Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Modern
Periods
Bronze Age;
Late Bronze Age;
Hallstatt;
Early Hallstatt;
Middle Hallstatt;
La Tène;
Early La Tène;
Middle La Tène;
Late La Tène;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Migrations Period;
Middle Medieval Period;
Early Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Domestic;
Industrial;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Open settlement;
Fortified settlement;
Urban settlement;
Rural settlement;
Military habitation;
Camp;
Citadel;
Fort;
Fortifications;
Cult/religious structure;
Church;
Funerary find;
Cemetery;
Plane cemetery;
Tumular cemetery;
Isolated grave;
Tumular grave;
Isolated find;
Isolated object;
Exploitation/quarry;
Quarry
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sectorul VIII (extra muros) - platoul din partea de S şi E a cetăţii, pe suprafaţa promontoriului natural al rezervaţiei arheologice
Site name   Capadiva
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Miron Costin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.06
Report Cercetarea din acest an s-a concentrat asupra ultimelor cinci casete deschise în anii anteriori pentru urmărirea zidului de piatră presupus a aparţine incintei medievale. Din acestea, în C4 s-au efectuat lucrări de curăţire şi îndreptare a profilelor şi a grundului, afectate după sezonul rece, iar în celelalte, respectiv C3, C5, C6 şi C7, au continuat lucrările de adâncire şi degajare a amenajărilor descoperite în campaniile precedente.
Cercetarea zonei extramurane a sitului de la Capidava a continuat cercetările efectuate în acest perimetru în campaniile 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 şi 2008. Campania 2009 s-a desfăşurat în perioada 03.08. - 14.08, cu o echipă de cinci studenţi, trei absolvenţi, un masterand şi doi doctoranzi ai Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
În campania 2009 eforturile noastre s-au concentrat pe cercetarea planimetrică a amenajării din piatră legată cu lut apărută deja în campania 2001 şi al cărei traiect părea sa înconjoare platoul de la SE de cetate. S-au adâncit în acest sens casetele C3/2007, C5, C6, C7/2008.
În C3/2007 s-a urmărit clarificarea raportului dintre amenajările notate generic A1 şi A2. În acest scop, colţul de V al casetei a fost degajat de dărâmătura provenită din prăbuşirea celor două amenajări. Săpătura s-a adâncit până la -0,75 m, fără să se surprindă încă talpa fundaţiei zidului medieval de incintă (A1) şi nici solul viu. După degajarea dărâmăturii s-a observat atât în plan, cât şi în profilul de S, că amenajarea A2 urmează un traseu aproximativ paralel cu A1. A2 are în componenţă pietre de foarte mari dimensiuni, ce sunt însă mai puţin îngrijit aşezate decât cele din A1. În plus un parament clar se conturează doar pe partea de V a acestei amenajări, ceea ce ar putea duce la concluzia că A2 este în fapt un zid de sprijin amenajat pe partea de interior a zidului de incintă (A1).
În C5/2008, la curăţarea amenajării, s-a putut surprinde la -0,22 m, paramentul de V al amenajării din piatră legată cu lut, numită generic A1. S-a observat şi în acest caz modul de zidire din piatră de talie, aranjată îngrijit şi împănată cu pietre mai mici, între care s-a turnat emplecton de piatră înecată în lut galben.
În C6/2008 s-a continuat adâncirea pe latura de NE până la -0,85 m, în timp ce pe restul suprafeţei casetei, acoperită de dărâmătura amenajărilor A1 şi A2 s-a curăţit şi s-a degajat piatra căzută, în scopul surprinderii paramenţilor celor două amenajări. În colţul de S s-a surprins paramentul de E al amenajării A1, ce a putut fi urmărit pe o distanţă de cca. 3 m, după care se constată întreruperea întregii amenajări. Această constatare, la care se adaugă surprinderea unui rând de pietre de mari dimensiuni, aliniate aproximativ pe direcţia E - V, deci perpendicular pe traiectul zidului de incintă A1, ar putea susţine ipoteza existenţei în această zonă a unei amenajări de acces.
Caseta C7/2008 a fost adâncită pe jumătatea de SV, până la -0,55 m. Jumătatea de NE a acestei casete a scos la iveală imediat sub solul vegetal acelaşi gen de aglomerare de pietre ca în celelalte casete cercetate. Această situaţie sugerează continuarea, şi în această zonă, a zidului medieval de incintă (A1).
Materialul arheologic rezultat în urma cercetărilor din acest sector este reprezentat în special de ceramică fragmentară, databilă în perioada secolelor X-XI. Este vorba de fragmente de vase din pastă cenuşie sau neagră, decorate cu benzi de linii incizate, orizontale sau în val, şi cu impresiuni sub buză. În trei cazuri au apărut mărci de olar imprimate pe fundul vaselor. Sporadic apare material ceramic de factură romano-bizantină, în special material tegular rulat în emplectonul amenajărilor A1 şi A2. În C3, în zona amenajării A2 au apărut mai multe bucăţi de zgură, iar în C7 la -0,50 m, în stratul de dărâmătură, a fost descoperită o monedă din bronz de mici dimensiuni, ce nu a fost încă determinată şi datată.
Toate obiectivele cercetate au fost documentate prin grunduri şi profile, fotografii, desene (inclusiv ale pieselor arheologice rezultate). Coordonatele casetelor şi secţiunilor cercetate în 2009 au fost incluse în GIS-ul şantierului arheologic Capidava. [Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
5-sector-VIII
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 5-sector-VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/5-sector-VIII/fig3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 5-sector-VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/5-sector-VIII/pl-i-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 5-sector-VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/5-sector-VIII/pl-ii-2.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu