Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Babadag | County: Tulcea | Site: Dealul Cetăţuia | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Hallstatt;
Greek and Hellenistic;
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval
Periods
Hallstatt;
Early Hallstatt;
Middle Hallstatt;
Hellenistic Period;
Late Roman Period;
Late Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Fortified settlement;
Tell;
Camp;
Fortifications;
Cemetery;
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Babadag
Commune   or. Babadag
Site  Dealul Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Jugănaru Gabriel Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Miriţoiu Nicolae Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Ţârlea Alexandra Clara Universitatea Bucureşti
Vernescu Mirela Muzeul Brăilei
National Arch. Record Site Code 159669.01
Report Cercetările din campania 2008 au avut ca scop finalizarea casetelor deschise în zona falezei, mai precis demontarea nivelului V.
În campania 2008 am continuat cercetările în cas. 5-6 şi 7-8 prin demontarea nivelului V caracterizat prin existenţa unei suprafeţe compacte de lut tasat, perforat de numeroasele gropi săpate din nivelurile superioare. S-a observat că acest nivel suprapunea direct solul steril, în care au fost săpate gropi atribuite de noi celui mai vechi nivel de locuire din această zonă (nivelul VI).
Demontarea nivelului V şi cercetarea exhaustivă a gropilor din nivelul VI s-a concretizat doar în cas. 7-8, unde au fost cercetate patru noi gropi ce conţineau puţin material ceramic şi oase de animale. Tot în această campanie s-a efectuat o curăţare atentă şi desenarea tuturor profilelor din aceste secţiuni.
Materialul arheologic descoperit constă în ceramică şi oase de animale, un loc aparte ocupând şi un fragment de craniu uman descoperit în gr.1 (niv. I), care a perforat toate nivelurile arheologice, ajungând la o adâncime de 1,98 m. Menţionăm că întreg lotul de materiale arheologice a fost complet prelucrat pe parcursul campaniei (spălare, restaurare, ambalare, desenarea materialului arheologic tipic).
Ca o concluzie a acestor cercetări, dacă nivelurile I-IV pot fi atribuite fără îndoială fazei a III-a a culturii Babadag (sec. VIII - începutul sec. VII a.Chr.), nivelurile V-VI pot fi încadrate în faza a II-a de evoluţie a acestei culturi (sec. X - IX a.Chr.) datorită existenţei a numeroase fragmente ceramice decorate prin imprimare.
Planul viitor de cercetare de la Babadag se va concentra asupra zonei din apropierea falezei, ameninţate cu prăbuşirea şi, în primul rând, în continuarea cercetărilor din suprafeţele deja începute (C 5-6; C 9), precum şi deschiderea altora noi.
Abstract other lang.
Abstract    During the 2008 campaign we continued the investigations in squares 5-6 and 7-8 by removing level V, where there was an area of settled clay perforated by numerous pits dug from the upper levels. We noticed that this level was directly on the sterile soil. The oldest occupation level in this area (level VI) is represented by pits dug directly into the sterile soil.
In conclusion, levels I-IV can undoubtedly be attributed to the 3rd phase of the Babadag culture (the 8th century – beginning of the 7th century B.C.), while levels V-VI could be dated to the 2nd phase of the same culture (due to the presence of numerous pottery fragments with stamped decoration).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu