Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bumbeşti-Jiu | County: Gorj | Site: Gară | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Late Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Bumbeşti-Jiu
Commune   Bumbeşti-Jiu
Site  Gară
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Marinoiu Vasile Site director Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
National Arch. Record Site Code 79317.01
Report Castrul roman, cu zid de piatră de la Bumbeşti Jiu, punctul „Gară" se află la 2,5 km S de oraşul Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj şi la cca. 1 km E de malul stâng al râului Jiu. El se află amplasat pe un platou, la altitudinea de 430 m, şi se întinde pe o suprafaţă de cca. 20 ha (inclusiv vicusul militar), având următoarele coordonate: latitudine 45o 10' , longitudine 23o 23'.
Primele cercetări au avut loc aici în anul 1897, fiind conduse de Grigore Tocilescu, apoi reluate în 1937 de C.S. Nicolăescu-Plopşor, iar din 1956 până în 1981 (cu mici întreruperi) de Grigore Florescu şi Exspectatus Bujor, din partea Institutului de Arheologie din Bucureşti. Din anul 1982 până în 1994 cercetările au fost conduse de col. dr. Christian Vlădescu, de la Muzeul Militar Naţional, iar după 1994 şi în prezent de MJ Gorj, având ca responsabil ştiinţific pe dr. Vasile Marinoiu.
Cercetările arheologice din acest an au avut drept scop investigarea căilor de acces din interiorul castrului cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu Gară (via sagularis),precum şi eventualele construcţii în latera praetorii, în zona apropiată barăcii militare de la N de via praetoria. Din motive obiective, săpăturile din castrul roman au fost mai restrânse decât am intenţionat noi, datorită lipsei fondurilor financiare şi drept urmare şi a lipsei mâinii de lucru (singurul sprijin fiind acordat de Primăria oraşului Bumbeşti Jiu, care ne-a pus la dispoziţie patru muncitori pe o perioadă de 9 zile). Scopul cercetării a fost şi acela de a completa informaţiile planimetrice şi stratigrafice precum şi corelarea cronologică a secvenţelor constructive ce preced şi succed construcţiile din interiorul fortificaţiei romane.
Campania din anul acesta a vizat în continuare praetentura sinistra unde s-a trasat o secţiune S1/2009 cu dimensiunile de 10,5 x 2 m, orientată E-V, perpendiculară pe valul, agger-ul şi zidul de piatră de pe latura de E a castrului şi la 4,50 m N faţă de hibernacula, cercetată de Exspectatus Bujor încă din anii 1972-1973.
Astfel, în c.1 şi 2, a fost sesizată, în planimetrie orizontală, o platformă - trotuar (via sagularis), uşor convexă la mijloc, realizată din balast peste care au fost dispuse cu grijă pietre de râu. În c.3, în imediata apropiere a drumului, a fost descoperită o rigolă pentru scurgerea apelor pluviale. Via sagularis are o lăţime de peste 2 m (ea continuându-se în profilul ce se prelungeşte în capătul estic al secţiunii) şi o grosime de 0,38 - 0,42 m, iar rigola o lăţime de 0,60 m şi o adâncime de 0,25 m faţă de nivelul de călcare al drumului (0,69 m faţă de nivelul actual de călcare). Ele datează din faza a doua, de refacere a castrului cu zid de piatră, de la începutul secolului al III -lea p.Chr.
În c. 7, 8 şi 11 au apărut mai multe pietre de râu, la adâncimea de 0,50 m, ce ar putea proveni de la fundaţia unei construcţii.
Materialul arheologic descoperit constă din fragmente de ceramică de uz comun, fragmente de cărămizi, ţigle şi olane, fragmente de sticlă, piroane de fier, un cuţit de fier fragmentar, o unealtă de fier (de formă patrulateră, cu tăiş la parte inferioară - probabil răzuitor). Câteva artefacte au completat în mod fericit materialul arheologic descoperit în săpătură; o aplică din bronz, un vârf de suliţă din fier, trei vârfuri de săgeată din fier (una cu corpul piramidal, alta foliformă şi cui de fixare, iar ultima cu trei muchii şi cui de fixare), o bilă de praştie din piatră de râu, un stilus din fier, precum şi o monedă de bronz etc.
Moneda, un dupondius, a fost emisă de împăratul Septimius Severus în atelierul de la Roma în anul 210 p.Chr. - AE ↓ Av.[S]EVERVS PIVS [AVG] (capul împăratului radiat spre dreapta), Rv. [PMT]RP XVIII…COS III [P.P.] S.C. (zeiţa Roma spre dreapta ţine în mâna dreaptă suliţa şi cu stânga se sprijină pe palladium, diametrul 26 mm, RIC IV/1, nr. 802, p.200).
Materialele arheologice (predominante cele tegulare şi ceramice) descoperite au fost spălate, marcate, inventariate şi depozitate la MJ Gorj.
Stratigrafia cuprinde, la bază, depozitul de argilă de culoare galbenă, suprapus de o depunere de pământ negru,asociată cu vestigii romane (fragmente tegulare, fragmente ceramice de la vase de uz casnic, arme, monedă, artefacte diverse, etc.) cu o grosime ce variază între 0,30 şi 0,69 m, iar la suprafaţă stratul vegetal actual cu o grosime cuprinsă între 0,08 şi 0,12 m.
Cercetările arheologice din castrul cu zid de piatră de la Bumbeşti Jiu, punctul „Gară", din anul 2009, nu au adus elemente majore de noutate, urmând ca în campaniile viitoare să descoperim noi construcţii romane, atât intramuros cât mai ales extramuros (în vicus-ul militar), în vederea realizării unui proiect de conservare-restaurare a acestora şi valorificarea lor din punct de vedere istorico-turistic.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological campaign from 2009 took place on the stone wall castrum of Bumbeşti Jiu (Gară/ The Railway Station) and showed the ways of access inside the fortification, North of the Via praetoria (praetentura sinistra). We discovered a part of Via sagularis and a ditch drain. Among the archaeological material found we mention: a bronze coin (dupondius - 210 AD) from the reign of Septimius Severus, spear heads, iron tools, fragments of building material (bricks, tiles), vessels, and fragments of glass.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu