Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Geoagiu | County: Hunedoara | Site: Biserica cu rotondă | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Geoagiu
Commune   Geoagiu
Site  Biserica cu rotondă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Petrov Gheorghe Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 89570.04
Report În curtea casei parohiale reformate din localitate, se află o biserică cu plan central (rotondă cu navă circulară şi sanctuar semicircular spre est), o adevărată raritate în cadrul arhitecturii medievale cu caracter religios din Transilvania. Cercetările arheologice în zona rotondei au fost începute în anul 1993 printr-o intervenţie cu caracter de salvare, în anii următori ele fiind sistematice.
În a IV-a campanie de cercetări (1996) au fost executate două secţiuni arheologice după cum urmează: S5, direct pe zidul de nord al rotondei, pornindu-se cu o axă lungă de 5,50 m de la îmbinarea navei cu absida altarului. Avându-se în vedere formele circulare ale conturului zidurilor rotondei, pentru laturile acestei secţiuni au rezultat dimensiuni variabile: 4,85 m pentru latura de vest care porneşte de pe zidul navei şi 5,82 m pentru latura de est care porneşte de pe zidul absidiei. Lăţimea secţiunii a fost de 2 m. S6 = 5X2,50 m, în imediata apropiere a rotondei, la nord-est. Laturile mai lungi ale secţiunii sunt paralele cu S2/1994 aflată înspre sud, între S6 şi S2 fiind lăsat un martor de pământ cu lăţimea de 0,50 m. Laturile mai scurte sunt paralele cu S5 aflată înspre vest, între cele două secţiuni fiind lăsat un martor de pământ cu lăţimea de 0,50 m. În S5 şi S6 au fost descoperite şi cercetate un număr de 28 morminte (M70-M97). Cel mai vechi mormânt cercetat (M70/S5), a fost datat cu ajutorul unei monede emise în vremea domniei regelui Ladislau I al Ungariei (1077-1095). Mormântul face parte din cel mai vechi orizont de înmormântări practicat în cimitirul din jurul rotondei. În zona apropiată edificiului, înmormântările medievale mai târzii, deranjează de cele mai multe ori mormintele care aparţin peroiadei arpadiene. Pentru datarea rotondei, ne menţinem în continuare părerea - exprimată dealtfel şi cu alte ocazii - că aceasta a fost ridicată către sfârşitul secolului al XI-lea, însă pentru o concluzie precisă şi lipsită de unele incertitudini actuale, aşteptăm fonduri şi campaniile viitoare., când vom continua cu cercetarea cimitirului şi a interiorului rotondei. Dacă datarea acestei biserici cu plan central se confirmă în întregime până la sfârşitul cercetărilor arheologice, atunci rotonda de la Geoagiu de Jos este cea mai veche biserică de zid aflată încă în picioare nu numai de pe teritoriul Transilvaniei dar şi al întregii ţări. Credem că acest argument poate reprezenta un motiv întemeiat, pwntru ca instituţiile specializate ale statului să intervină în scopul unei minime restaurări a acestui unic şi important edificiu de cult.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu