Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hunedoara | Site: Castelul Corvinilor – Turnul nou de poartă | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Late Medieval;
Modern
Periods
Middle Medieval Period;
Late Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Civil
Site Types
Castle
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Hunedoara
Commune   mun. Hunedoara
Site  Castelul Corvinilor – Turnul nou de poartă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Roman Cristian Constantin Site director Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Tincu Sorin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
National Arch. Record Site Code 86829.02
Report Campania anului 2008 s-a concentrat pe cercetarea jumătăţii vestice a turnului nou de poartă (suprafaţa I), în scopul identificării dinamicii stratigrafice a acestui sector. Intervenţia a fost necesară în condiţiile includerii acestui sector în planul naţional de restaurare.
În urma acestei campanii au fost făcute observaţii asupra stratigrafiei zonei vestice a acestui sector al turnului nou de poartă, fiind documentate în zona neafectată de intervenţii moderne şi contemporane (autorizate, neuatorizate), peste 20 de niveluri arheologice, legate construcţia turnului (sec. XV), amenajarea acestuia sau a sectoarelor carosabile.
Au fost cercetate, parţial sau integral 11 obiective (ziduri, şanţuri, rigolă, amenajare piatră, o groapă), între care se remarcă segmentul de zid (Cpl. 1), paralel cu laturile scurte ale turnului de poartă, lucrat din piatră locală, de o manieră îngrijită, la 0,34 m (parte superioară) de la cota vechii pardoseli. Acest zid este puternic deranjat de o amenajare modernă (canal evacuare apă pluvială), care taie şi o rigolă de cărămidă (Cpl. 2).
Materialul arheologic recoltat (ceramică, piese de metal, piese de os, piese armament) se eşalonează pe durata secolelor XV-XVIII, stratigrafia surprinsă fiind caracteristică uneia dintre cele mai dinamice sectoare ale monumentului hunedorean.
Locul de depozitare al materialelor arheologice: MCC Hunedoara.
Întregul lot de material ceramic este în curs de prelucrare din punct de vedere al analizelor calitative şi cantitative. O parte a inventarului metalic, după restaurare, va beneficia de investigaţii metalografice.
Pentru anul 2009, nu se intenţionează efectuarea unor cercetări arheologice preventive în monument.
Având în vedere particularităţile sitului şi caracterul cercetării arheologice, măsurile aplicate s-au limitat la conservarea in situ a obiectivelor majore descoperite. O parte din materialele rezultate în această campanie vor fi incluse expoziţiei de bază din cadrul MCC Hunedoara.
Abstract other lang.
Abstract    This rescue excavation led us to know the stratigraphic dinamics of the western area of the eastern gate tower from Hunedoara-Corvins’ Castle. We identified some new features (mostly walls) connected with the building and the functioning stages of this tower.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu