată, potrivit analogiilor existente la noi (Brăila şi Zimnicea) în perioada secolelor III-II a.Chr.
Semnalăm, totodată, prezenţa în imediata apropiere a locuinţei menţionate a unui vas-castron ceramic de mari dimensiuni (circa 45 cm), lucrat cu mâna, complet întregibil, găsit împreună cu resturi ale unei gardine de vatră. Tipul de castron este cunoscut în Muntenia; cel de la Şirna, însă, prezintă unele detalii la torţi care îl particularizează faţă de exemplarele cunoscute până acum. Este vorba de aplicarea la cele 4 torţi dispuse simetric pe circumferinţa vasului. Este posibil ca acest vas ceramic, care se datează în aceiaşi perioadă cu fibula pomenită, să fi aparţinut aceluiaşi complex.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu