Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Snagov | County: Ilfov | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ilfov
Locality   Snagov
Commune   Snagov
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 105179.01
Report Sondaje de salvare în jurul bisericii mânăstirii Snagov, între zidurile acesteia şi drenul betonat executat în 1995, cu ocazia
amenajării trotuarului. S-a urmărit obţinerea unor date privind fundaţiile vechii biserici a mânăstirii din sec. XIV, precum şi
asupra altor vestigii, din epoci anterioare, existente în zonă, completând informaţiile cunoscute în urma săpăturilor
efectuate în 1933 de D.V. Rosetti. Au fost descoperite urme din etapa târzie a epocii bronzului, precum şi fragmente
ceramice getice în cea mai mare parte într-o groapă menajeră. Ele se adaugă numeroaselor materiale provenite din vechile
săpături, ilustrând caracterul locuirii din aceste perioade. Sondajele au permis cunoaşterea unor amănunte privind planul
fundaţiilor primei biserici şi tehnica de construcţii a acestora. Fundaţiile din piatră şi mortar, amenajate în şanţul săpat
până în pământul viu, au grosimea de 1,50 - 1,20 m iar adâncimea de 0,85 - 0,90 m în partea de est şi 1,05 m în cea de V.
Biserica actuală a fost ridicată în interiorul vechii biserici, cu o decalare spre vest. Fundaţiile ei laterale sunt în mare parte
alipite celor vechi, a căror latură vestică o intersectează; în dreptul absidelor, între fundaţiile celor două edificii există un
spaţiu de 1,46 m la E şi 0,50 - 0,70 m la S şi N. Vechea biserică avea trei abside. Trebuie remarcate proporţiile deosebite
ale edificiului, care atingea la exterior lungimea de 26 m şi lăţimea de circa 12,80 m, iar în dreptul absidelor laterale, de
16,80 m; absida altarului era la exterior lată de 10 m. Compartimentarea interioară nu ne este cunoscută. Se poate
presupune că fundaţia zidului despărţitor între naosul şi pronaosul vechii biserici se va fi aflat dedesubtul zidului dintre
naosul şi pronaosul bisericii actuale, la circa 5 m de zidul vestic al vechiului lăcaş. Lăţimea foarte mare a edificiului
permite ipoteza că pentru susţinerea sistemului de boltire vor fi existat în interior stâlpi, ale căror fundaţii se puteau afla în
afara suprafeţelor cercetate în 1933 sau dedesubtul unor zidării ale actualei biserici. Se poate aşadar presupune că prima
biserică a mânăstirii Snagov - atestată documentar în timpul lui Mircea cel Bătrân şi a cărei datare coboară, după
materialele numismatice descoperite în 1933, în a doua jumătate a sec. XV - avea un plan care a servit de model, într-o
anumită măsură, bisericii ridicate în prima parte a sec. XVI. În urma recentelor sondaje pot fi introduse în circuitul ştiinţific
unele date mai precise privind un monument de primă importanţă în istoria arhitecturii româneşti.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu