Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Early Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Fortified settlement;
Citadel;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sector VII intra muros
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Costin Miron Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Suprafaţa cercetată: careurile c-d 77-76, e 77-76, f 76-75 (cu latura de 5 m): 200 mp.
Cercetările în sectorul VII au continuat în această campanie în două puncte: primul situat paralel cu capătul străzii ce mărgineşte corpul de gardă, respectiv carourile c 76, d 76 şi e 76-75 şi al doilea pe prima terasă dinspre Dunăre în zona curtinei I, respectiv careurile f 76-75.
Din punct de vedere stratigrafic ne-am menţinut pe nivelul romano-bizantin aparţinând celei de-a doua jumătăţi a sec. VI p.Chr., aşa cum reflectă şi inventarul arheologic descoperit – fragmente disparate de ceramică uzuală.
La nivelul curtinei I (denumirea acesteia e preluată de la Grigore Florescu, Capidava I, Bucureşti, 1958) situaţia se arată mai complexă decât anul trecut (vezi CCA, 2008): aici fiind amestecate straturile medieval timpuriu cu cel romano-bizantin. Perpendicular pe această curtină I a fost ridicat un zid de piatră şi pământ, paralel cu zidul de incintă dinspre Dunăre (spunem zid de incintă – notat J - datorită asizelor masive utilizate pentru parament, tehnică ce corespunde la Capidava fazei a IV-a, ce formează latura de SV. Acest zid pare să fie o amenajare târzie, contemporană cu bordeiele din zonă şi executată în scopul întăririi terasei spre Dunăre, unde terenul coboară accentuat.
O altă ipoteză, deşi nivelul cercetărilor nu este concludent, ar fi că acest zid nu este altul decât cel de S-V al castelului târziu, respectiv faza IV. În acest punct materialul arheologic confirmă ipoteza conform căreia zidul ar fi fost ridicat în epocă medio-bizantină, predominantă fiind aici ceramica de tip Dridu cu decor divers. În sectorul VII toată zona de pe râpa Dunării configurată de eroziunea Dunării şi probabil de un cutremur în antichitate, urmat probabil de o alunecare de teren, prezintă o mare complexitate şi dificultăţi de interpretare constructiv-cronologică.
În această campanie am procedat şi la demontarea martorului din carourile c 76 şi d 76, pe care l-am păstrat până acum pentru protejarea zidului, ce formează un unghi de 90۫ cu zidul care delimitează strada în partea de SE. Demontarea a fost impusă de faptul că zidurile din această zonă, au fost supuse operaţiunii de conservare în timpul campaniei 2008.
La capătul dinspre Dunăre, respectiv SV, acest zid se termină, făcând joncţiune în dreapta cu un alt zid, de aceeaşi grosime, care se pare că a avut o deschidere boltită, dovadă stând patru cărămizi prăbuşite, legate cu mortar şi dispuse oblic. În stânga sa, lipit, apare un alt zid care porneşte oblic spre ceea ce se pare că a fost un mic turn. Rămâne să stabilim în campaniile viitoare modul în care aceste ansambluri funcţionau/relaţionau.
Am continuat cercetarea taluzului format din emplecton prin demantelarea zidului oblic (parte a curtinei H), probabil atunci când a fost edificat turnul nr. 8, care făcea parte din complexul castelului târziu.
Materialul arheologic scos în această vară este modest, explicabil prin faptul că aici era o zonă defensivă şi nu una de locuire. Foarte numeroase sunt fragmentele de ceramică medieval timpurie, descoperită în special în zona zidului de piatră şi pământ, descris mai sus. Sunt doar fragmente ceramice găsite laolaltă cu multe oase de peşte mare şi de ovicaprine, probabil. Mai mult ca sigur că aici în râpă funcţiona un loc de aruncare a resturilor menajere.
În martorul demontat din carourile c 76 şi d 76, a fost găsit si un opaiţ aproape întreg (căruia îi lipseşte ansa), care alături de ceramică şi caracteristicile stratului în care a apărut, confirmă datarea straturilor din profil între sfârşitul secolului al V-lea şi a doua jumătate a secolului al VI-lea. Opaiţul aparţine tipului dunărean/”iustinianeu” databil în cursul sec. VI. În altă ordine de idei, ceramica romană târzie este puţină şi disparată, iar ca descoperiri notabile aflăm opaiţul menţionat şi o altă toartă, modelată în relief. [Costin Miron]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
04-ilustratie-sector-VII
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie-sector-VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie-sector-VII/pl-1-capidava-2008-cercetari-2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie-sector-VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie-sector-VII/pl-2-capidava-2008-cercetari-2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie-sector-VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie-sector-VII/pl-3-capidava-2008-cercetari-2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie-sector-VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie-sector-VII/pl-4-capidava-2008-cercetari-2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu