Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Banca Gară | County: Vaslui | Site: Şapte Case | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval
Periods
Early Bronze Age;
Hallstatt;
La Tène;
Post-Roman Period;
Early Medieval Period
Site Category
Civil;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Rural settlement;
Grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Banca Gară
Commune   Banca
Site  Şapte Case
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alaiba Ruxandra Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 162201.01
Report În satul Banca Gară, comuna Banca, judeţul Vaslui, în punctul numit de localnici Şapte Case1, situat pe malul stâng al râului Bârlad şi al şoselei Iaşi – Bucureşti, la 12 km N de municipiul Bârlad, ca angajat al Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, între anii 1981-1989, cu întreruperile din anii 1984, 1987, am cercetat o staţiune arheologică cu mai multe niveluri de locuire. În anii acestui deceniu, inclusiv în cei în care nu s-a săpat, s-a prelucrat materialul descoperit. Practic, în total au fost nouă campanii de săpături, având în vedere realizarea, în anii 1982 - 1983, a câte două pe an. Am menţiona şi faptul că una din ele a fost îndelungată, campania anului 1986, ce s-a desfăşurat între lunile iunie şi octombrie, inclusiv. Este anul în care s-a săpat cu finanţare de la IEELIF. În total s-a cercetat o suprafaţă de 3400 m2, aproximativ jumătate din vechiul areal al acesteia, care a dus la descoperirea unui număr de 142 de complexe arheologice din perioade diferite, din care 83 vor fi prezentate în acest prim raport final. Al doilea raport se va referi la aşezarea specifică culturii Dridu.
S-a început cu prezentarea descoperirilor preistorice: complexe de locuire sărace specifice bronzului timpuriu (cpl. 38, 111), precum şi un mormânt tumular de tip Životilovka - Volčansk - Bursuceni (cpl. 118); câteva urme hallstattiene (cpl. 24), o locuinţă geto-dacică uşor adâncită, conservată parţial (cpl. 5a), câteva aglomerări de materiale (cpl. 6a, 9, 27a) şi două gropi (cpl. 25, 108), din aceeaşi perioadă. Cele mai multe descoperiri se leagă, însă, de comunitatea sătească modestă, neconsemnată în izvoarele scrise, literate sau epigrafice, care a ocupat între mijlocul secolului al III-lea şi începutul secolului al V-lea, un spaţiu situat în apropierea văii Bârladului, la N de noua provincie romană Scythia Minor, ce se întindea între 284-378 până în sudul Moldovei. Probabil că ultimele migraţii ale sarmaţilor, goţilor, ulterior ale hunilor, au dus la decăderea nu şi la renunţarea la această vatră de sat, cum indică puţinele urme materiale din secolul al V-lea şi al VI-lea, găsite în stratul de cultură.
Rezumând, din această perioadă s-au descoperit diverse complexe: trei locuinţe din secolul al III-lea, una de suprafaţă nr. 4 (cpl. 33), două uşor adâncite nr. 2-3 (cpl. 27-28) şi trei gropi nr. 2-3, 5 (cpl. 18, 21, 32); din secolele III - IV opt locuinţe, din care şase de suprafaţă, nr. 1-3, 5-7 (cpl. 12a, 17, 29, 34, 72, 122), două uşor adâncite nr. 4-5 (cpl. 31, 78), 9 gropi, nr. 1, 4, 6-12 (cpl. 13, 24a, 32, 62, 74, 93, 94, 106, 116, 121) şi trei aglomerări de materiale (cpl. 70, 73a, 86); din secolul al IV-lea 14 locuinţe din care, 11 de suprafaţă (cpl. 1, 14-15, 26, 30, 35-36, 48, 51, 57, 96), trei uşor adâncite (cpl. 4, 77, 91), 19 gropi (cpl. 19, 26a, 33a, 37, 39, 49-50, 67, 69a, 71, 79-80, 92, 104, 113-115, 119-120, 95) şi câteva aglomerări ceramice (cpl. 21a, 42-43, 60-61, 64, 88). De asemenea, s-au săpat şi trei morminte, unul, nr. 5 din secolul al III-lea (cpl. 66) şi două, nr. 3-4 din secolul al IV-lea (cpl. 20, 76). Publicarea complexelor preistorice şi a celor din prima jumătate a mileniului I, descoperite de noi în cadrul staţiunii, a urmărit descrierea întregului inventar arheologic al acestora, în mare parte aflat in situ, în raport cu locul descoperirii, planurile şi profilele de complexe, tipurile de locuinţe iar în cadrul lor a inventarelui specific. Prezentarea tuturor datelor legate de fiecare complex va pune la dispoziţia celor interesaţi de această perioadă, un material arheologic destul de bogat şi diversificat.
Din aşezarea datată între mijlocul secolului al III-lea şi primele decenii ale secolului al V-lea s-au săpat 25 de locuinţe şi un atelier de olărie cu două cuptoare, amplasate în afara laturilor lungi. De pe grătarul cuptorului A şi din preajmă au rămas părţi de la 33 de vase, iar de pe grătarul cuptorului B, părţi de la 23 de vase. Prezenţa lor în aşezări reprezintă dovada lucrării ceramicii la faţa locului. Producţia lor acoperea nevoile comunităţii, dar asigura şi schimbul.
Printr-o colaborare cu un specialist antropolog, Georgeta Miu şi altul arheozoolog, Simina Stanc, s-au analizat mormintele de inhumaţie descoperite în suprafaţa investigată, atribuite unor perioade de timp diferite: M3 şi M4 (ambele descoperite în sectorul A, primul în 1983 şi al doilea în 1986), datate în secolul al IV-lea (de tip Sântana de Mureş), M5 (descoperit în 1988 tot în sectorul A) din secolele III-IV şi M6 (descoperit în 1988 în sectorul C), specific bronzului timpuriu. Lazăr Bireescu, în studiul său cu privire la interpretarea ecologică a solului aluvial molic, a definit principalele însuşiri morfologice, dar şi însuşirile fizice, chimice sau biologice ale acestuia.
S-au adus date cantitative cu privire la: ceramica uzuală lucrată cu mâna, fină modelată la roată sau de import, vase de sticlă, unelte, ustensile casnice şi de uz gospodăresc, precum cuţite de fier, topoare, accesorii pentru veşminte, catarame, fibule, obiecte de toaletă, oglinzi cu tamga şi piepteni de os sau podoabe, mărgele, pandantivi, lănţişoare de bronz, părţi de la materialele folosite pentru construcţia locuinţelor, resturi de faună.
Abstract other lang.
Abstract   Location: Şapte Case [Seven Houses]
The archaeological excavations were conducted in the village of Banca Gară, commune of Banca, county of Vaslui, in the place named by the locals Şapte Case [Seven Houses], situated on the left bank of the Bârlad river and of the Iaşi – Bucharest highway, 12 km N of the city of Bârlad. Between 1981 and 1989, with interruptions in 1984 and 1987, archaeological excavations uncovered an area of 3400 sqm, approximately half of the site area. We discovered seven ground level buildings and four sunken-floored buildings dating to the 3rd – 1st centuries AD. The buildings, along with the 1st century ones, belong to a vast village inhabited by one of the Daco-Roman rural communities that emerged in the area to the East of the Carpathians and developed during the years that followed the withdrawal of the Roman authorities from Dacia (274-275 AD) and from the territory to the North of Moesia.
From that period we discovered 83 features among which:
- three 3rd century AD houses, a surface level building (no. 4, cpl. 33), two sunken-floored ones (nos. 2-3, cpl. 27-28) and three pits (nos. 2-3, 5, cpl. 18, 21, 32);
- dating to the 3rd – 4th centuries, eight buildings, six of which surface level ones (nos. 1-3, 5-7, cpl. 12a, 17, 29, 34, 72, 122), two sunken-floored buildings (nos. 4-5, cpl. 31, 78), 9 pits, (no. 1, 4, 6-12, cpl. 13, 24a, 32, 62, 74, 93, 94, 106, 116, 121) and three material agglomerations (nos. 1-3, cpl. 70, 73a, 86);
- dating to the 4th century, 14 buildings, 11 of which surface level ones (cpl. 1, 14-15, 26, 30, 35-36, 48, 51, 57, 96), three sunken-floored buildings (cpl. 4, 77, 91), 19 pits (cpl. 19, 26a, 33a, 37, 39, 49-50, 67, 69a, 71, 79-80, 92, 104, 113-115, 119-120, 95) and 13 pottery agglomerations, cpl. 21a, 42-43, 60-61, 64, 88.
For the period between the 3rd and the 4th century AD we mention seven surface level buildings: no. 1, cpl. 12a, no. 2, cpl. 17, no. 3, cpl. 29, no. 4, cpl. 33, no. 5, cpl. 34, no. 6, cpl. 72, no. 7, cpl. 122 and four sunken-floored ones: no. 1, cpl. 10, no. 2, cpl. 27, no. 3, cpl. 28, no. 4, cpl. 31, no. 5, cpl. 78.
The results from these investigations revealed a modest village community, as we uncovered a large part of the site and a part of the cemetery, one that tried to cover its bear necessities, while practising exchange relations with the neighbours and with the more remote areas. During the 3rd – early 5th century period, it stretched over the space near the Bârlad Valley, situated North of the new Roman province of Scythia Minor, that between 284-378 AD extended up to the South of Moldavia.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu