Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Early Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Fortified settlement;
Citadel;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sector VII intra muros
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Achim Irina Adriana
Covacef Zaharia
Dobrinescu Ionuţ Cătălin
Ene Daniel Lucian
Georgescu Ştefan Viorel
Heroiu Andrei
Miron Costin
Munteanu Florentin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Potârniche Tiberiu
Raţiu Alexandru-Mircea
Stoian Gabriel
Urduzia Claudia
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Suprafaţa cercetată: careurile c-d 77-76, e 77-76, f 76-75 (cu latura de 5 m): 200 mp.
Cercetările în sectorul VII au continuat în această campanie în două puncte: primul situat paralel cu capătul străzii ce mărgineşte corpul de gardă, respectiv carourile c 76, d 76 şi e 76-75 şi al doilea pe prima terasă dinspre Dunăre în zona curtinei I, respectiv careurile f 76-75.
Din punct de vedere stratigrafic ne-am menţinut pe nivelul romano-bizantin aparţinând celei de-a doua jumătăţi a sec. VI p.Chr., aşa cum reflectă şi inventarul arheologic descoperit – fragmente disparate de ceramică uzuală.
La nivelul curtinei I (denumirea acesteia e preluată de la Grigore Florescu, Capidava I, Bucureşti, 1958) situaţia se arată mai complexă decât anul trecut (vezi CCA, 2008): aici fiind amestecate straturile medieval timpuriu cu cel romano-bizantin. Perpendicular pe această curtină I a fost ridicat un zid de piatră şi pământ, paralel cu zidul de incintă dinspre Dunăre (spunem zid de incintă – notat J - datorită asizelor masive utilizate pentru parament, tehnică ce corespunde la Capidava fazei a IV-a, ce formează latura de SV. Acest zid pare să fie o amenajare târzie, contemporană cu bordeiele din zonă şi executată în scopul întăririi terasei spre Dunăre, unde terenul coboară accentuat.
O altă ipoteză, deşi nivelul cercetărilor nu este concludent, ar fi că acest zid nu este altul decât cel de S-V al castelului târziu, respectiv faza IV. În acest punct materialul arheologic confirmă ipoteza conform căreia zidul ar fi fost ridicat în epocă medio-bizantină, predominantă fiind aici ceramica de tip Dridu cu decor divers. În sectorul VII toată zona de pe râpa Dunării configurată de eroziunea Dunării şi probabil de un cutremur în antichitate, urmat probabil de o alunecare de teren, prezintă o mare complexitate şi dificultăţi de interpretare constructiv-cronologică.
În această campanie am procedat şi la demontarea martorului din carourile c 76 şi d 76, pe care l-am păstrat până acum pentru protejarea zidului, ce formează un unghi de 90۫ cu zidul care delimitează strada în partea de SE. Demontarea a fost impusă de faptul că zidurile din această zonă, au fost supuse operaţiunii de conservare în timpul campaniei 2008.
La capătul dinspre Dunăre, respectiv SV, acest zid se termină, făcând joncţiune în dreapta cu un alt zid, de aceeaşi grosime, care se pare că a avut o deschidere boltită, dovadă stând patru cărămizi prăbuşite, legate cu mortar şi dispuse oblic. În stânga sa, lipit, apare un alt zid care porneşte oblic spre ceea ce se pare că a fost un mic turn. Rămâne să stabilim în campaniile viitoare modul în care aceste ansambluri funcţionau/relaţionau.
Am continuat cercetarea taluzului format din emplecton prin demantelarea zidului oblic (parte a curtinei H), probabil atunci când a fost edificat turnul nr. 8, care făcea parte din complexul castelului târziu.
Materialul arheologic scos în această vară este modest, explicabil prin faptul că aici era o zonă defensivă şi nu una de locuire. Foarte numeroase sunt fragmentele de ceramică medieval timpurie, descoperită în special în zona zidului de piatră şi pământ, descris mai sus. Sunt doar fragmente ceramice găsite laolaltă cu multe oase de peşte mare şi de ovicaprine, probabil. Mai mult ca sigur că aici în râpă funcţiona un loc de aruncare a resturilor menajere.
În martorul demontat din carourile c 76 şi d 76, a fost găsit si un opaiţ aproape întreg (căruia îi lipseşte ansa), care alături de ceramică şi caracteristicile stratului în care a apărut, confirmă datarea straturilor din profil între sfârşitul secolului al V-lea şi a doua jumătate a secolului al VI-lea. Opaiţul aparţine tipului dunărean/”iustinianeu” databil în cursul sec. VI. În altă ordine de idei, ceramica romană târzie este puţină şi disparată, iar ca descoperiri notabile aflăm opaiţul menţionat şi o altă toartă, modelată în relief. [Costin Miron]
Abstract other lang. Zusammenfassung:
Die archäologischen Ausgrabungsarbeiten in Abschnitt VII (extra muros) wurden in der Zeitspanne vom 07.– 28. Juli 2008 durch die Aushebung der Quadrate c-d 77-76, e 77-76 durchgeführt, welche zum Straßenende parallel verliefen und somit das Gardequartier begrenzten, sowie durch f 76-75, gelegen auf der ersten Donau-Terrasse im Bereich des Mittelwalles I – insgesamt eine Fläche von 200 m2.
Stratigraphisch wurde die römisch-byzantinische Schicht der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. untersucht, wobei es sich beim geborgenen archäologischen Material um unterschiedliche Tonscherben von Gebrauchskeramik handelte.
Das im Zuge dieser Ausgrabung entdeckte archäologische Material ist karg, ein Umstand der wohl darauf zurückzuführen ist, dass es hier nicht um ein Siedlungsgebiet, sondern um eine Befestigung handelt. Zahlreich vorhanden waren die Bruchstücke frühmittelalterlicher Keramik, die insbesondere im Bereich der aus Erde und Stein errichteten Mauer in Erscheinung traten, sowie zahlreiche Gräten von Meeresfischen sowie Schafs- und Ziegenknochenreste. Mit Sicherheit hat sich hier eine Abfallgrube befunden. In dem im Quadrat c 76 und d 76 abgetragenen Sicherheitsstreifen wurde eine nahezu vollständige Öllampe gefunden, mittels derer die Schichten dieses Profils in die Zeitspanne vom Ende des 5. bis in die zweite Hälfte des 6. Jhs. datiert werden konnten.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
00-ilustratie conservare primara
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 00-ilustratie conservare primara.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/00-ilustratie conservare primara/fig 1 Plan_Capidava_Est_2008.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 00-ilustratie conservare primara.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/00-ilustratie conservare primara/fig 2 conservare sector VII.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
01-ilustratie sector I
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 1 planul bisericii romano-bizantine de la Capidava.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 2 biserica romano-bizantina.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 3 suprafata de SV.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 4 suprafata de V.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 5 anexa trapezoidala de pe latura de N a bisericii.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
02-ilustratie sector III
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 1 C 1 1994 si via principalis jpg.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 2 - tezaur monetar din C 1 1994.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 3 Vedere de pe turnul 7 al cetatii.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 4 Vedere dinspre poarta de sud a cetatii.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
03-sectorul de est
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/1 Plan_Capidava_Est_2008.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/2 C 9 sectionata transversal.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/3 incaperea C 15.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
04-ilustratie sector VII
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 1 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 2 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 3 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 4 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
05-ilustratie sector VIII
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 1 Vedere din C3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 2 Detaliu de parament al zidului sec A1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 3 Fragment de capitel corintic.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 4 Capidava - sector VIII.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
06-ilustratie sector X
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/1C.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/2C.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/3C.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/4C.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/5C.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/6C.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2008 Campaign. Report no. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sector 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/7C.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu