Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului) | Commune: Orăştioara de Sus | County: Hunedoara | Site: Dealul Grădiştii | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului)
Commune   Orăştioara de Sus
Site  Dealul Grădiştii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 90397.01
Report Săpăturile arheologice au vizat numai obiective care, prin firea lucrurilor, nu pot fi conservate, anume zona atelierelor şi hambarelor situate pe terasele VII B şi VIII A (ambele la V de zona sacră) şi terasa Sub Baie (situată pe versantul sudic al piciorului de munte).
Pe {terasa VII B} s-au deschis secţiunile I/96 şi III/96, trasate paralel cu acelea din anii anteriori, în vederea cercetării integrale a terasei. În acest sector stratigrafia se prezenta după cum urmează: humus-ul actual, stratul de cultură, umplutura terasei (practic sterilă) şi, spre marginea dinspre V a terasei, stânca nativă. Planul construcţiilor de acolo, susţinute atât de pari înfipţi în umplutura terasei, cât şi de blocuri de calcar fasonate, va fi clar abia după dezvelirea întregii terase. Materialele arheologice constau din multă ceramică (mai ales chiupuri roşii cu buza în trepte şi castroane cu picior scund), cuie cu floare mare, grâu carbonizat şi un vârf de suliţă.
Pe {terasa VIII A} s-au cercetat secţiunile II/96 şi IV/96, paralele, cu martorul firesc între ele şi cele anterioare. Stratigrafia (de sus în jos):
1. humus-ul actual (în S IV/96 şi mult pământ aruncat de pe terasa VIII);
2. nivelul II dacic marcat în acest an doar de o groapă şi un bloc de calcar;
3. nivelarea şi înălţarea terasei (pentru nivelul II);
4. nivelul I dacic;
5. umplutura terasei.
Spre vale umplutura terasei era susţinută de un parapet ce constă fie din stâncă cruţată, fie dintr-un "zid" din lespezi de micaşist legate cu pământ. Şi aici planul construcţiilor (sigur un atelier în nivelul II) urmează să fie completat în anii următori. Materialele arheologice constau din ceramică (mai ales chiupuri), un fragment din fundul unei butelii de sticlă, piese de fier (verigi de coasă, o daltă mică, etc.) şi inventarul ascuns într-o groapă a unui atelier (între ele un ciocănel, un cleşte, nicovală, dălţi, punctatoare, o cute şi piese în curs de prelucrare, în total 50 de piese).
Pe {terasa Sub Baie} s-a reluat o săpătură anterioară rămasă neterminată, procedându-se la dezvelirea construcţiei dacice din nivelul I al terasei. Ea era o locuinţă circulară cu - deocamdată - două încăperi concentrice, cu pereţi din lut bătuţ şi armat cu pari, din care s-au păstrat porţiuni de 6-6,5 m lungime, podina cu făţuiri succesive, multă ceramică întregibilă, mazăre, mei şi usturoi, ultimele trei carbonizate. După incendierea ei, dărâmăturile au fost nivelate şi peste ele s-a ridicat o construcţie romană, susţinută de stâlpi aşezaţi pe pavaje cu piatră cu fireştile lentile de lut dedesubt. Cercetarea va ###
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu