Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hârşova | County: Constanţa | Site: Cetate, str. Cetăţii | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Hârşova
Commune   Hârşova
Site  Cetate, str. Cetăţii
Site Sector Sectorul „Turnul comandantului"
Site name   Carsium
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dumitru George Universitatea "Ovidius", Constanţa
Mototolea Constantin-Aurel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Nicolae Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60810.01
Report Campania 2009 a urmărit continuarea cercetărilor în cele două sectoare: „Turnul comandantului" şi „Sectorul de N". Descoperirea fortuită, în mod cu totul excepţional, în urma unor lucrări edilitare, a porţii de N a cetăţii romano-bizantine a determinat, în această campanie, - şi probabil în următoarele, concentrarea eforturilor şi în acest nou sector. Alt obiectiv major al campaniei l-a constituit prezentarea descoperirilor către autorităţile şi publicul local, în cadrul manifestării, devenită tradiţională, „Ziua porţilor deschise" din 12 iulie. Actuala ediţie, a 10-a, a fost dedicată aniversării a 50 de ani de la descoperirea aşezării neolitice şi 70 de ani de la primele săpături arheologice din cetatea Carsium.Colectivul a fost implicat şi în derularea activităţilor specifice din Gratnul „Introducerea în circuitul turistic a unor cetăţi antice dobrogene" derulat de CJConstanţa în parteneriat cu autorităţile din regiunea Silistra (Bulgaria). Membrii colectivelor de cercetare de la cetăţile Capidava, Ulmetum, Durostorum şi Transmarisca, însoţite de oficialităţi locale, împlicate în proiect, din România şi Bulgaria, au fost prezenţi la Hârşova în cadrul unei conferinţe.

Sectorul „Turnul comandantului"
Campania de săpătură sistematică arheologică 2009, în sectorul Turnul Comandant, a vizat continuarea cercetării în S 1A, scopul acesteia constând în identificarea dovezilor de locuire medievală (sec. XI-XVIII) şi lărgirea secţiunii S 1 în vederea decopertării unui edificiu cu absidă (bazilică).
Materialul medieval timpuriu din 2009 provine din nivelul de locuire, în această campanie nefiind identificat nici un complex. Alături de ceramica nisipoasă şi cea caolinoidă merită menţionată apariţia unor urechi de căldare, o fusaiolă bitronconică decorată cu rotiţa dinţată, dar mai ales aceea a unui ou ceramic smălţuit. Acesta are înălţimea de 4,75 cm, diametrul de 3,60 cm, a fost ars oxidant, prezintă uşoare denivelări ale suprafeţei şi a fost ornamentat cu smalţ galben-verzui pe fond maron-negricios.
În capătul nordic al secţiunii au fost identificate încă două gropi menajere cu material aparţinând sec. XVII-XVIII. Una dintre acestea (Gr. 2/2009) este adosată Turnului Comandant, ca aceea din campania trecută, iar a doua (Gr. 1/2009) se află la 1,15 m de acesta şi la 0,70 m SE de Gr. 1/2008.
Gr. 1/2009 este circulară, prezentând un diametru de 1,08 m şi o adâncime de 0,95 m. Umplutura acesteia se constituia din fragmente ceramice arse oxidant, smălţuite sau decorate cu linii din humă albă, ceramică otomană şi alte materiale.
Gr. 2/2009 se află la 0,80 m V de Gr. 1/2008 şi are o deschidere de 2,20 x 0,50/1,15 m, prezentând, aşadar, o formă neregulată. Adâncimea ei maximă este de 1,85 m. Conţinutul acesteia consta în resturi de locuinţă, cenuşă şi lemn carbonizat, ceramică otomană, ceramică arsă oxidant, smălţuită (farfurie, urcioare, străchini) sau decorată cu linii din humă albă (oale cu toartă, urcioare), obiecte din fier, oase etc.
Adâncimea maximă la care s-a ajuns este de 2,30 m, excepţie în gropile menajere Gr. 2/2009, de lângă Turnul Comandant, unde este de - 3,25 m., şi Gr. 1/2009, unde este de 2,75 m.
Materialul arheologic descoperit în nivelul medieval timpuriu constă în ceramică fragmentară (sec. XI-XII), monede bizantine, obiecte din bronz şi de uz casnic (fusaiole, greutăţi pentru plasa de pescuit, râşniţă etc.), un ou smălţuit etc. În procent mult mai mic, au început să apară artefacte specifice perioadei romane şi romano-bizantine.
Materialul rezultat a fost depozitat la MINAC.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu