Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Urdari | County: Gorj | Site: Biserica „Sfântul Nicolae“ şi „Sfântul Ioan Botezătorul” | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Late Medieval;
Modern
Periods
Modern Age
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Urdari
Commune   Urdari
Site  Biserica „Sfântul Nicolae“ şi „Sfântul Ioan Botezătorul”
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
National Arch. Record Site Code 82742.01
Report Localitatea Urdari, este amplasată în sud-vestul judeţului Gorj, la peste 50 km de reşedinţa judeţului,Târgu Jiu. Biserica, monument istoric, ce are hramul „Sf. Nicolae şi Ioan Botezătorul” se află pe partea dreaptă a Drumului Judeţean 674 Turceni-Gârbov-Urdari-Fărcăşeşti-Rovinari, pe malul drept al râului Jiu ce străbate localitatea de la N la S. Lăcaşul de cult a fost ctitorit pe proprietatea lui Costache Urdăreanu, pentru nevoile clăcaşilor de pe moşia lui, din fondurile acestuia. Debutul lucrărilor a fost în anul 1818, iar finalizarea şi sfinţirea s-au realizat în 1836 de către Zamfir Urdăreanu, ginerele lui Dumitrache Urdăreanu, care era preot al satului.
În 1891, biserica a fost rigidizată cu tiranţi metalici şi a fost refăcută învelitoarea de către preotul Zamfir Roman împreună cu Dumitru Morareţu.
La cutremurul din 1938 s-au produs fisuri în zidărie pe direcţia E-V, respectiv la pereţii altarului, naosului, pronaosului şi pridvorului. Pisania din interiorul bisericii ce se află deasupra uşii de la intrare are următorul text:”Această sfântă şi dumnezeiască biserică ce să prăznuieşte hramul sfântului Nicolae şi sfântului Ioan Botezătorul s-a început din temelie în zilele preaânălţatului nostru domn Gheorghe Caragea voievod cu blagoslovenia fostului episcop Galacţion începută de răposatul Ion Săut Costache Urdăreanu şi cu ajutorul celorlalţi urdăreni şi s-a săvârşit în zilele preaînălţatului nostru domn Dumitru Ghica voievod, episcop fiind părintele nostru Neofit Râmnicul al acestei eparhii şi cu cărmuitorul al sfintei Mitropolii cu toată cheltuiala Zamfir zăt polcovnicul Dumitrache şi Ion zăt Stan Eromonah Urdăreanu cu ajutorul şi din partea locuitorilor satului Urdari. Anul 1836, octombrie 6 Dobre Zugravul”.
Lucrările de consolidare şi restaurare la biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul” din satul Urdari jud. Gorj, au impus în anul 2008 efectuarea de investigaţii arheologice preventive în vederea eliberării monumentului istoric de sarcină arheologică.
Cercetările arheologice s-au întreprins în interiorul bisericii, cât şi în exteriorul ei în jurul fundaţiei, cât şi sub aceasta, deoarece au fost efectuate lucrări de consolidare a monumentului istoric, prin subzidirea cu beton şi fier.
Cercetările arheologice preventive au fost impuse şi de constructor în exteriorul bisericii prin efectuarea unor casete cu dimensiunile: L: 3 m; l:1,50 m, h:1,50 m.
Temelia bisericii, realizată din cărămidă legată cu mortar, avea o adâncime cuprinsă între 0,80 şi 1,10 m. Sub aceasta pe toate laturile ei s-au efectuat subzidiri cu beton şi fier. Pe latura de N a temeliei s-a deschis o casetă CI cu dimensiunile: 3 x 1,50 x 1,50 m. La adâncimea de 1,10 m au fost descoperite oase de la un defunct (fragmente de craniu, fragmente de la membrele inferioare şi superioare). În caseta CII, la 0,20 m E de prima are dimensiunile de 6 x 1,50 x 1,50 m. La –0,85 m adâncime au fost descoperite oseminte de la un alt înhumat (coaste, fragmente de la membrele inferioare, fragmente de craniu).
În zona exterioară a altarului, de-a lungul temeliei au fost trasate trei casete cu dimensiunile: C III (3 x 1,50 x 1,50 m), C IV (3 x 1,50 x 1,50 m), C V (3,50 x 1,50 x 1,50 m).
În caseta trei, care a fost deschisă la vârful arcului descris de absida altarului, la -0,85 m şi -0,90 m au fost descoperite oase de la un defunct ( fragmente de craniu, fragmente de la membrele superioare şi inferioare). Din caseta C IV au fost recuperate oseminte fragmentare de la membrele inferioare şi superioare ale unui alt defunct, în caseta C V trasată în partea de SE a altarului la –0,80 m au fost descoperite fragmente de la membrele inferioare şi fragmente de craniu care au aparţinut unui defunct.
Pe latura exterioară de S a temeliei au fost trasate mai multe casete CVI (3 x 1,50 x 1,50 m) în care au fost descoperite la – 0,95 m oase umane (fragmente de craniu, fragmente de la membrele superioare şi inferioare). La 0,20 m S de temelia pronaosului a fost investigat un mormânt al familiei Urdărenilor, unde au fost descoperite câteva fragmente ceramice şi oase umane.
În celelalte casete CVII, CVIII, CIX, CX, cu dimensiunile de 2,50 x 1,50 x 1,50 m de pe latura sudică nu au fost sesizate materiale arheologice.
În zona exterioară a pridvorului s-a deschis caseta CXI cu dimensiunile de 4 x 1,50 x 1,50 m, unde au fost găsite câteva cărămizi din perioada construirii bisericii.
În interiorul bisericii au fost practicate mai multe secţiuni impuse de constructor pentru lucrările de consolidare pe care le-a efectuat. În pridvor, pe axul N-S în apropierea intrării în biserică s-a efectuat SI (L:5,80 x l:0,50 x h:0,60 m) nu au fost descoperite materiale arheologice.
La intrarea în pronaos pe axul N-S a fost practicată o altă secţiune SII (5,80 x 0,50 x 0,60 m) şi nu s-au găsit vestigii arheologice. La intrarea în naos pe axul N-S a fost trasată SIII (5,60 x 0,50 x 0,60 m), negăsindu-se materiale arheologice. La intrarea în altar, a fost deschisă SIV (5,60 x 0,50 x 0,60 m) nu au fost reperate materiale arheologice.
În naos au fost trasate SV şi SVI, în diagonală cu dimensiunile de 6,20 x 0,50 x 0,60 m nedescoperindu-se urme arheologice.
Totodată, în interiorul bisericii s-a săpat pe toată suprafaţa până la –0,30 m pentru a se pune pietriş pentru pardoseli, dar nu s-au descoperit materiale arheologice.
Descoperirile arheologice efectuate cu prilejul lucrărilor de consolidare şi restaurare a bisericii din satul Urdari, com. Urdari, cu hramul „Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul” ne conduc la concluzia că acest monument suprapune un cimitir pe latura de N şi S în zonele exterioare pronaosului, naosului precum şi în afara altarului, descoperindu-se oase umane întregi sau fragmentare. Alături de cărămizi s-au recuperat şi fragmente de la vasele care au fost utilizate ca inventar funerar.
Inventarul arheologic descoperit la biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul” din satul Urdari, com. Urdari, jud. Gorj, coroborate cu documentele vremii şi pisania de pe monument, se pot încadra cronologic la începutul sec. XIX şi în a doua parte a aceluiaşi veac.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu