Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Modern
Periods
Bronze Age;
Late Bronze Age;
Hallstatt;
Early Hallstatt;
Middle Hallstatt;
La Tène;
Early La Tène;
Middle La Tène;
Late La Tène;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Migrations Period;
Middle Medieval Period;
Early Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Domestic;
Industrial;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Open settlement;
Fortified settlement;
Urban settlement;
Rural settlement;
Military habitation;
Camp;
Citadel;
Fort;
Fortifications;
Cult/religious structure;
Church;
Funerary find;
Cemetery;
Plane cemetery;
Tumular cemetery;
Isolated grave;
Tumular grave;
Isolated find;
Isolated object;
Exploitation/quarry;
Quarry
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Cercetări interdisciplinare
Site name   Capadiva
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Achim Irina Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Miron Costin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Munteanu Florentin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Opriş Ioan Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Raţiu Alexandru-Mircea Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Sion Anişoara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Stoian Gabriel Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Sztancs Diana Maria Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ştefan Călin Dan Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Maria Magdalena Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Urduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Cercetările interdisciplinare desfăşurate în cadrul sitului arheologic Capidava şi în teritoriul adiacent cetăţii romano-bizantine continuă eforturile din anii anteriori destinate modernizării cercetărilor arheologice din acest important sit dobrogean.
În luna august 2009 au fost desfăşurate studii geomagnetice prin măsurători magnetometrice cu ajutorul unui echipament geofizic - magnetometru fluxgate Bartington Grad601-2 - proiectat să măsoare şi să înregistreze, cu o înaltă acurateţe, valorile de gradient magnetic vertical la suprafaţa solului (date suplimentare referitoare la echipamentul folosit şi strategia de lucru în teren sunt furnizate în anexă). Măsurătorile geomagnetice au fost derulate în trei dintre sectoarele sitului arheologic:
- în interiorul incintei, de la curtina de NE, între turnurile 4 şi 5, către interior - suprafaţa de 2.000 m2; în exteriorul incintei la SE de curtina dintre turnurile 6 şi 7 - suprafaţa de 1.600 m2; în zona termelor - suprafaţa de 2.000 m2.
Suprafaţa totală studiată geomagnetic însumează 5.600 m2. Densitatea de înregistrare a datelor de gradient magnetic este de 4 înregistrări pe metru în direcţia axei x şi 1 înregistrare pe metru în direcţia axei y. Numărul total de valori înregistrate este de 22.400.
În aceste an au fost continuate eforturile de documentare topografică a cercetărilor arheologice prin măsurători geodezice executate cu ajutorul teodolitului automat - staţii totale Leica TCR 850 şi Leica TCR 410. Au fost executate măsurători topografice complexe pentru înregistrarea detaliilor de săpătură şi a vestigiilor descoperite, în fiecare dintre sectoarele cercetate arheologic în 2009. Tot prin mijloace topografice s-a asigurat corelarea rezultatelor măsurătorilor geomagnetice cu planul general al sitului.
Au fost continuate eforturile de integrare a informaţiilor provenite din mai multe surse - planuri de situaţie şi de săpătură provenite din cercetările întreprinse în anii anteriori, imagini aeriene şi date furnizate de misiuni spaţiale, documentaţie cartografică de arhivă, seturi de date geofizice etc.
Cercetări geofizice. Bazele teoretice ale metodei magnetometrice
Prezenţa câmpului magnetic terestru, denumit şi câmp geomagnetic, este cunoscută încă din antichitate şi a servit, graţie acului magnetic, la orientarea în spaţiul geografic. Direcţia şi valorile normale ale câmpului magnetic terestru (ce îşi are originea în nucleul planetei) sunt însă modificate de proprietăţile magnetice, diferite, ale minereurilor şi rocilor ce compun scoarţa terestră. Această din urmă sursă de influenţă se află însă la distanţe mult mai mici în raport cu raza pământului. Prin măsurarea direcţiei şi valorilor câmpului magnetic total, în orice punct de pe suprafaţa pământului, măsurăm, astfel, cumulat, atât direcţia şi valoarea normală a câmpului cât direcţia şi valoarea anormală (sau anomală) provenită din surse apropiate. Denumim, prin urmare, anomalii magnetice, aceste variaţii anomale ale proprietăţilor magnetice, ce corespund unor variaţii structurale ale materialelor din subsol.
În practică, este de multe ori convenabilă măsurarea unui gradient, în loc de valoarea totală a câmpului magnetic terestru. În cazul de faţă au fost măsurate valorile de gradient magnetic vertical, o metodă ce îşi are o largă răspândire în cazul studiilor magnetice de mică adâncime şi care oferă rezultate foarte bune în cercetarea geofizică a siturilor arheologice. Configuraţia de măsură folosită permite identificarea anomaliilor magnetice ce provin de la adâncimi de până la 2,5 m.
Prelucrarea şi interpretarea datelor geomagnetice
Datele înregistrate sunt redate sub forma unor hărţi (imagini) magnetice. Pentru fiecare valoare înregistrată (sau interval de valori) este asociată o culoare sau o nuanţă de gri. Variaţiile de culoare sau de nuanţe de gri din imaginile obţinute reflectă variaţiile proprietăţilor magnetice ale structurilor naturale şi antropice din subsol, permiţând astfel identificarea şi caracterizarea anomaliilor magnetice.
Pentru cazul studiului geomagnetic al siturilor arheologice, este de aşteptat ca o parte din anomaliile magnetice identificate să fie produse datorită materialelor antropice şi a structurilor construite de către om.
De cele mai multe ori simpla asociere, printr-o funcţie lineară, dintre valorile de gradient magnetic înregistrate şi culori, nu permite observarea (tuturor) anomaliilor magnetice din teren şi caracterizarea acestora. De aceea, în procesul de prelucrare sunt utilizate abordări complexe descrise de algoritmi matematici. În baza acestor algoritmi acţionăm fie asupra seturile de date înregistrate din teren (în fapt, copii ale acestora), fie asupra imaginilor anterior obţinute.
Imaginile finale sunt referenţiate topografic realizând în acest fel corespondenţa între anomaliile identificate analitic şi coordonatele lor reale din teren.
Analiza datelor geomagnetice
Planurile distribuţiei valorilor de gradient magnetic din cele trei sectoare investigate în 2009 la Capidava sunt redate sintetic în planşe. Au fost aplicate corecţii de egalizare între cele două grupe de senzori şi corecţii de egalizare între profile. Aceste din urmă corecţii, sunt necesare deoarece parcurgerea gridului a fost făcută în zig-zag, strategie care conduce la uşoare diferenţe de unghi al sistemului de măsură faţă de normala la suprafaţa solului. Domeniul de reprezentare al valorilor a fost restrâns de la valorile maxime înregistrare - uzual între -100 şi 100 nT (nanoTesla) la un interval util mult mai restrâns - uzual între -6 şi 6 nT. În final, imaginile astfel obţinute au fost referenţiate în Sistemul Naţional de Referinţă (Stereo 70) şi integrate (GIS şi CAD) în ansamblul general. Interpretarea seturilor de date geomagnetice este în curs şi ea va face obiectul unui raport geofizic ulterior. [Dan Ştefan, Maria Magdalena Ştefan]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
7-raport-interdisciplinar
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/10-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-X.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/1-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-I.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/2-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-II.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/3-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-III.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/4-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-IV.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/5-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-V.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/6-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-VI.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/7-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-VII.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/8-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-VIII.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2009 Campaign. Report no. 11, Capidava, Cetate.<br /> Sector 7-raport-interdisciplinar.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2009/sistematice/011/7-raport-interdisciplinar/9-Stefan-Capidava-cercetari-interdisciplinare-Pl-IX.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu