Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zimnicea | County: Teleorman | Site: Câmpul Morţilor (str. Cetăţii - prelungire) | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Latene;
Late Medieval
Periods
La Tène
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Teleorman
Locality   Zimnicea
Commune   or. Zimnicea
Site  Câmpul Morţilor (str. Cetăţii - prelungire)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Babeş Mircea Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ganciu Petcu Anca Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Măndescu Dragoş Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
Muja Cristina Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Nica Tiberiu Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman
Torcică Ion Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman
National Arch. Record Site Code 151987.01
Report Cele două campanii desfăşurate în 2008 (lunile mai şi august) pe „Câmpul Morţilor” au continuat săpăturile arheologice iniţiate în 2007 în zona pentru care Primăria oraşului Zimnicea solicită descărcarea de sarcină arheologică, cuprinsă între străzile Meşteşugarilor si Agricultorilor şi marcată pe planşa de Reglementări urbanistice cu reperele cadastrale 115-122 şi 141-148 (suprafaţă totală: 10401 m2). Finanţarea a fost asigurată exclusiv de Primăria oraşului Zimnicea.
Suprafaţa totală cercetată în 2008, însumând şi martorii, a fost de 1162 m2. Au fost finalizate patru secţiuni deschise în campania 2007 (S 1-4) şi executate alte 22 (S 6-27).
Numărul mormintelor cercetate în 2008 a fost de 34, toate plane, aparţinând necropolei getice. Se împart după rit şi ritual astfel: 23 morminte de incineraţie în urnă cu capac, două morminte de incineraţie în urnă fără capac, patru morminte cu oasele calcinate depuse în groapă, două morminte de inhumaţie (unul dintre ele fiind probabil o reînhumare) şi trei cenotafe (urnă cu capac, fără oase calcinate). Adâncimea la care mormintele au fost reperate variază între 0,2 m şi 1 m. Gropile nu au fost vizibile. În partea de N a arealului cercetat, în parcelele 120-122 si 146-148, există un veritabil „cuib” de morminte, ale cărui limite urmează a fi cercetate spre S, V şi N.
Cele mai bogate sunt mormintele de incineraţie în urnă cu capac: vase de ofrandă, inclusiv ceramică de import (kantharos, lekythos), piese de port şi podoabă (fibule de schemă tracică şi de schemă Latène, brăţări, mărgele), piese de armament (buterolă, tub de înmănuşare al unei lănci), ustensile de toaletă (oglindă de bronz, piepteni de corn, recipient pentru parfum), ustensile casnice (ac de cusut, cuţitaşe), precum şi câteva piese specifice „truselor de magie” (figurine antropomorfe, obiecte de lut, melci marini Murex şi Kauri). Dintre mormintele de incineraţie în groapă, numai unul a avut inventar funerar (o cană lucrată la roată). La fel, inventarul a fost prezent numai în cazul unuia dintre cele trei cenotafe (o seceră de fier şi un obiect de lut. Mormintele de incineraţie în urnă fără capac şi cele de inhumaţie au fost lipsite complet de inventar.
Săpăturile arheologice din 2008 au dus şi la descoperirea a două gropi cu schelete cai, unul complet (calul 15, -1,11/-1,37; inventar: zăbală de fier şi verigă de bronz de la harnaşament), celălalt parţial (calul 16, -0,66/-0,81: craniul şi oase de la picioare; fără inventar).
În extremităţile de S şi de N ale arealului cercetat au fost descoperite alte trei complexe care ar putea fi puse în legătură cu practicile funerare: în zona de S a fost documentat parţial un complex cu ceramică getică şi oase de cal, iar în partea de N, în S. 24, în zona C19 săpată de A. D. Alexandrescu în 1972 şi 1974, au apărut la distanţă relativ mică una de cealaltă (1,2 m) şi la adâncimi diferite (–0,35 m, respectiv –0,70 m) două depuneri de oase de animale (complexele 39 şi 45).
Alte descoperiri, fără a face parte dintr-un complex sau ansamblu închis, au fost o „trusă de magie” (26 de piese) şi o tetradrahmă emisă de Filip III Arideul.
În capătul de N al S. 24 au fost reperate urmele unor săpături mai vechi executate în sectorul C 19, în anii 1971 şi 1974, de către Alexandrina D. Alexandrescu, ceea ce va face posibilă localizarea săpăturilor actuale pe planul general al necropolei şi racordarea la sectoarele cercetate anterior.
Documentaţia de şantier se păstrează la IAB. Materialul osteologic se află în studiu la IAB. Ceramica şi inventarul metalic sunt în curs de restaurare la IAB, urmând a îmbogăţi colecţia arheologică a MJ Teleorman.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu