Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bumbeşti-Jiu | County: Gorj | Site: Gară | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Late Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Bumbeşti-Jiu
Commune   or. Bumbeşti-Jiu
Site  Gară
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Marinoiu Vasile Site director Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
National Arch. Record Site Code 79317.01
Report Castrul roman cu zid de piatră de la Bumbeşti Jiu, punctul „Gară”, se află la 2,5 km S de oraşul Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj şi la cca. 1 km E, de malul stâng al râului Jiu. El se află amplasat pe un platou, la altitudinea de 430 m, şi se întinde pe o suprafaţă de cca. 20 ha (inclusiv vicusul militar), având următoarele coordonate: latitudine 45010', longitudine 23023'.
Primele cercetări au avut loc aici în anul 1897, fiind conduse de Grigore Tocilescu, apoi reluate în 1937 de C.S. Nicolăescu-Plopşor, iar din 1956 până în 1981 (cu mici întreruperi) de Grigore Florescu şi Exspectatus Bujor, din partea Institutului de Arheologie din Bucureşti. Din anul 1982 până în 1994 cercetările au fost conduse de col. dr. Christian Vlădescu, de la Muzeul Militar Naţional, iar după 1994 şi în prezent de un colectiv de la MJ Gorj, având ca responsabil ştiinţific pe dr. Vasile Marinoiu, directorul instituţiei.
Obiectivul cercetării a avut drept scop investigarea construcţiilor şi a căilor de acces din interiorul castrului cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu „Gară”.
Campania de anul acesta a vizat în continuare praetentura sinistra unde s-a trasat o secţiune S1/2008 cu dimensiunile de 20 x 2 m, orientată N-S, la 0,50 m V faţă de S1/2007. Apariţia unui zid, de-a lungul secţiunii, ne-a determinat să o mărim, între c.1-12, cu 0,60 m spre E, pentru a evidenţia lungimea zidului, apărut parţial şi în secţiunea S1/2007.
În c.2 şi 12 apar fundaţiile din piatră de râu a unui zid, transversale pe secţiune (pe direcţia E-V), având legătură de mortar şi o grosime de 0,65-0,73 m. Zidurile au fost surprinse pe o lungime de 1,35 m (cel din S) şi 2,60 m (cel de N). Ele sunt unite de un zid lung de 10,45 m, orientat N - S. La 2,60 m faţă de colţul sudic, apare un zid perpendicular pe cel orientat N - S. În partea de SE a secţiunii, s-a descoperit un pavaj din piatră de râu, de mici dimensiuni.
Acestea au aparţinut unei încăperi, ce avea lăţimea de 9,10 m şi se adaugă celorlalte trei, ce alcătuiesc împreună baraca militară de la N de via praetoria (descoperită în urma cercetărilor arheologice efectuate de Exspectatus Bujor în a doua jumătate a sec. al XX-lea).
Dintre materialele arheologice descoperite în această secţiune amintim două monede (una fragmentară de bronz - as, ilizibilă, iar a doua din argint - denar, emis de împăratul Caracalla în 200-209 - monedă romană de argint, denar ↓, Avers- ANTONINVS PIVS AVG; Revers – VOTA SVSCEPTA x, diametrul 18 -19 mm, atelier Roma, anii 200 -209), materiale de construcţie (cărămizi, ţigle, olane, piroane din fier etc.), un distribuitor de curea, dublu sau ornament de harnaşament, din bronz, două fibule fragmentare (una în formă de T cu braţe lungi, prevăzute la extremităţi cu butoane, corp curbat, sistemul de închidere prin balama, putând fi încadrată în prima jumătate a sec. al III-lea p.Chr. şi una puternic profilată), un element de încuietoare (din fier), o piesă de harnaşament, inelară (din bronz, ruptă în două), vase ceramice de uz casnic, de diferite mărimi (oale, castroane, fructiere, amfore ), un fragment de râşniţă (jumătate din partea fixă, meta), fragmente de sticlă, unele ornamentate (volute şi un cap de lup) etc.
Din punct de vedere stratigrafic, S1/2008 prezintă următoarea situaţie:
- de la 0 la 0,10/0,12 m - strat vegetal actual;
- de la 0,10/0,12 m la 0,45/0,80 m - strat arheologic roman;
- de la 0, 45 m - 0,80 m, începe stratul steril din punct de vedere arheologic.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological excavation from Bumbeşti- Jiu “Gară” (The Railways Station) was made on the same area of the last years diggings, inside the stone walls Roman castrum, north of the via praetoria (praetentura sinistra). In 2008 we uncovered the river boulders foundation of a building, a military hibernacula. Here we discovered an illegible bronze coin (as) and a silver coin (denarius, years 200–209, from the reign of Caracalla), a buckle made of bronze, fragments of building materials (bricks, tiles), vessels, and fragments of glass.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu