Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hunedoara | Site: str. Rotarilor, nr. 32 | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Modern
Periods
Middle Neolithic;
Migrations Period;
Modern Age
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Hunedoara
Commune   mun. Hunedoara
Site   str. Rotarilor, nr. 32
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Roman Cristian Constantin Site director Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Tincu Sorin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
National Arch. Record Site Code 86829.23
Report Scopul acestei săpături arheologice preventive a fost acela de a identifica eventualele materiale/substrucţii cu caracter arheologic din cadrul perimetrului afectat de extinderea locuinţei particulare şi verificarea stratigrafiei zonei.
Stratigrafia surprinsă cu ocazia cercetării celor două secţiuni, demonstrează faptul că depunerile arheologice aparţin perioadei neolitice (neolitic dezvoltat), medievale, perioadei moderne şi epocii contemporane, fiind identificate şi cercetate parţial 3 complexe (gropi).
A fost cercetat, parţial sau integral un număr de 3 complexe, prezentate, după cum urmează:
C1, (S2/2008, groapă, săpată din nivelul contemporan, ce tăia toate nivelurile anterioare ei, fundul acesteia fiind adâncit în steril, c. 2, conturată la -0,25 m);
C2 (S2/2008, groapă, c. 1, conturată la adâncimea -0,20 m);
C3 (S2/2008, groapă, c. 1, conturată la adâncimea -1,65 m).
Materialele ceramice medievale se pot data începând cu sec. al XV-lea, cele mai consistente contexte, din punct de vedere al numărului de materiale şi al relevanţei cronologice, fiind legate de perioadele modernă şi contemporană.
Locul de depozitare al materialelor arheologice: MCC Hunedoara.
Întregul lot de material ceramic este în curs de prelucrare din punct de vedere al analizelor calitative şi cantitative.
Pentru anul 2009, se intenţionează efectuarea unor supravegheri/cercetări arheologice preventive în vecinătatea acestui punct, o dată cu înlocuirea reţelei stradale de gaze.
Având în vedere particularităţile sitului şi extinderea suprafeţelor ocupate de construcţii, insistăm asupra monitorizării proiectelor urbanistice ce se desfăşoară în perimetrelor ariilor cu potenţial arheologic reperat.
Abstract other lang.
Abstract   This preventive archaeological excavation confirmed the known stratigraphic sequence of the St. Nicholas church. The stratigraphy is representative for the Middle Neolithic, Middle Ages, Modern Age and contemporary period.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu