Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Braşov | Site: Ansamblul Bisericii „Sf. Bartolomeu“, str. Lungă nr. 251 | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Late Medieval
Periods
Late Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Braşov
Locality   Braşov
Commune   mun. Braşov
Site  Ansamblul Bisericii „Sf. Bartolomeu“, str. Lungă nr. 251
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Izdrăilă Gabriel SC Damasus SRL Braşov
Marcu-Istrate Daniela Veronica Site director SC Damasus SRL Braşov
National Arch. Record Site Code 40205.99
Report Ansamblul bisericii Sf. Bartolomeu din Braşov este compus din biserică (sec. XIII), casa parohială (sec. XVIII-XIX) şi un zid de incintă, bănuit a fi rezultatul mai multor etape de refacere (sec. XIII-XVIII). Casa parohială se află pe partea de N a bisericii, fiind o construcţie din epoca modernă ce a înglobat şi suprapus structurile unei clădiri medievale. Intenţia proprietarului de a construi o anexă în prelungirea acestei clădiri, spre incinta bisericii, a creat posibilitatea realizării primelor sondaje arheologice în acest sit.
Sondajele au avut scopul de a prospecta terenul şi de a crea condiţiile necesare definitivării studiului geo-tehnic. În consecinţă, amplasarea secţiunilor a fost stabilită de inginerul geolog împreună cu arhitectul şef de proiect.
Săpăturile au fost notate cu S şi numerotate de la 1 la 3. Zidurile descoperite au fost numerotate de la Z1 la Z6, iar complexele de la Cx.1 la Cx.3. Legenda straturilor este comună pentru toată săpătura. Mormintele sunt numerotate de la M1 la M9.
Secţiunea 1
În săpătură a fost descoperită ruina zidului vechi de incintă (Z2), un cuptor pentru ars piatra de var construit în afara incintei şi mai multe morminte de inhumaţie. De asemenea a fost cercetată fundaţia actualului zid de incintă (Z1).
Cuptorul de var (Cx. 3)
În c. 1-3 a fost găsit un cuptor de var amenajat în exteriorul zidului incintei vechi. Cuptorul a avut formă circulară, cu diametrul interior de 2,50 m, delimitat de un zid din piatră cu grosimea de 1 m. Pe latura de N cuptorul s-a alipit zidului de incintă, dar în stadiul actual al cercetărilor nu am reuşit să delimităm în structura zidului o diferenţă clară între partea aparţinând incintei şi cea aparţinând cuptorului. Materialul de construcţie este identic, dar se păstrează într-o stare destul de alterată, fiind puternic ars. Presupunem că peretele cuptorului avea de asemenea o lăţime de cca. 1 m. În stadiul actual al cercetărilor complexul nu poate fi datat. Pe baza analogiilor cu descoperiri similare în conjuncturi de acelaşi fel, presupunem că este vorba despre o instalaţie folosită în evul mediu pentru construirea bisericii.
Cuptorul a fost abandonat cu ultima încărcătură de var în interior. Diferite intervenţii ulterioare pe această suprafaţă au răspândit praful de var în jurul cuptorului pe o arie destul de întinsă.
Zidul vechi de incintă
În c. 2-3 a fost identificată o fundaţie (Z2), probabil zidul vechi de incintă. Partea superioară a zidului apare la -0,80 m, iar talpa fundaţiei nu a fost determinată cu claritate. Spre S zidăria se uneşte cu aceea a cuptorului de var, astfel că lăţimea totală ajunge la 2,25 m, şi coboară în adâncime la -3 m. Probabil că lăţimea iniţială a zidului era însă de cel mult 1,5 m.
Zidul actual de incintă
La limita săpăturii a fost dezvelită fundaţia zidului actual de incintă (Z1), a cărei talpă coboară la -0,72 m.
S2 s-a trasat în curtea interioară a Casei Parohiale, orientată NV-SE, cu dimensiunile de 4 x 1,5 m. Nu au fost descoperite vestigii arheologice, secţiunea fiind situată în afara incintei vechi.
S2A - pe latura de N a apărut un zid notat cu Z4, ce pare a fi continuarea lui Z2 din S1, totuşi cu o diferenţă de nivel de cca. 2 m. Zidul este din piatră locală legată cu mortar alb gălbui sfărmicios cu mult nisip şi are o lăţime de cca. 1,15 m; probabil a fost scos din uz la o utilizare modernă. Ruina a apărut în partea inferioară a stratului 30 la -0,26 m, are un decroş cu lungimea de 0,60 m la -0,80; talpa fundaţiei s-a găsit la –1,40 m.
S3 s-a trasat în interiorul incintei bisericii, la colţul NE al Casei Parohiale cu dimensiunile 1,50 x 1 m. Au fost cercetate fundaţiile casei şi pridvorului acesteia.
Săpăturile arheologice efectuate în apropierea Casei Parohiale din Ansamblul Bisericii Bartolomeu au avut drept principale rezultate:
- identificarea zidului vechi de incintă;
- stabilirea faptului că în interiorul incintei s-au realizat înmormântări, până în imediata apropiere a zidului (9 morminte cercetate) ;
- descoperirea unui cuptor pentru ars piatra de var, construit în exteriorul incintei, pe latura de S a acesteia;
- stabilirea unei matrice stratigrafice, conform căreia solul viu este un pietriş roşcat, care în adâncime devine foarte dur, probabil stâncos. Deasupra acestuia şi până la nivelul actual de călcare se află umpluturi legate de săparea gropilor de morminte (nu foarte numeroase), diferite intervenţii moderne (instalaţii, gropi). Umplutura coboară mult în adâncime în exteriorul incintei vechi.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu