Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Modern
Periods
Bronze Age;
Late Bronze Age;
Hallstatt;
Early Hallstatt;
Middle Hallstatt;
La Tène;
Early La Tène;
Middle La Tène;
Late La Tène;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Migrations Period;
Middle Medieval Period;
Early Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Domestic;
Industrial;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Open settlement;
Fortified settlement;
Urban settlement;
Rural settlement;
Military habitation;
Camp;
Citadel;
Fort;
Fortifications;
Cult/religious structure;
Church;
Funerary find;
Cemetery;
Plane cemetery;
Tumular cemetery;
Isolated grave;
Tumular grave;
Isolated find;
Isolated object;
Exploitation/quarry;
Quarry
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sector III intra muros, clădirea C1/1994
Site name   Capadiva
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Achim Irina Adriana Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Munteanu Florentin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Opriş Ioan Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Raţiu Alexandru-Mircea Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Sion Anişoara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Stoian Gabriel Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Călin Dan Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Maria Magdalena Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Cercetările arheologice din C1/1994 din cadrul campaniei Capidava 2009 s-au concretizat prin două acţiuni principale: demontarea martorului dintre camera de SV a clădirii şi prin secţionarea camerei de E. În acest fel, săpătura în acest obiectiv este aproape epuizată, urmând ca în campania următoare să mai fie executate câteva sondaje de control pentru stabilirea adâncimii fundaţiilor şi redactarea unui studiu exhaustiv asupra întregului edificiu.
Martorul lăsat între camera de SV şi cea de N a clădirii C1/1994 avea dimensiunile de 3 x 0,5 m şi o înălţime de cca. 1,1 m, variabilă datorită condiţiilor meteorologice din timpul intervalului de un an în care martorul a stat neprotejat. Demontarea sa s-a făcut prin îndepărtarea pe orizontală a straturi succesive de 0,1-0,15 m de pământ amestecat cu piatră şi resturi ceramice. În partea sa dinspre N martorul cuprindea zidul despărţitor dintre camera de SV şi cele două camere, cea de N şi cea de E. De asemenea, cuprinsă în zid era şi intrarea dintre camera de SV şi cea de N.
Materialul ceramic descoperit în pământul care corespundea martorului era compus din fragmente de amfore asemănătoare cu cele identificate cu un an în urmă în camera de SV a edificiului (campania din 2008). Pe pragul intrării în cameră a fost descoperit un grup de 34 de monede, folles şi jumătăţi de follis, grupate pe o suprafaţă de cca. 100 cm2, grupul descriind un fişic de monede răsturnat, multe dintre piese fiind parţial suprapuse de altele. Monedele erau aşezate pe o suprafaţă de lemn carbonizat, ele însele prezentând urme de ardere. Trebuie menţionat faptul că dispunerea în planul clădirii a acestor monede coincide cu un alt grup de monede descoperit în 2008, alcătuit din 16 piese de acelaşi tip, aflate în imediata vecinătate a martorului, practic la nici 0,05 m distanţă de acest al doilea grup. În concluzie putem presupune că avem de-a face cu un singur tezaur, format din 50 de monede. Prin dispunerea lor şi prin nivelul de ardere la care acestea au fost supuse, piesele alcătuiesc un terminus ante quem pentru momentul de distrugere al edificiului C1/1994. Tezaurul e databil în sec. al VI-lea, mai precis de la Iustinian I la Tiberiu II Constantin. Cea mai veche moneda se datează 527 p.Chr., iar cea mai recenta e datata 578-582 p.Chr., probabil incendiul a avut loc cândva la începutul anilor '80. În acelaşi context arheologic a fost descoperită o amforă întregibilă, în stare foarte bună de conservare, dar care a suferit o masivă ardere secundară, cât şi un ulcior întreg.
În cea de-a doua parte a campaniei am încercat să surprindem în secvenţă stratigrafică relaţia dintre zidurile de compartimentare ale clădirii şi şanţul de apărare aferent valului şi zidului fortificaţiei târzii din colţul de S al fortăreţei. Şanţul secţioneză edificiul C1/1994 pe axa SE-NV, paralel cu via principalis, şi afecteză cele două camere dinspre stradă. Pentru a putea delimita în plan traiectul şanţului, ne-am adâncit în toată camera de E cu 0,25 m. După ce am delimitat şanţul, s-a procedat la golirea umpluturii acestuia. Adâncimea la care s-a ajuns este de cca. 0,6 m faţă de nivelul de la care s-a început golirea şi aproape 3 m faţă de colţul de S al edificiului, faţă de care se determină toate adâncimile în această zonă a cetăţii. Fundul şanţului este albiat, iar in ambele extremităţi ale camerei au fost surprinse zidurile, prin care a fost săpat şanţul, a căror fundaţie nu apare încă la această adâncime.
Materialul arheologic descoperit în umplutura şanţului este format din foarte puţine fragmente ceramice şi dintr-un chiup fragmentar (aflat in situ şi afectat în momentul practicării şanţului). Ceramica este specifică secolului al VI-lea p.Chr., materialul descoperit cuprinzând în mare măsură amfore fragmentare asemănătoare celor abundent descoperite în cursul campaniilor precedente. [Ioan C. Opriş, Alexandru Raţiu]
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological excavations carried out in C1/1994 during the 2009 campaign in Capidava have been materialized in two main actions: the dismantlement of the baulk from the south western chamber of the building and the sectioning of the eastern chamber.
The baulk left between the south western chamber and the northern one from the building C1/1994 was 3 m wide and 0.5 m thick with a height of approx. 1.1m. In its northern part the baulk covered the wall that separated the south western chamber from the other two rooms from north and east. The entrance between the S-W chamber and the northern one was also covered. At the entrance there has been discovered a hoard of 34 coins, folles and halves of follis grouped on a surface of approx. 100 cm2 in the form of a roll of money spread on the ground, many of the pieces being superposed. The hoard dates from the 6th century, more precisely between the reign of Justinian I and Tiberius II Constantine.
In the second half of the campaign we tried to identify the stratigraphy of the defence ditch C1/1994 on the SE-NW axe, parallel with via principalis. The working method was to first excavate the ditch from the eastern chamber on its length reaching thus a maximum depth of 0.60m versus the initial level. The archaeological material found in the ditch consisted in a few ceramic fragments dating from the 6th century and a fragmentary dollium found in situ and damaged during the initial excavation of the late ditch.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
4-sector-III-C1-1994-via-principalis
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-sector-III-C1-1994-via-principalis.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/4-sector-III-C1-1994-via-principalis/fig2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-sector-III-C1-1994-via-principalis.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/4-sector-III-C1-1994-via-principalis/pl-1.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-sector-III-C1-1994-via-principalis.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/4-sector-III-C1-1994-via-principalis/pl-2-2.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-sector-III-C1-1994-via-principalis.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/4-sector-III-C1-1994-via-principalis/pl-3-2.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-sector-III-C1-1994-via-principalis.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/4-sector-III-C1-1994-via-principalis/pl-4.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-sector-III-C1-1994-via-principalis.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/4-sector-III-C1-1994-via-principalis/pl-5.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-sector-III-C1-1994-via-principalis.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/4-sector-III-C1-1994-via-principalis/pl-6.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu